twitter google+ facebook

Formidling på dmi.dk

Målsætning for dmi.dk

DMI’s netsted - herefter dmi.dk - tager afsæt i DMI’s opgave: At varetage den meteorologiske betjening inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum.

Dmi.dk skal:

 • Være hele Rigsfællesskabets netbaserede kilde til vejr- og klimainformation både til lands, til vands og i luften.
 • Præsentere væsentlig og efterspurgt information både grafisk og i tekstformat.
 • Hele tiden være opdateret med relevante nye observationer, udsigter og varsler.
 • Formidle baggrundsviden om de fagområder DMI forvalter, så som udarbejdelse af prognoser og udsigter, indsamling og bearbejdning af vejr- og klimadata, varsling af pollen, stormflod og glatføre, samt varetagelse af internationale forpligtelser.
 • Oplyse om DMI som organisation i form af institutionens historie, økonomi, ansvarsområder mv.

Tekst på dmi.dk

Formidling af observationer, udsigter og varsler
Det er målsætningen, at tekstversionerne af observationer, udsigter, varsler og historiske data præsenteres på en ensartet, overskuelig, præcis og letforståelig måde. De skal med andre ord være lette at læse for øvede læsere.

Ud over almindelige udsigter fremstilles også en række specialudsigter – for eksempel for lufthavne - som kræver et nøjere kendskab til området for at kunne læse dem.

Faglig formidling
På nyheds- og vidensiderne præsenteres forskellige tekster inden for de fagområder DMI forvalter.

Disse sider tilstræber en formidlingsstruktur i tre lag: Nyheder, temaer og baggrund. Lagene supplerer og understøtter hinanden ved, at der linkes til information om samme emne i et af de andre lag.

Nyhederne formidler viden inden for og på grænsen til DMI’s fagområde på en letforståelig og gerne underholdende måde. Artiklerne er ikke pressemeddelelser fra DMI, men nyhedsprægede historier fra vejrets, klimaets og meteorologiens verden. DMI’s nyheder skal være lette at læse for alle øvede læsere (eksempel).

Temaerne formidler viden af bred folkelig interesse inden for DMI’s fagområde. Artiklerne viderebringer informationer og baggrundsviden af ikke-nyhedsmæssig og ikke-akut karakter. DMI’s temaer skal kunne læses af alle øvede læsere (eksempel).

Baggrundsteksterne på vidensiderne er af en lidt avanceret, fagligt formidlende eller baggrundsmæssig karakter inden for DMI’s fagområde - ofte med udgangspunkt i en af DMI’s sektioner. DMI’s vidensider skal kunne læses af alle øvede læsere (eksempel).

Velfungerende tekster på dmi.dk nås ved at:

 • Alle, der fremstiller tekster til dmi.dk på sigt modtager undervisning i skriftlig net-formidling.
 • Redaktørerne har et indgående kendskab til dmi.dk og udvælger relevante links til Værd At Vide boksen.
 • Fortsat arbejde med standardisering af sprogbrugen i de formaliserede tekstprodukter.

Grafik på dmi.dk

Grafik bruges i vid udstrækning og til flere formål på dmi.dk.

Mange observationer, prognoser og udsigter præsenteres bedst grafisk, eller som grafik understøttet af tekst. Disse grafikker skal være ensartede, letforståelige og fyldestgørende.

Det er målet, at der til alle sider hører mindst et stykke grafik til understøttelse af teksten. Enten i form af kurver, skitser eller fotos.

Velfungerende grafik på dmi.dk nås ved at:

 • Der tænkes i supplerende, understøttende eller illustrerende grafik, når teksterne skrives.
 • Overholde gængse standarder for kodning, komprimering mv.
 • Anvende grafik i det format og den kompressionsgrad, der giver den mindste filstørrelse uden at kompromittere grafikkens evne til at opfylde sit formål.
 • Optimeres for højeste brugervenlighed ved at optimere kontrast, mætning, skarphed mv.

Struktur på dmi.dk

Dmi.dk skal - til trods for det store og forskelligartede antal sider - være nemt at overskue og den søgte information nem at finde. Det gælder uanset, hvilken teknik der bruges for at komme ind på netstedet.

Hvis man bruger en almindelig browser, skal det være nemt. Hvis man er handicappet og kommer ind på dmi.dk med en specialiseret browser, skal det være nemt. Hvis man har en langsom internetforbindelse eller en ældre computer med en lav skærmopløsning, skal det være nemt.

En velfungerende struktur nås ved at:

 • Tilstræbe ensartethed i navigationen.
 • Løbende analysere antallet af hits på de enkelte sider.
 • Systematisk gennemgå alle brugerhenvendelser om navigationen på netstedet.
 • Anvende Værd At Vide boksen i udstrakt grad til at bringe folk videre.
 • På sigt øge personalisering på dmi.dk.

Af Bjarne Siewertsen, kommunikation, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 7. november 2012.

 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder