twitter google+ facebook

DMI's internationale partnere

DMI varetager Danmarks medlemskab af en række internationale organisationer inden for det meteorologiske område.

  • WMO
  • ECMWF
  • EUMETSAT
  • Forskningskontrakter

 

WMO (World Meteorological Organization) er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og er forpligtet til at opretholde observationsstationer i Danmark, Grønland og på Færøerne samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecasts) er et europæisk meteorologisk regnecenter, hvis formål er at udvikle metoder til mellemfristede vejrudsigter (3 - 10 dage eller mere), at udfærdige operationelt anvendelige mellemfristede vejrudsigter til medlemslandene, at udføre forskning samt at samle og lagre meteorologiske data.

EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) - europæisk meteorologisk satellitorganisation, har til formål at etablere, vedligeholde og udnytte europæiske systemer af operationelle meteorologiske satellitter.

Kontraktforskning

DMI deltager desuden i et antal internationale forskningsprogrammer, fortrinsvis EU forskningsprojekter vedrørende miljø og klima. F.eks. deltager DMI i europæiske ozon undersøgelser, et antal projekter der fokuserer på klimavariabilitet og regionale klimaændringer samt miljøprojekter, eksempelvis i forbindelse med atomberedskab. DMI spiller også en aktiv rolle inden for ESA's (European Space Agency) Jordobservationsprogram.