twitter google+ facebook

Pas på vinterens glatte broer

Variationer i fugt og temperatur gør de danske broer til glidebaner om vinteren.

Hvert år bliver trafikanter ubehageligt overraskede af glat føre på vores mange broer. De er uhyggelig farlige, fordi vi i det daglige ikke tænker over, at de er et afbræk i kørebanen, der kan have markant andre forhold end resten af vejen.

De fleste registrerer, når de bevæger sig ud på en lang bro. De små korte broer opdager vi sjældent, før vi er på dem, og i nogle tilfælde opdager vi slet ikke, at vi passerede en bro.

Ifølge meteorolog Lone Seir Carstensen hører broerne til blandt vintertrafikkens 'hvide pletter'.
"Hvide pletter bliver glatte før de øvrige vejstrækninger. Derfor skal vi skærpe vores opmærksomhed, når vi passerer dem", påpeger hun.

Der er flere grunde til, at netop broerne hører til blandt de mere kritiske hvide pletter.

Før glat føre indtræffer skal to betingelser være opfyldt:

  1. Temperaturen på vejbanen skal være nul grader eller derunder på overfladen.
  2. Der skal være fugt til rådighed.

For både fugt og temperatur gælder det, at forholdene på broerne ofte afviger fra forholdene før og efter broerne. Derfor ændrer kørebanens beskaffenhed sig på disse strækninger.

"Temperaturen på broen afviger ofte fra temperaturen på den vejbane, der har fast grund under sig. Når det er stille og klart er temperaturen lavere på broerne, fordi broen taber varme både ovenfra og nedefra. De øvrige vejstrækninger taber kun varmen oppefra", forklarer Lone Seir Carstensen.

Når det ikke er stille og klart er broerne derimod ofte varmere end omgivelserne.

Broer bliver glatte før næsten alle andre strækninger.
Broer bliver glatte før næsten alle andre strækninger.

Mange broer er desuden bygget, så vi kan komme over et vådt område, det være sig store områder som hav og fjord eller små områder som åer og moser.

Nordpå i USA er der tradition for at overdække mindre broer for at imødegå en del af de situationer, hvor broerne bliver glatte. Fotografen Bent Lauge Madsen skriver, at der desuden er opsat skilte, hvor der direkte advares om fænomenet 'glatte broer': Bridge freezes before road.
Nordpå i USA er der tradition for at overdække mindre broer for at imødegå en del af de situationer, hvor broerne bliver glatte. Fotografen Bent Lauge Madsen skriver, at der desuden er opsat skilte, hvor der direkte advares om fænomenet 'glatte broer': Bridge freezes before road.

"Disse broer har det til fælles, at der ofte er mere fugt til rådighed i luften nær broen end i det øvrige landskab", siger meteorologen.
"Denne ekstra fugtighed i luften kan være lige præcis det der gør at fugten sætter sig som rim. Hvis det er tilfældet, vil der ikke være rim på vejbanerne på land, trods lave temperaturer, mens der kan være rigtig glat på broerne. Det er især i disse lumske situationer, at du som bilist kan få dig en slem forskrækkelse på vores broer om vinteren".

DMI advarer på flere måder trafikanterne, når der er risiko for glatte veje. Både i ord i forbindelse med vejrudsigterne, og som grafik på hjemmesiden under 'Glatføre', hvor der findes glatføreobservationer og glatføreprognoser. Se mere i 'Værd at Vide'-boksen til højre.

Af Lone Seir Carstensen
© DMI, 21. januar 2009

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder