twitter google+ facebook

Når stødet ikke er et lynnedslag...

I et kraftigt elektrisk felt kan personer blive ”elektrisk ladet op”. Når der springer et lyn, udlignes spændingsforskellen mellem tordenskyen og jorden lokalt og det elektriske felt forsvinder. Når det elektriske felt ikke længere er der, vil den elektriske ladning der er opbygget f.eks. i overkroppen på et menneske søge mod jord. Dette kan give anledning til kraftige strømme i kroppen.

Eksempel: Der hænger et tordensky med et potentiale på 50 mio. volt (V) 1000 meter over landskabet. Det vil give anledning til et elektrisk felt på 50 kilovolt pr. meter (kV/m) ved jordoverfladen.

Hvis en person er 1,8 meter høj, og vi foretager den forsimplende antagelse at personen ikke deformerer feltet, vil dennes hoved antage en spænding der er 1,8*50 kV = 90 kV.

Et menneskelegeme har en elektrisk kapacitet i størrelsesordenen 50 pikofarad (pF). Antag at spændingen i skyen udlignes i løbet af 50 mikrosekunder (µs), så vil der løbe en strøm på 90 kV*50pF/50µs = 90 milliampere (mA) ned gennem kroppen – en strøm der er særdeles farlig. Allerede ved 20 mA er der stor fare for hjertestop!

Grafik John Cappelen
Grafik John Cappelen

Af John Cappelen
Redaktion Michella Rasmussen
© DMI, maj 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder