twitter google+ facebook

Solaktivitet påvirker det lokale klima

Igennem det seneste par hundrede år er der fremkommet flere teorier om, at Solens varierende aktivitet påvirker Jordens klima og vejr. Dog er påvirkningen ikke ens alle steder – årsagen skal findes i atmosfærecirkulation.

Ved Ækvator varmer Solen mest op og den varme fugtige luft stiger derfra og breder sig ud mod højere breddegrader. Ved 30 graders bredde synker luften ned og strømmer igen mod Ækvator. Denne store cirkulation kaldes ’Hadley-cirkulationen’.

Styrken i Hadley-cirkulationen styrer mange vejrfænomener i de tilgrænsende områder, og transporten af vanddamp og luft fra Ækvator er en væsentlig faktor for klimaet ved højere breddegrader.

Undersøgelser viser, at Hadley-cirkulationen varierer i takt med Solens 11-års cyklus, og at hele den nedre atmosfære er påvirket af denne cirkulationsændring.

Hadley-cirkulationen
Hadley-cirkulationen, er en atmosfærisk cirkulation, som foregår i bælterne mellem ækvator og henholdsvis mellem 30° nord og 30° syd. Cirkulationen opstår når den varmen luft over ækvator stiger til vejrs og søger mod koldere breddegradere indtil den møder de subtropiske højtryk. Her synker luften ned til jordoverfladen, og blæser tilbage mod det lavere tryk ved ækvator. På grund af jordens rotation får Hadley-cirkulationen en østlig afbøjning og blæsten fra subtroperne til ækvator kaldes hhv. nordøstpassaten og sydøstpassaten.

Derved er der åbnet for at forklare sammenhænge mellem Solaktivitet og klima, som ved første øjekast virker usandsynlige. Lokale effekter kan nu vurderes ud fra den simple fundne globale ændring i cirkulationen.

Farverne på kortet ovenfor til højre viser sammenhængen imellem Jordens atmosfæres temperatur og solaktivitet. De røde farver svarer til en positiv sammenhæng imellem solaktivitet og temperatur, altså bliver disse områder varmere ved øget solaktivitet. I de gule farver ses en svag, positiv sammenhæng og i de blå en negativ sammenhæng.

Kortet til højre nedenfor viser den såkaldte signifikans af det viste resultat. De mørkeste områder er dér hvor sammenhængen imellem Solaktiviteten og klimaet er mest troværdig, mens hvide og lysegrå områder svarer til de steder, hvor man ikke kan være så sikker.

Man ser, at det typisk er områder ved ækvator og på mellembreddegraderne, hvor sammenhængen imellem atmosfærisk temperatur og solaktivitet er stor. Denne struktur svarer til Hadley-cirkulationen. I dataene er påvirkninger fra vulkaner og El Niño fjernet (se link til El Niño temaet i 'værd at vide' til højre).

Solaktivitet og atmosfærens temperatur. I de røde områder bliver atmosfæren varmere ved øget solaktivitet.
Signifikansen for sammenhængen mellem solaktiviteten og atmosfærens temperatur. I de grå områder, er der størst sandsynlighed for at resultatet fra ovenstående kort er rigtigt.

Temaet er skrevet af Bo Christiansen og Peter Thejll og redigeret af Anne Mette K. Jørgensen.

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder