twitter google+ facebook

Hvordan måles vinden?

Tidligere er vinden blevet bedømt ud fra dens virkning og henført til en skala f.eks. Beaufort vindskala fra 0 til 12. Vinden måles dog i dag hovedsagelig vha. instrumenter placeret i en mast 10 meter over terræn. Man måler her både vindens hastighed og retning.

Da vinden varierer meget fra det ene øjeblik til det andet – både i retning og styrke – angiver man til meteorologisk brug oplysninger om vind som et gennemsnit over 10 minutter.

En opgivet vindhastighed på 15 meter i sekundet kan således godt betyde, at der forekommer kortvarige vindstød på 20-25 meter i sekundet. Den højeste af disse opgives derfor også, for at fortælle om vinden er stødende.

Vindretningen måles med en vindfløj, der automatisk registrerer vindretningen døgnet igennem, mens hastigheden normal måles med et såkaldt skålanemometer, der består af 3-4 halvkugleformede skåle på en vandret karrusel. Vinden får karrusellen til at dreje og omdrejningshastigheden er et udtryk for vindhastigheden.

Vinden måles ved hjælp af forskellige instrumenter - typisk et skålanemometer og en vindfløj - monteret i en mast 10 meter over terræn (Foto: Anne Mette K. Jørgensen).
Vinden måles ved hjælp af forskellige instrumenter - typisk et skålanemometer og en vindfløj - monteret i en mast 10 meter over terræn (Foto: Anne Mette K. Jørgensen).

Sådant udstyr holder dog ikke længe, hvis man f.eks. skal måle vindhastighederne i en tornado. I dag bruger man en såkaldt Doppler radar til dette. Via satellitter er man i dag også i stand til at estimere vindhastigheden samt retningen.

Af John Cappelen
Redaktion Michella Rasmussen
© DMI, maj 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder