twitter google+ facebook

Internationale stillinger

Her finder du link til ledige stillinger i de tre store, internationale meteorologiske organisationer EUMETSAT, WMO og ECMWF.

EUMETSAT har ansvaret for de europæiske satellitbaserede meteorologiske observationer. Organisationen har hovedsæde i Darmstadt, Tyskland.
Ledige stilliger hos EUMETSAT

WMO er FN's verdensmeteorologiske organisation. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som blandt andet omfatter de globale meteorologiske observations- og kommunikationssystemer. Organisationens hovedsæde ligger i Geneve, Schweiz.
Ledige stillinger hos WMO

ECMWF er det europæiske meteorologiske regnecenter. Centrets hovedformål er at udvikle mellemfristede vejrudsigter (tre-ti dage eller mere) samt at samle og lagre meteorologiske data. ECMWF har til huse ca. 70 kilometer vest for det centrale London, England.
Ledige stillinger hos ECMWF