twitter google+ facebook

The Day after Tomorrow - Flodbølge i New York

Her er den så - flodbølgen. Læg mærke til de gule New York taxier, der for en gang skyld kommer hurtigt frem i gadebilledet. Foto fra filmen. © 2004 Twentieth Century Fox.

I filmen overskyller en flodbølge New York. Bølgen når frihedsgudinden (93 meter) til brystet og er således over 50 meter høj! Bølgen efterlader New Yorks gader vandfyldte og en førerløs coaster blæser ind i gaderne.

Bølgen benævnes i filmen 'storm surge' (stormflod) - altså en bølge stuvet op mod en kyst som følge af vind. Det kan enten være den direkte vindpåvirkning fra hav til kyst eller en vindskabt bølge dannet over åben hav, der så forplanter sig ind mod kysten.

Vindskabte bølger over åbent hav, hvor vinden blæser konstant orkan i fire døgn med et stræk over 3000 kilometer, vil blive godt 20 meter høje. De vil ikke vokse mere, da den energi de modtager fra vinden vil forsvinde i samme takt som bølgerne brydes. Når bølgen når grundt vand, stuves den op afhængigt af bundforholdene. Denne slags bølger indeholder imidlertid ikke nok energi til at kunne skabe en bølge af den størrelse, som ses i filmen.

En helt anden type bølge, som kommer nærmere på det, man ser i filmen, er en tsunami. Den kan blandt andet opstå som følge af et undersøisk jordskælv, undersøiske skred i havbunden eller - i mindre voldsom form - fra pludselige ændringer i atmosfærens tryk - f.eks. i forbindelse med kraftigt tordenvejr. Tsunamier bevæger sig med op til 700 km/t ude på det dybe ocean.

En tsunami er flere hundrede km lang, det vil sige 100-1000 gange længere end en vindskabt bølge og indeholder således meget mere energi. Til gengæld er den maks. en meter høj, så på åbent hav passerer tsunami’en upåagtet forbi. Først når den kommer ind på lavt vand, tårner bølgen sig op, og vælter ind over kysten.

En tsunami-lignende bølge kan også opstå ved f.eks. et stort stenskred som det i Diskobugten ved Grønland, der i 2000 ødelagde store dele af en gammel ubeboet minebygd.

Når en tsunami nærmer sig kysten, trækker vandet sig først tilbage, hvorefter den egentlige bølge vælter ind over land. Dette vil medføre store ødelæggelser, hvilket slet ikke ses i filmen, hvor alle skyskraberne står fuldt intakte tilbage. Dernæst vil vandet stille forsvinde og ikke bare blive liggende som i filmen. Coasteren, der i filmen stille og roligt drev ind mellem husene, ville med stor sandsynlighed være totalt havareret ved passagen af bølgen.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder