twitter google+ facebook

Bedre overblik ved olieudslip i grønlandske farvande

Længere havprognoser for de grønlandske farvande giver DMI mulighed for at beregne spredningen af et eventuelt olieudslip godt fem døgn frem.

Gennem de seneste årtier er havisdække nær Grønland generelt aftaget. Det har givet mere skibsfart i området. Krydstogtskibe lægger vejen forbi, og flere olieselskaber søger efter olie omkring Grønland. Det har øget fokus på farvandene omkring Grønland.

Flere aktiviteter i farvande omkring Grønland øger risikoen for et olieudslip. Derfor stillede Råstofdirektoratet under Grønlands Selvstyre krav om, at olielicenshaverne i Baffin Bugten skulle have et beredskab i tilfælde af et olieudslip.

Råstofdirektoratet kontaktede DMI for et år siden for at bestille et operationelt modelsystem, der kunne beregne oliens spredning ved et eventuelt udslip i olielicenshaverne eller ved andre kyster langs Grønland. Første udgave af oliespildsmodellen kunne beregne udslippets mulige færd et par døgn frem.

Store afstande og vanskelige forhold
De grønlandske farvande dækker et meget stort område, og der findes derfor sjældent et lokalt beredskab, der kan træde til omgående. Undtaget er dog olielicenshaverne, som under prøveboringer er pålagt selv at stille med oliebekæmpelsesudstyr.

Derfor skal assistancen ofte hentes langvejs fra, hvis uheldet er ude. Hjælpen kan være flere dage undervejs, og vanskelige navigationsforhold i de grønlandske farvande, gør det ikke hurtigere. Kraftig vinde, is og dårlige eller ikke eksisterende søkort kan forsinke assistancen yderligere.

Længere prognoser optimerer oprydningsarbejdet

For at sikre, at oprydningsudstyret sætter ind det rigtige sted, når de kommer frem, er der behov for beregninger på olieudslippets spredning mere end et par døgn frem.

10 dages animation af tænkt olieudslip udfor Grønlands sydøstkyst.

DMI arbejder løbende med optimering af modellerne. og har nu øget prognoselængden for havmodellen for Atlanterhavet og det Arktiske Ocean til seks døgn. Beregningerne udføres to gange i døgnet. Med input fra denne havmodel er det nu muligt for oliespildsmodellen, at beregne prognoser for oliens bevægelse godt fem døgn frem i løbet af maksimalt 15 minutter. Det kan blive til stor gavn for oliespildsberedskab i grønlandske farvande, hvis uheldet en dag indtræffer.

Et tænkt olieudslip ud for Sydøstgrønland. Den pink streg viser den forventede middelposition overden 10 dage lange simulering. Det grå område viser oliens mulige udbredelse over de 10 dage.

For flere oplysninger kontakt Mads Hvid Ribergaard på mhri@dmi.dk.

Af Mads Hvid Ribergaard. Redaktion Lone Seir Carstensen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 25. maj 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder