twitter google+ facebook

Naturlige klimapåvirkninger

Klimaet bliver påvirket af en række naturlige faktorer, som ikke er menneskeskabte.

Naturlige klimaændringer på lang sigt, som for eksempel istiderne er beskrevet på denne side og solaktivitetens indflydelse på klimaet er beskrevet i temaet her. I teksten nedenunder, beskrives hvordan vulkanudbrud og naturlige variationer i atmosfærecirkulationen som El Niño/ENSO og den Nordatlantiske Oscillation (NAO) påvirker klimaet.

Vulkaners påvirkning på klimaet

Vejr, klima og vulkaner spiller samme på flere forskellige måder. Er udbruddet voldsomt nok, slynges store mængder aske og svovl højt op i atmosfæren. Her reflekterer partiklerne solens lys og fører til en afkøling på op til flere grader ved jordoverfladen de efterfølgende år. Det skete så sent som i 1992, hvor det enorme udbrud af filippinske Pinatubo året før sænkede den globale gennemsnitstemperatur med cirka 0,5°.

Lignende eksempler kendes længere bagud i historien blandt andet fra 1816, der efterfølgende blev døbt 'året uden sommer'. Her hærgede hungersnød og kolera i Europa og Nordamerika som følge af Tambora-udbruddet i Indonesien i 1815.

Partiklerne har dog maksimalt kun et par års levetid i atmosfæren, og således har vulkanudbrud kun en kortvarig effekt, og har ingen indflydelse på klimaets langvarige ændringer.

 

Klimapåvrikning fra El Niño og NAO

El Niño Southern Oscillation (ENSO), eller bare kaldet El Niño er en naturlig ændring i oceancirkulationen og havtemperaturen i det østlige stillehav som forekommer hvert 2. til 7. år.

Under en El Niño ændres atmosfærestrømmene, og dermed temperatur og nedbørsmønstre over hele verden og der er store regionale klimapåvirkninger. På globalt plan, er der en tendens til, at gennemsnitstemperaturen er lidt højere i året og året efter en kraftig El Niño, da havtemperaturen stiger i et stort område i Stillehavet. Der dog ingen tegn på at der sker en længerevarende ændring i klimaet som følge af en El Niño. 

Se mere om ENSO/El Niño, hvordan den opstår og hvor den ændrer vejr og klimaforhold i temaet her.

Den Nordatlantiske Oscillation, NAO er basalt set et index over forskellen mellem højtrykket over Azorerne og lavtrykket over Island. Ændringer i NAO-indekset har stor indflydelse på klimaet i Nordeuropa.

Når NAO er positiv – hvilket vil sige højere tryk over Azorerne og lavere over Island – kommer vestenvindene hurtigere og kraftigere over Atlanterhavet. Det forårsager gerne våde og milde vintre i det nordlige Europa over Atlanterhavet. Samtidig betyder det kolde og tørre vintre i Grønland. Når NAO derimod er negativ blokeres der for vestenvindene, og der kommer og tør og kold luft ind fra Asien over det nordlige Europa. Det giver til gengæld milde vintre i Grønland.

NAO svinger ikke regelmæssigt men har nogle korte variationer fra år til år, og nogle længere som strækker sig over flere årtier. Således tilskrives en stor del af opvarmningen i Europa i slutningen af det 20. århundrede et positivt NAO-indeks.

Nyere forskning viser at en øgede drivhuseffekt giver et øget NAO-indekset. Således kan ændringer i den Nordatlantiske Oscillation være en positiv feedback-effekt til de menneskeskabte klimaændringer.

Det enorme udbrud fra Pinatubo i 1991 påvirkede det globale klima året efter. Foto Richard P. Hoblitt / U.S. Geological Service.
Ændringer i regionale vejrforhold under en periode med El Niño.
Gennemsnitligt NAO indeks hvert år i vintermånederne (december til marts) siden 1860. Læg mærke til stærke positive værdier i 80'erne og 90'erne. Kilde: www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/indices.data.html
Grafikken viser de to faser af NAO, som påvirker strømningen i atmosfæren. Når trykforskellen mellem Island og Azorerne er lille, fordi både lav- og højtryk er svage, så er NAO i den 'negative fase', hvorimod hvis trykforskellen er stor, er NAO i den 'positive fase'. Bemærk hvordan det tættest beboede område i Grønland langs den sydvestlige kyst konsekvent er i modfase til Danmark, så koldt hos os betyder mildt på Grønland og omvendt. Grafik Carsten Kersø.

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder