twitter google+ facebook

Forhjulstræk og baghjulstræk i glat føre

Markant forskel uden antispin

Baghjulstræk uden antispin

Forhjulstræk uden antispin

Hvis bilen har elektronisk stabilitetskontrol vil man ikke opleve nogen nævneværdig forskel på forhjulstræk og baghjulstræk i glat føre, så længe man kører fornuftigt.

Det skyldes hovedsagelig, at antispin-komponenten i stabilitetskontrol-systemet  gør, at de trækkende hjul ikke kommer til at spinne, selv om der trædes for meget på speederen.

Følgelig gælder det samme også for biler, der har antispin-system uden supplerende stabilitetskontrol – blot i mindre grad, fordi de ikke automatisk vil blive retningstabiliseret i en eventuel udskridning.

Elektronisk stabilitetskontrol og antispin er beskrevet under Elektronisk stabilitetskontrol.

 

Markant forskel uden antispin

Men i biler uden antispin-system er der afgørende forskel på forhjulstræk og baghjulstræk i glat føre.

Forskellen ligger i, hvad der sker, når de trækkende hjul spinner og dermed mister vejgrebet, fordi speedertrykket er for stort i forhold til friktionen mellem dæk og vej.

 

Baghjulstræk uden antispin

Ved hjulspin i en bil med baghjulstræk vil bagvognen skride sidelæns ud. I sving skrider den ud mod svingets yderside. På lige vej er det vilkårligt, hvilken side bagvognen skrider ud til. Men i alle tilfælde sætter bagvognsudskridningen bilen i en roterende bevægelse omkring sin lodrette akse.

Hvis man da ikke straks ophæver hjulspinnet ved at lette passende på speederen –  eller koble ud – og samtidig drejer rattet til den side, som bagenden skrider ud mod, kan bilen ende med at snurre rundt om sig selv helt ude af kontrol.

Man må ikke bare pludseligt slippe speederen helt. Den motorbremsning, der derved opstår, kan blokere baghjulene, så virkningen svarer til hjulspin.

Selv om man hurtigt letter trykket på speederen passende eller kobler ud og samtidig styrer til den rigtige side, risikerer man alligevel – afhængig af hvor glat der er – at bilen skrider ud af kontrol.

Læs hvad man kan gøre for at undgå at miste kontrollen.

 

Forhjulstræk uden antispin

Med forhjulstræk er risikoen ved at træde for hårdt på speederen væsentlig mindre end med baghjulstræk – på lige vej langt mindre – fordi forhjulsspin som regel ikke medfører, at bilen begynder at rotere om sin lodrette akse og ender med at gå i slyng. 

I sving vil forhjulsspin normalt i værste fald føre til, at bilen skrider lige ud efter tangenten. Men hvis vejen ikke er meget glat, kan forhjulene stadig trække lidt i den retning, som de peger, mens de spinner.

Hvis man hurtigt letter trykket på speederen passende eller kobler ud, vil man ofte have gode chancer for at komme godt gennem svinget, blot i en bue med større  radius, hvor det i højresving kan blive afgørende, om der er modkørende trafik eller ej.

Det er dog vigtigt at bemærke, at hvis man simpelthen er kørt alt for hurtigt ind i et sving i glat føre, vil man have store problemer, ligegyldigt om bilen har baghjulstræk, forhjulstræk eller 4-hjulstræk.

På lige vej fortsætter den forhjulstrukne bil sædvanligvis ret fremefter, selv om hjulene spinner, når blot det sker kortvarigt. Kun stærk vejhældning til siden eller kraftig sidevind kan få den til at skride sidelæns.

Hvor det kun er glat i små pletter på lige vej, og man er alene på vejen, kan man i nogen grad tillade sig at ignorere kortvarig hjulspin med forhjulstræk.

Den vigtigste forskel på baghjulstræk og forhjulstræk på glat vej i biler uden antispin viser sig tydeligst, hvor vejen går lige ud. Hvis man her træder for meget på speederen, så de trækkende hjul spinner, sættes bilen med baghjulstræk i en roterende bevægelse, som kan fortsætte, selv om man letter trykket på speederen passende eller kobler ud. Derimod fortsætter den forhjulstrukne bil som regel uanfægtet på trods af hjulspin, hvis det blot er kortvarigt.

Forhjulstræk giver også bedre chancer for at redde situationen, hvis man får hjulspin i sving ved at træde for meget på speederen. Med baghjulstræk kan man forholdsvis nemt tabe herredømmet over bilen, så den stort set fortsætter lige ud efter tangenten, mens den snurrer rundt om sig selv. Den forhjulstrukne bil vil også have tendens til at fortsætte lige ud efter tangenten (a). Men da dens forende stadig vender fremefter, har man god mulighed for at genvinde kontrollen ved at ophæve hjulspinnet. Det gøres ved at koble ud eller lette trykket på speederen passende (uden at blokere hjulene med motorbremsning, der virker lige så slemt som spin). Med lidt held kan man således styre videre gennem svinget fra en position (b), som blot er forskudt i forhold til, hvor man ville have befundet sig uden hjulspin (c). Men selvfølgelig kan en stor forskydning af kørelinjen gennem svinget i sig selv være farlig, hvis der er modkørende trafik.

Foto Claus Kern-Hansen
Foto Claus Kern-Hansen

Af Tage Schmidt
Redaktion Michella Rasmussen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 20. november 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder