twitter google+ facebook

Bliv ikke snydt af bilens temperaturføler

Hvad er det egentlig, din bils temperaturføler giver dig et mål på?

Mange biler er ud over et speedometer og en omdrejningstæller født med en temperaturføler, som giver bilisten en værdi for… Ja, for hvad i grunden?

Føleren er som regel anbragt et sted uden på bilen, gerne omkring fronten, lidt under motoren og typisk 20-30 centimeter over vejbanen. Hvad kan denne målte temperatur egentlig bruges til, og hvordan skal man forholde sig til den?

Temperaturfølere i bilen. Foto Søren Brodersen.

Lad os slå fast med det samme, at en vej kan være glat, hvis vejens overfladetemperatur er lig med eller under 0 grader. Men det er ikke vejens temperatur, som føleren viser. Det er luftens temperatur under bilen, 20-30 cm over vejen. Så føleren indikerer altså ikke nødvendigvis, om vejen eventuelt kan være glat. Luftens temperatur – som føleren viser – er afhængig af, hvor kold overfladen er. På sommerdage opvarmes vejen ofte til 45-50 grader i solskin og stille vejr, og det er den varme overflade, der opvarmer luften. På samme måde afkøles luften af overfladen gennem vinteren, - især om natten og i klart vejr. Overfladens temperatur falder hurtigere end lufttemperaturen, og der kan være stor forskel på de to:

Vejdirektoratet og kommunerne har omkring 350 målestationer på det danske vejnet. Her måles blandt andet værdier for lufttemperatur, vejtemperatur og dugpunkt (et andet ord for luftens fugtighed). Kurverne viser målingerne for 3 timer, - der er 10 minutter mellem hver af de lodrette inddelinger.

Bemærk at vejtemperaturen (rød) er markant lavere end luftens temperatur (blå). Vejtemperaturen kommer under 0 grader til allersidst og vejen bliver glat. I dette tilfælde fordi den i forvejen var våd og dette vand fryser, så snart vejbanetemperaturen kommer under 0 grader. Derudover er luftens dugpunkt (grøn) over vejbanetemperaturen til allersidst, hvilket betyder at der nu også dannes rim på vejbanen.

Bilens temperaturføler vil vise en værdi på nær lufttemperaturen – mellem 1 og 2 grader over frysepunktet.

Vejen var saltet i dette tilfælde, man kan se (øverst i billedet) at der er så meget salt, at det kan fryse ned til ca. -5,1 grader på vejen, før saltopløsningen fryser.

Biler på glat vejrbane. Foto Søren Brodersen.

Så selv om bilens temperaturføler nok viser helt korrekt, så afspejler den målte temperatur ikke forholdene på kørebanen. Brug derfor din temperaturføler med omtanke.

Når føleren nærmer sig temperaturer på under ca. +3 grader skal du være ekstra opmærksom på, at vejens temperatur kan være lavere – måske under 0 grader. Det vil især - men ikke altid - være tilfældet om aftenen, natten og morgenen og gerne i klart, letskyet vejr. Hold øje med om vejen ser fugtig ud eller 'gnistrer' i lyset fra de modkørende biler. Våde veje og klare nætter i vinterhalvåret bør altid skærpe chaufførens opmærksomhed, - selvom temperaturføleren i bilen viser over 0 grader!

Af seniormeteorolog Søren Brodersen,  redaktion af Bjarne Siewertsen.

© DMI, 23. december 2008.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Tilmeld dig DMI's varsler om farligt vejr på SMS
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
DMI's -nyheder