twitter google+ facebook

Hurricane Katrina - liv, død og ulykker

Op til og under Katrinas hærgen i den Mexicanske Golf fulgte DMI orkanen nøje. Her i temaet får du et overblik over de artikler, der kom ud af det.

Sidst i august 2005 blev Hurricane Katrina født som tropisk lavtryk nummer 12 og nåede en styrke, der gav den navn den 24. august. I løbet af torsdag den 25. august havde Katrina samlet energi nok til at blive en hurricane med vindstød på op til 148 km/t (41 m/s).

Det var også torsdag den 25. august, at Katrina gjorde landgang første gang i det sydlige Florida. Katrina gjorde entré som en kategori 1-hurricane og oversvømmede gader og huse som resultat af den massive nedbør.

Da Katrina igen forlod Florida, kom systemet ud over den Mexicanske Golf. Det meget varme vand gav fornyet styrke, og Katrina nåede helt op i kategori 5 inden næste landgang i Louisiana lidt øst for New Orleans, hvor systemet dog igen var 'nede' som en stor kategori 3-hurricane med en middelvind på ca. 205 km/t.

Katastrofen

Flere mindre byer langs kysten blev stort set fjernet fra landkortet, men opmærksomheden rettede sig mod musikbyen New Orleans, der havde alle ingredienserne til en katastrofe.

Store dele af New Orleans ligger nemlig nær eller under vandniveauet i både havbugten mod øst, søen Lake Pontchartrain mod nord og Mississippifloden, der løber gennem selve byen. Godt nok er der bygget omfattende diger, men de er gamle, dårligt vedligeholdt og slet ikke dimensionerede til en fuldtræffer fra en kraftig, tropisk orkan

Ud over de geografiske og infrastrukturmæssige problemer, er New Orleans også en af de socialt mest sårbare større byer i USA. Byen ligger i bund, hvad angår uddannelsesniveau og økonomisk formåen, hvilket tilsammen giver lav mobilitet. Det medførte, at en forholdsvis stor del af indbyggerne enten ikke kunne eller ikke ville forlade byen i tide.

Resultatet husker de fleste af os fra mediernes intensive dækning. Det samlede dødstal er fem år efter opgjort til 1.836 og mange, mange flere havde intet at vende tilbage til - noget vi normalt kun ser i forbindelse med naturkatastrofer i den 3. verden. De samlede økonomiske tab løber op over 80 milliarder $!

Hurricane Katrina var før sin landgang nær New Orleans helt oppe i den øverste kategori for tropiske orkaner - kategori 5. Foto NASA.
Oversergent af 2. grad i den amerikanske kystbevogtning Shawn Beaty spejder efter overlevende i New Orleans dagen efter Hurricane Katrina. Bemærk, hvordan vandet, der hovedsageligt kom fra søen Lake Pontchartrain, står meterhøjt og næsten når tagskægget på mange etplanshuse. Foto U.S. Coast Guard/Oversergent af 2. grad Nyxo Lyno Cangemi.

Fulgt tæt

DMI fulgte i dagene op til den skæbnesvangre landgang Katrina tæt og besvarede efterfølgende mange spørgsmål.

I dette tema har vi samlet en stor del af det materiale. Du navigerer ved at vælge emne øverst til højre på denne siden.

Bemærk, at en del af siderne oprindeligt var separate nyheder og ikke skrevet direkte til at indgå i et tema.

DMI, 19. november, 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder