twitter google+ facebook

Hvordan kan vi få vinter?

Vi får det meget i disse dage - spørgsmålet: Hvad skal der til for, at vi får vinter?

Vi går videre med sagen til afdelingsmeteorolog Stig Rosenørn, som ikke er meget for at svare.

"Lad os først lige slå fast, at vi kan få vintertilstande på mange forskellige meteorologiske vejrudviklinger - kalendervinteren er kun knap halvvejs og traditionelt er det koldere i sidste halvdel af vinteren end i første," siger meteorologen, som slår fast, at der ikke er hverken frost, sne eller det der ligner i prognoserne i dag.

En af de klassiske kuldefrembrud til Sydskandinavien kunne foregå således.

"Den klassiske vintersituation er et kuldefremstød fra nordøst og øst ved en højtryksforstærkning over den Skandinaviske Halvø og med næsten stationære lavtryk over Sydøsteuropa og vest for de Britiske Øer. Det er i virkeligheden den modsatte tryksituation af den, som vi har set hidtil, og en så drastisk trykændring er der ikke udsigt til for nærværende," tilføjer Stig Rosenørn.

Heller ikke fortidens vintre hjælper til, hvis man er på jagt efter længerevarende vintervejr. Denne sæsons milde efterår- og vintervejr bliver formentligt ikke efterfulgt af hård, længerevarende, kulde og sne. Et kig i statistikkerne for vejret helt tilbage til 1872 levner under 10 procents chance for dét scenarie.

Som et varmt eksempel trækker meteorologen vinteren 88/89 frem.

"Ja, det var som bekendt den varmeste vinter, vi har haft herhjemme. Cirkulationsmæssigt ligner denne vinter indtil videre 88/89-vinteren dog med den forskel, at sommeren og efteråret 88 temperaturmæssigt lå omkring det normale.

Sommeren og efteråret 2006 var væsentligt varmere end dengang, hvilket har betydet, at havvandet omkring os er 2-3° varmere end den tilsvarende situation i 88/89. Og med det samme cirkulationsmønster, så er det egentlig ikke så underligt, at vi får den ene rekord efter den anden," slutter Stig Rosenørn.

Af Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk
© DMI, 9. januar 2007.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder