twitter google+ facebook

Glatføremodellen

Danmarks Meteorologiske Institut har en af verdens bedste glatføremodeller. Den fodres med en stor mængde data, og regner derefter videre på ricikoen for glat føre det kommende døgn. 

Glatføremodellen beskriver varmetransporten i de øverste jordlag og den nedre del af atmosfæren. Når varmetransporten væk fra disse lag får temperaturen til at falde til under frysepunktet bliver der risiko for glatte veje.

Modellen er et vigtigt værktøj for både meteorologer, når de skal varsle om risiko for glat føre, og for vejmyndigheder, når de skal forbygge eller bekæmpe glatføre.  

Input til modellen

Før glatføremodellen sætter i gang, skal den opdateres med en række data, der giver modellen et godt billede af, hvordan den faktuelle situation er. Det sikre at beregningerne tager afsæt fra en situation, der ligger så tæt på virkeligheden som muligt.  

Aktuelle observationer af temperatur, dugpunktstemperatur, skydække, vind og nedbør fra DMI’s manuelle og automatiske stationer sendes ind i modellen.

Da skydækket har stor betydning for såvel opvarmning som afkøling af overfladen, har DMI’s forskere udviklet glatføremodellen til også at kunne modtage og benytte satellitdata. Disse data er de bedste observationer vi har af skydækket vi har.

Data fra sensorer i vejbanen, der måler vejtemperaturen og hvorvidt overfladen er eller dækket af is eller vand, sendes også til glatføremodellen. Det giver et godt samlet billede af kørebanens tilstand.

Ud over alle de aktuelle målinger, modtager glatføremodellen også data fra DMI's vejrmodel HIRLAM (High Resolution Limited Area Model), før den sætter sine beregninger i gang. Dermed indgår vejrmodellens prognoser for henholdsvis nedbør, temperatur og luftfugtighed også i glatføremodellen.

Som det sidste inden glatføremodellens beregninger sætter i gang sammenholdes satellitmålinger, data fra overfladestationerne med data fra vejrprognoserne. Det giver den danske glatføremodel rigtig godt udgangspunkt, særligt i forhold til skydækket, som den kan regne videre fra, og det øger kvaliteten af den danske glatføremodellens output betragteligt.

De forskellige elementer i Glatføremodellen. Grafik Erik Hansen.

DMI-varsling af glatføre

Selv om glatføremodellen er et meget effektivt værktøj, er den til stadighed overvåget af professionelle meteorologer.

Naturlige variationer i landskabet giver ofte store forskelle i temperatur og luftfugtighed, ligesom mange vejrfænomener kan optræde meget lokalt. Eksempelvis kan snebyger eller rimtåge hurtigt give problemer for trafikken. Derfor overvåges både det aktuelle vejr og udviklingen i prognoserne døgnet rundt.

En ubehagelig overraskelse. Foto Niels Hansen

Samarbejdet mellem vejmyndigheder og meteorologer sikrer både en effektiv og miljørigtig saltning, og er hver vinter med til at forhindre mange glatføreuheld.

DMI advarer på flere måder trafikanterne, når der er risiko for glatte veje. Både i ord i forbindelse med vejrudsigterne, og som grafik på hjemmesiden under 'Glatføre', hvor der findes glatføreobservationer og glatføreprognoser.

Læs mere om glatføre via 'Værd at Vide'-boksen til højre.

Af Erik Hansen


© DMI, 31. oktober 2008.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder