twitter google+ facebook

Brug af informationer fra www.dmi.dk

Ophavsrettighederne til alt materiale på DMI's hjemmesider på Internet tilhører Danmarks Meteorologiske Institut med mindre andet er angivet.

Materialet er som hovedregel til privat brug, og til dette formål kan der frit downloades og printes materiale. Der kan frit linkes til siderne, gerne med brug af DMI's logo. Links til DMI's informationer skal ske til en side med navigation, der har en selvstændig URL.

Links til grafikelementer samt indkopiering af informationerne på andre hjemmesider, det være sig privatpersoners, virksomheders, organisationers o.a., eller anden form for redigeret brug af materialet fx til kommercielt brug i informations- eller salgsøjemed må ikke ske uden forudgående skriftlig aftale med Danmarks Meteorologiske Institut.

Såfremt de ønsker at bringe vejrdata - såsom udsigter og observationer - på egen hjemmeside, kan informationer, produkter og rådata købes ved at kontakte Salg og Produktudvikling på telefon: 39 15 75 00 eller via web-mail.

Se i øvrigt vores katalog over produkter under DMI Erhverv.

Her kan De også læse mere om reglerne i forbindelse med formidling af DMI's data samt indgåelse af aftale med DMI.

Danmarks Meteorologiske Institut, 18. februar 2010.

twitter google+ facebook

Using information from www.dmi.dk and associated domains

The material featured on this site is the property of the Danish Meteorological Institute unless otherwise indicated.

The material may be downloaded to file or printer for the purposes of private study and scientific research. Links may be created to all pages from other domains as long as the page that is linked opens full-screen in a fully operable and navigable browser window featuring its original contextual navigation and URL.

Links to graphic elements and copying of information to other media, whether private, public or commercial, or any other informational or commercial use of the material is only allowed with the written permission of the Danish Meteorological Institute.

If you wish to buy weather data - such as forecasts and observations - for presentation on your own site, you may contact Business Development by phone +45 39 15 75 00 or by web-mail.

Danish Meteorological Institute, February 18th 2010.

twitter google+ facebook

Benutzung von Informationen auf www.dmi.dk

Die Urheberrechte für alle Informationen auf DMIs Homepages im Internet gehören Danmarks Meteorologiske Institut wenn nicht anders vermerkt.

Die Informationen sind im Allgemeinen für den privaten Gerbrauch gedacht und können für diesen Zweck geladen oder gedruckt werden. Links zu den Homepages sind erlaubt, gerne unter Benutzung von DMIs Logo. Links zu Informationen auf DMIs Homepages sollen zu einer Seite mit Navigation mit einer eigenen URL-Adresse erfolgen.   

Links zu Abbildungen sowie das Kopieren von Informationen in andre Homepages, entweder durch Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen oder Ähnliches, oder andere Formen der Benutzung der Information mit dem Zweck des kommerziellen Gebrauchs sind ausschließlich nach vorhergehender schriftlicher Vereinbarung mit Danmarks Meteorologiske Institut erlaubt.

Wird die Verbreitung von Wetterinformationen – zum Beispiel Vorhersagen und Beobachtungen – auf der eigenen Homepage gewünscht, können Informationen, Produkte und Daten bei der Marketingabteilung via Telefon +45 39 15 75 00 oder web-mail bestellt werden.

Danmarks Meteorologiske Institut, 12. november 2006