twitter google+ facebook

Solpletcyklussen og Jordens temperatur

Solkonstanten varierer sammen med antallet af solpletter, og man har derfor en forventning om at Jordens temperatur varierer i en 11-års periode. Variationer i klimaet er dog større, end man skulle forvente ud fra ændringer af antal solpletter.

3-års løbende gennemsnit for antal solpletter (rød) og den gennemsnitlige globale overfladetemperatur (blå) siden 1930. 11-års perioden er tydelig for solpletterne og er også delvist afspejlet i temperaturen – der dog områder hvor signalet ikke er der eller er modsat (bl.a. i år 2001), idet der også er andre faktorer der påvirker Jordens temperatur - bemærk også den generelle opvarmning fra begyndelsen af '80erne. Figur er lavet med data fra Hadley Centre (HADCrut3) og NASA.

'Den lille istid' og solpletcyklussen

Systematiske optællinger af solpletter er blevet foretaget siden teleskopets opfindelse i begyndelsen af 1600-tallet. Mellem 1645 og 1715 blev meget få solpletter observeret, en periode som er kendt som Maunder-minimummet. Perioden har derfor sandsynligvis haft en reduceret solkonstant, og Maunder-minimummet falder da også delvist sammen med en usædvanligt kold periode i Europa kendt som Den Lille Istid.

Antallet af solpletter som funktion af tiden. Bemærk Maunder-minimummet omkring 1645-1715. Det delvise sammenfald med Den Lille Istid har givet årsag til mange spekulationer. Figur: NASA.gov

Ud fra satellit-målinger af solkonstanten, historiske optegnelser over solpletter samt andre kilder som målinger af isotoper og viden om andre sollignende stjerner, kan man forsøge at rekonstruere solkonstantens variationer gennem de sidste 400 år.

De nyeste rekonstruktioner viser, at forskellen mellem solkonstanten i dag og under Maunder- minimummet er mellem 0,24 % og 0,3 %. På baggrund af blandt andet disse rekonstruktioner konkluderer IPCC i sin 2007-rapport, at ændringen i solkonstanten ikke er en væsentlig faktor i klimaudviklingen i den sidste halvdel af det tyvende århundrede.

I slutningen af det foregående årti så det ud til at solpletcyklussen ikke ville komme i gang igen, og at vi måske ville opleve en tilsvarende periode som under Maunder-minimummet. Dog viser tal fra 2011 og 2012, at solcyklussen er kommet i gang.

Måling af antallet af solpletter. Den midterste fuldtoptrukkede linje, er en prognose for solpletaktiviteten lavet af NASA, de stiplede linjer er standardafvigelsen. Figur: NASA.gov

Temaet er skrevet af Bo Christiansen og Peter Thejll og redigeret af Anne Mette K. Jørgensen.

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder