twitter google+ facebook

Elektronisk stabilitetskontrol, ESC

ESC bygger på ABS

Omfatter antispin-teknik, TCS

Elektronisk stabilitetskontrol er en computer-baseret teknik, der ved hjælp af signaler fra forskellige sensorer i bilen automatisk griber ind over for udskridning i al slags føre – på tør vej, på våd vej, på is og i sne.

Teknikken har mange navne. Nogle relaterer til særligt avancerede løsninger. Andre skyldes blot bilproducenternes marketingafdelinger. Den mest almindelige betegnelse er ESP, der står for Electronic Stability Program og nu synes brugt i flæng af mange bilproducenter, skønt det oprindelig er knyttet til en bestemt systemudformning. Her bruges i det følgende bilindustriens fællesbetegnelse ESC, der står for Electronic Stability Control.

ESC er altid kombineret med anti-blokeringsystem til bremserne (ABS) og antispin-teknik.

ESC-systemet reagerer straks på enhver begyndende udskridning – på lige vej, i sving, under acceleration og under bremsning.

Hvis hastigheden i udskridningsøjeblikket ikke er meget for høj i forhold til føret, vil ESC-systemet genvinde vejgrebet for alle hjul og stabilisere bilen, så man kører videre, som om intet er hændt.

Friktionen mellem dæk og vej, hastigheden og kørestilen er afgørende for, hvor megen hjælp man kan påregne fra ESC.

Man må ikke forestille sig, at man med ESC kan tillade sig at sætte hastigheden op, styre mere friskt i sving og accelerere hurtigere i dårligt føre. ESC giver ikke dækkene i sig selv bedre vejgreb, og ESC kan ikke sætte naturlovene ud af kraft.

ESC er en sikkerhedsteknik, der kan hjælpe den fornuftigt kørende bilist, når vejen er mere glat end ventet. For at være på den sikre side skal man indrette sin kørsel efter føret fuldstændig som i biler uden ESC.

I de fleste biler kan ESC slås fra, og det kan man med fordel udnytte, hvis man sidder fast i sne.

Kan overtage kontrollen umærkeligt

ESC-systemet er altid parat under kørslen. Computeren modtager og sammenligner hele tiden signaler fra systemets sensorer, blandt andet om hjulenes rotation og om forskelle mellem styreudslag med rattet og bilens faktiske drejning om sin egen lodrette akse.

Hvis computeren modtager indbyrdes modstridende signaler – for eksempel om misforhold mellem bilistens drejning af rattet og bilens drejning om sig selv i en bagvognsudskridning i et sving, som bilisten har fejlvurderet – vil ESC-systemet  straks automatisk modvirke udskridningen og måske samtidig sætte farten ned gennem styring af motoren.

ESC-systemet reagerer hurtigere og bedre, end langt de fleste bilister selv er i stand til. Faktisk vil ESC ofte gribe ind, før bilisten overhovedet er bevidst om at være tæt på at miste kontrollen over bilen. Det kan således meget vel ske, at ESC-systemet  overtager kontrollen af bilen i nogle sekunder uden, at bilisten mærker det.

Derfor blinker en lampe i instrumentpanelet, når ESC går i aktion, for at gøre bilisten opmærksom på, at skridgrænsen er nået – og i nogle biler advares man også med et lydsignal. 

Stadig mange biler uden ESC

De første ESC-systemer indførtes i midten af 1990'erne på nogle få luksusbiler. Siden omkring 2005 er ESC hurtigt blevet mere og mere almindelig, og fra og med model-årgang 2012 må der ikke sælges nye biler uden ESC i EU.

Der findes ingen samlet statistik over udbredelsen af ESC i den samlede danske bestand af nye og gamle biler. Men ud fra den danske bilparks gennemsnitsalder og andelen af biler, som er indregistreret efter midten af 1990'erne, må skønnes, at der stadig kører mange biler på danske gader og veje uden hjælp fra ESC.

 

ESC bygger på ABS

ESC er en overbygning på ABS, det computerstyrede anti-blokeringsystem til bremser, der igennem 1990'erne er blevet almindeligt i personbiler og siden 2007 obligatorisk i nye biler i EU.

ABS – der står for Anti-lock Braking System – virker på alle fire skive- eller tromlebremser og forhindrer dem i at blokere hjulene i al slags føre, ligegyldig hvor hårdt man træder på bremsepedalen. Systemets computer styrer bremsningen af de fire hjul individuelt, så de hver for sig bremser optimalt under rulningen.

I biler med ABS-bremser – og dermed også i biler med ESC – kan man derfor altid i glat føre bremse så hårdt under kørsel ligeud, som der er brug for, uden risiko for udskridning på grund af blokering af hjulene.

Det gælder også i sving for langt de fleste biler med ABS og ESC, som således blandt andet gør det muligt at bremse og styre samtidig i undvigemanøvrer, hvilket manualer i kørselsteknik tidligere har advaret stærkt imod.

Undtagelsen er biler med tidlige ABS-systemer – fra før cirka år 2000 – uden elektronisk bremsekraftfordeling. De kan blive ustabile, hvis man bremser hårdt i et sving.

Sådan bruges ABS-teknikken til stabilisering

ESC-systemet udnytter ABS-teknikken til at balancere bilen over for udskridning ved, at et eller flere hjul bremses med individuelt nøje afpasset bremsetryk for hvert enkelt hjul.

Ved en baghjulsudskridning i sving bremses for eksempel typisk det yderste forhjul som led i stabilisering af bilen – og tilsvarende bremses det inderste baghjul ved forhjulsudskridning.

 

Omfatter antispin-teknik, TCS

ESC-systemet er også altid kombineret med et elektronik-baseret Traction Control System, TCS, populært kaldet antispin-system, eller blot antispin.

Antispin-systemet forhindrer, at trækkende hjul begynder at spinne, når der trædes for meget på speederen i forhold til friktionen mellem dæk og vej. Det eliminerer således for eksempel risikoen for at miste vejgreb og skride ud ved acceleration i glat føre.

Antispin-teknikken aktiveres af signaler fra de samme sensorer, der overvåger hvert enkelt hjuls omdrejninger i anti-blokeringsystemet ABS. Hjulspinnet ophæves automatisk ved, at motoren drosles ned, og/eller ved at spinnende hjul bremses. Det sker ved det mindste tegn på begyndende hjulspin.

En del lette varebiler er udstyret med både TCS og ABS uden ESC-overbygning.

Læs mere om ESC i praksis under:

Kend bilens teknik

Udskridningskontrol

Tegn på glat føre

Kørsel og fastkørsel i sne

Glatføreuheld. Foto Niels Hansen.
Glatføreuheld. Foto Niels Hansen.

Af Tage Schmidt
Redaktion Michella Rasmussen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 20. november 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder