twitter google+ facebook

Forårsfænomener: En tør årstid

Foråret har nogle særlige vejrmæssige kendetegn. Blandt andet er foråret den tørreste af de fire årstider. Og det er der en god forklaring på.

I alt falder der 135 millimeter nedbør i løbet af marts, april og maj. Det gør foråret til den tørreste af de fire årstider.

April er den tørreste med samlet 41 millimeter nedbør - dog overgået af vintermåneden februar med blot 38 millimeter. Dag for dag er de to måneder imidlertid lige nedbørfattige med tanke på, at februar normalt er to dage kortere end april.

Antallet af såkaldte nedbørdøgn er også lavest i foråret. Det regner i snit 27 ud af de 92 dage i marts, april og maj. Et nedbørdøgn er et døgn, hvor der falder mere end 0,1 millimeter nedbør på landsplan i perioden fra klokken 0:00 og 24 timer frem.

Når foråret er tørt, så er det fordi luften på den nordlige halvkugle gennemsnitligt har den laveste relative fugtighed på denne årstid. Det gælder altså ikke kun i Danmark, men er et generelt træk langs vore breddegrader.

Den relative fugtighed er luftfugtigheden angivet i % i forhold til den maksimale fugtighed ved pågældende temperatur. Jo lavere den relative fugtighed er - jo mindre sandsynligt er det, at der dannes nedbør.

Den tørre forårsluft opstår, når den stadigt mere magtfulde sol varmer op på vinterluften, der har et lavt absolut indhold af vanddamp (men et højt relativt indhold på grund af sin lave temperatur). Samtidig har vi ofte besøg af tørre, arktiske luftmasser i forårsperioden og dem kommer der sjældent nedbør fra.

Foråret er den tørreste af de fire årstider, som bierne her gør opmærksom på. Foto Hugo Jensen.
Foråret er den tørreste af de fire årstider, som bierne her gør opmærksom på. Foto Hugo Jensen.

Det tørreste forår vi har oplevet, kom i 1974 hvor der blot faldt 46 millimeter. Ni år senere - i 1983 - satte vejret igen rekord for perioden marts til maj; denne gang blot i modsat retning. Her faldt hele 285 millimeter, eller ca. seks gange så meget som i 1974.

Der er mere forår i 'Værd at Vide'-boxen til højre.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 9. april 2009.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder