twitter google+ facebook

Grønlands fremtidige klima

DMI har udført beregninger med globale og regionale klimamodeller for Grønland frem til 2080. Beregningerne tager udgangspunkt i et af IPCC's udslipsscenarier, som kaldes A1B. Scenariet er baseret på et fremtidsbillede, som er karakteriseret ved høj økonomisk vækst, lav befolkningsvækst og hurtig introduktion af effektive teknologier, der medfører lavt udslip af drivhusgasser.

DMI's beregninger frem til 2080 forudsiger generelle temperaturstigninger i Grønland på 7-8 °C. Opvarmningen er betydeligt større end den gennemsnitlige temperaturstigning på globalt plan.

Ved Grønlands østkyst forudsiger modelberegningerne en temperaturstigning på hele 12 °C sidst i perioden. Opvarmningen er størst om vinteren, og der bliver færre ekstremt kolde dage.

Verdenskortet viser de forventede ændringer i temperaturen sidst i århundredet set i forhold til perioden 1980-1999. Opvarmningen bliver størst i Arktis. Den forudsagte udvikling er baseret på IPCC's A1B scenarium.

Modelberegningerne viser også andre klimaændringer. F.eks. begynder afsmeltningen af sneen tidligere om foråret mod syd.

Desuden bliver der generelle stigninger i nedbøren i Grønland på 20-30 procent; i det nordlige Grønland dog lokalt helt op til 250 procent om vinteren i områder, som i øjeblikket er meget tørre.

Konsekvensen af opvarmningen i Grønland frem imod 2080 bliver, at indlandsisen vil svinde ind, og smeltevandet vil bidrage til at øge vandstanden i verdenshavene. Præcist hvor stort det fremtidige bidrag fra indlandsisen bliver, er endnu et åbent spørgsmål.

Modelberegninger peger på, at de store temperaturstigninger i Arktis i løbet af århundredet vil få iskappen til at skrumpe ind. Foto: Jesper S. Jørgensen.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Rolf Haugaard Nielsen.

Redaktion Peter Lang Langen og Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder