twitter google+ facebook

Strålingspåvirkning

For at sammenligne styrken af de forskellige påvirkninger af Jord-atmosfæresystemets energibalance, benyttes begrebet strålingspåvirkning. Det er en fysisk beregning af, hvor stor en mængde strålingsenergi, der tilføres (positiv strålingspåvirkning) eller fjernes (negativ påvirkning) fra klimasystemet. Man udtrykker påvirkningen af energibalancen i Watt per kvadratmeter (W/m2).

Den stigende mængde kuldioxid, metan, lattergas og halocarboner i atmosfæren har ifølge IPCC påvirket energibalancen med +2,62 W/m2 siden industrialiseringen begyndte.

Heri er indregnet en direkte påvirkning fra halocarboner på tilsammen cirka 0,32 W/m2. Imidlertid er deres netto-påvirkning cirka 0,05 W/m2 mindre, fordi de har nedbrudt dele af ozonlaget i stratosfæren.

Øverst: Jordens og atmosfærens energibalance påvirkes af mange faktorer. Den samlede virkning kan illustreres ved faktorernes såkaldte strålingspåvirkning, der måles i W/m2. Figuren viser bidragene fra den forøgede koncentration af drivhusgasser og aerosoler samt andre ændringer i atmosfærens sammensætning, ændringer i Solens stråling og i Jordens reflektionsevne (albedo). Nederst: Den samlede menneskeskabte strålingspåvrikning. Det røde areal viser usikkerheden, så jo højere det røde areal når op, desto mere sikkert er udfaldet. Kilde: IPCC

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder