twitter google+ facebook

Hvad ændrer klimaet?

Jordens klima i konstant ændring. Klimaet har ændret sig i fortiden og vil gøre det i fremtiden. Det varierer over lange tidsskalaer på flere hundredetusinde år, men også over kortere tidsskalaer helt ned til et par årtier.

En del af variationerne i klimaet har naturlige årsager, både på lange og korte tidsskalaer. Blandt andet er variationer i solaktiviteten, vulkanudbrud og ændringer i Jordens position og omdrejningsvinkel i forhold til Solen eksempler på naturlige forhold, som alle påvirker klimaet i større eller mindre grad.

Det seneste par hundrede år har menneskelige aktiviteter fået stadig større indflydelse på Jordens klima. Øget husdyrshold, skovfældning og ikke mindst afbrænding af fossile brændstoffer er eksempler på menneskeskabte aktiviteter som i høj grad påvirker klimaet, både nu og i fremtiden.

Se mere om de menneskeskabte og naturlige klimaændringer på lang tidsskala og kort tidsskala, som ændringer i solaktiviteten, vulkanudbrud, El Nino og NAO med mere i temaets øvrige sider.

Definition: Klima
Oprindeligt betyder klima de gennemsnitlige fysiske forhold i atmosfæren (vejret) på et bestemt sted eller i en bestemt region over en længere periode. Klimaet beskrives dog ikke alene ved middelværdier af nedbør, temperatur, fugtighed, solskinstimer, vind, etc. over en årrække, men også ved variationer i disse størrelser og ved størrelsen og hyppigheden af ekstremværdier for disse størrelser. Før man kan tale om klima, skal den periode der midles over være så lang, at årstidsvariationerne og variationerne fra år til år er udjævnet. Internationalt arbejdes med en periode på 30 år.
Foto: Martin Agersted Jarl
Foto: Preben Hansen
Eyjafjallajökull, April 2010 Foto: Jens Hesselbjerg Christensen

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder