twitter google+ facebook

Solstorm på hotel Hilton

En massiv solstorm kan lamme vigtige samfundsfunktioner. Derfor deltager en række offentlige og private institutioner fra Skandinavien tirsdag i et stort seminar om emnet på Hotel Hilton i København.

Tirsdag den 17. januar afholdes et nordisk seminar på højt plan på Hotel Hilton i Kastrup. Emnet er solstorme og deres mulige virkninger på samfundet.

Der er deltagere fra en række offentlige og private institutioner i Skandinavien. Fra Danmark er der således deltagelse fra Beredskabsstyrelsen, Energistyrelsen, Forsvarsministeriet, PET, DTU Space og DMI. Mødet er arrangeret af Norsk Rumcenter, Norges Vand- og Energidirektorat og Det internationale selskab for katastrofehåndtering (TIEMS).

Feltlinjerne omkring Jorden er ikke regelmæssige og symmetriske, fordi solvinden fra Solen kolliderer med magnetfelt. På Sol-siden er det magnetiske felt komprimeret af solvinden. På 'skyggesiden' er feltet strakt ud. Det beskytter os dog i udstrakt grad fra den hårde stråling, vi ellers ville være udsat for. Grafik NASA (ikke afstands-tro).

Formålet med seminaret er at orientere om soludbrud (solstorme) og de mulige følgevirkninger for samfundskritiske funktioner som f.eks. kommunikation, navigation og energiforsyning.

Seminaret omfatter en række foredrag om følgerne af soludbrud, hvor energirig stråling og skyer af glødende sol-atmosfære udsendes fra Solen for så, i nogle tilfælde, at ramme Jorden og medføre problemer for satellitter, blandt andet kommunikations- og GPS-satellitter.

Soludbrud kan også give magnetiske storme, der kan genere f.eks. højspændingslinjer, signalanlæg, og pipelines til olie og gas.

Som en lille gevinst oven på problemerne, kan vi under solstorme vente smukke nordlys længere sydpå end normalt, f.eks. over Danmark. Solens aktivitet er for tiden stigende mod et forventet maksimum i 2013.

Seminaret søger at give konkrete svar på spørgsmålene:

Jorden sammenlignet med en CME på vej fra Solen. Grafik Roger Steen (ikke afstands-tro).
  • Hvor stærk kan en super-solstorm blive, og hvad bør vi tage højde for.
  • Hvor hyppigt kan superstorme opstå.
  • Hvordan kan en realistisk 'worst-case'-begivenhed se ud.
  • Hvordan kan solstorme påvirke kommunikation, navigation og energiforsyning.
  • Hvad bør vi forberede vedrørende kompetencefordeling, overvågning, varsling, beredskab og mulig forebyggelse af skadevirkninger.
Norsk opsummering af effekter af det såkaldte rumvejr. Grafik fra bogen 'Sola - Vår livgivende Stjerne' af Pål Brekke udgivet af Nordlyssenteret. Anvendt med forfatterens tilladelse.

Et andet væsentligt formål med seminaret er at udvikle kontakter indenfor dette område mellem forskere, myndigheder og virksomheder i de nordiske lande. Til efteråret planlægges en endnu mere omfattende konference om solstorme og rumvejr (Space Weather), som skal afholdes i Oslo. Her vil disse emner blive yderligere uddybet, og det nordiske samarbejde på området styrket.

For flere oplysninger kontakt Peter Stauning på pst@dmi.dk (tjekkes flere gange i løbet af dagen).

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 17. januar 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder