twitter google+ facebook

Ishylder og gletschere

Et af de centrale spørgsmål med hensyn til, hvordan iskappen på Vestantarktis og den Antarktiske Halvø vil reagere på den forventede opvarmning frem imod år 2100, er stabiliteten af de flydende ishylder på havet. Hvis ishylderne bryder sammen som følge af temperaturstigninger i Sydhavet, er der risiko for, at de bagvedliggende isstrømme accelerer dramatisk og øger transporten af is fra iskappens indre dele til havet. Netop det fænomen har man observeret efter sammenbruddet af Larsen B ishylden ved den Antarktiske Halvø i 2002.

Observationer gennem de seneste år har vist, at flere af ishylderne i Amundsenhavet udtyndes. Det har ført til, at gletscherne – især Pine Island gletscheren - er accelereret, hvilket har udtyndet iskappen omkring de bagvedliggende isstrømme. Udtyndingen er sket, selv om nedbøren er øget i området siden 1980. Pine Island gletscheren dræner sammen med Thwaites gletscheren og nogle mindre gletschere en trediedel af iskappen på Vestantarktis, og iskappen er sårbar i dette område, fordi store dele af isen hviler på havbund, som ligger en kilometer eller mere under havniveau.

Satellitbilleder viser det dramatiske opbrud af Larsen B ishylden ved den Antarktiske Halvø i 2002. Ishylden havde en udstrækning på 12.500 kvadratkilometer. De gletschere, der tidligere mundede ud i ishylden, er siden accelereret voldsomt. Foto fra National Snow and Ice Data Center.

Ingen iskappemodeller kan i dag give pålidelige forudsigelser for, hvordan den følsomme iskappe på Vestantarktis vil reagere, hvis temperaturen fortsætter med at stige i de kommende århundreder.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Rolf Haugaard Nielsen.

Redaktion Peter Lang Langen og Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder