twitter google+ facebook

Katrina: Var det klimaændringer?

Katrinas vindfelt på to forskellige stadier af hendes liv. Øverst er hun på vej ind over Florida og nederst huserer hun i Den Mexicanske Golf. Målingerne er fra den amerikanske QuikSCAT-satellit og uden absolutte hastighedsangivelser. De kraftigste vinde i Katrinas centrum på nederste grafik er formentlig omkring 260 km/t.

"Global opvarmning giver mere ekstremt vejr", siger klimaforskerne. Men havde det noget med Hurricane Katrina at gøre?

Spørgsmålet er uundgåeligt. Er den menneskeskabte drivhuseffekt og den globale opvarmning skyld i Katrina og den voldsomhed, hvormed hun hærgede kystegnene i den nordlige del af Den Mexicanske Golf?

"Det korte svar er nej", siger klimaforsker ved DMI Wilhelm May.
"Man kan ikke koble enkelte vejrhændelser til den globale opvarmning. Kun ændringer i den statistiske fordeling af vejrfænomener over en længere årrække kan tilskrives ændringer i klimaet".

Men faktuelt, så er antallet af hurricanes steget de seneste ti år. Hvis det ikke er klimaændringer; hvad er det så?

"Årsagen er i bund og grund, at antallet af hurricanes, der rammer USA og Caraibien er yderst variabelt", beretter Wilhelm May.
"Starten af 1990'erne var den mest stille periode i 20 år, mens vi f.eks. i slutningen af 1940'erne og starten af 1950'erne havde en aktivitet stort set svarende til den, vi ser i dag".

De senere års højere aktivitet i den atlantiske hurricane-sektor har således ikke nødvendigvis noget med den globale opvarmning at gøre.

Heller ikke i fremtiden forventer klimaforskerne flere hurricanes som følge af den menneskeskabte drivhuseffekt og den globale opvarmning.
"Til gengæld viser modellerne - i overensstemmelse med teoretiske betragtninger - at de kraftigste hurricanes som Katrina formentlig bliver endnu kraftigere", advarer Wilhelm May.

Wilhelm May påpeger tillige, at kraftigere super-hurricanes er i tråd med den globale tendens til mere ekstremt vejr i takt med, at temperaturen stiger. En udvikling der går igen i alle nyere klimamodeller.

Og vi i lille Danmark går ikke ram forbi, selv om vores almindelige snurrebasser aldrig vil nå i nærheden af den styrke, vi så i Katrina. "Interessant nok, så er det danske område et af de få uden for troperne, som både kan forvente kraftigere og hyppigere storme i slutningen af dette århundrede som følge af den globale opvarmning", slutter Wilhelm May.

Der er grafik til medierne samt meget mere om Katrina og hurricanes generelt i 'Værd at Vide'-boksen til højre.

Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

DMI, 30. august 2005

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder