twitter google+ facebook

Meteorolog - uddannelse og arbejde

Du kan i det følgende læse om uddannelsen samt det at arbejde som meteorolog.

Arbejdsområder på DMI

Meteorologerne på DMI udarbejder vejrinformation, udsigter og varsler til for eksempel nyhedsbureauer, TV, radio og aviser samt specialbrugere inden for blandt andet luftfart, skibsfart, landbrug, vejtrafik og entreprenørvirksomheder. Udarbejdelsen af de mange daglige udsigter med videre er i høj grad baseret på teamwork mellem meteorologerne og resten af DMI.

I det daglige arbejde benyttes den nyeste teknik inden for modelberegninger, præsentationssystemer og kommunikation.

I vejrtjenesterne arbejdes døgnet rundt, alle ugens syv dage hele året, så skiftende arbejdstider med aften-, nat-, søn- og helligdagsarbejde vil forekomme.

Meteorologer på DMI arbejder enten på Lyngbyvej i København, ved Vejrtjenestecenter Karup, ved flere flyvestationer eller i Kangerlussuaq/Sdr. Strømfjord i Grønland.

Karrieremuligheder

Seniormeteorolog

Udover det daglige arbejde i vejrtjenesten er der mulighed for som seniormeteorolog at arbejde med specialopgaver inden for de enkelte fagområder. Seniormeteorologerne fungerer som fagligt bindeled til ledelsen og deltager i sagsbehandling og udvikling.

Vagtchef

Erfarne meteorologer har mulighed for at søge stillingen som vagtchef. Vagtcheferne har ansvaret for, at det daglige arbejde udføres i overensstemmelse med forskrifterne, at besætte vagter udenfor almindelig arbejdstid i tilfælde af sygdom og i nogle sammenhæng  at repræsentere ledelsen over for offentligheden.

Administrative stillinger

Meteorologer kan også søge job i den ikke operative del af Vejrtjenesteafdelingen og her gøre brug af deres faglige kundskaber i sagsbehandling, produktudvikling, salg og markedsføring eller søge mere traditionelle administrative stillinger i en af DMI's andre afdelinger.

Udlandet

Med en meteorologuddannelse er det også muligt i kortere eller længere perioder at arbejde i udlandet. Der kan være tale om ulandsprojekter, hvori DMI deltager, eller jobs i internationale meteorologiske organisationer. Medarbejdere ved DMI deltager jævnligt i internationale arbejdsgrupper eller udviklingsprojekter.

Uddannelse

Med en studentereksamen, HF, HHX, HTX fortsættes på Københavns Universitet, Niels Bohr Institut for Astronomi, Fysik og Geofysik, Geofysisk afdeling, med en 3-årig uddannelse som Bachelor of Science (BS) i meteorologi.

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i Geofysik skal du have en gymnasiel eksamen el.lign. Desuden er der specifikke adgangskrav.

Se adgangskrav og optagelsesstatistik på studier.ku.dk.

Hvis du ikke har alle fagene på de rette niveauer, skal du tage suppleringskurser før optagelse. I visse tilfælde har du mulighed for at supplere i august før studiestart. Disse kurser udbydes af de fleste HF-enkeltfagskurser og studenterkurser. Du kan kontakte ivu*C for at få oplyst, hvor det nærmeste sted er.

Bacheloruddannelsen afsluttes med et projektarbejde inden for fagområdet meteorologi. Bacheloruddannelsen er SU berettiget.

Bacheloruddannelsen kan udbygges til en cand. scient. og ph.d. inden for det meteorologiske fagområde og vil da sigte mere mod en forskningsmæssig beskæftigelse, hvilket der også er mulighed for på DMI. Cand. scient. er normeret til i alt 5 års studium og ph.d. til 8 år.

Ansættelse

Der forventes ansat 5-8 bachelorer i meteorologi hvert eller hvert andet år på DMI. Det seneste hold blev ansat 1. oktober 2014. Efter ansættelse påbegyndes en 5 måneders uddannelse i såvel teoretiske som praktiske emner, og den interne uddannelse afsluttes med ca. 3 måneders indøvelse i vejrtjenesten, inden man kan gå selvstændig vagt.

For bachelorer på selvstændig vagt er bruttobegyndelseslønnen i 2015 cirka 26.700 kr. om måneden (inkl. pensionsbidrag). Dertil kommer tillæg for arbejde søn- og helligdage, aften og nat samt eventuelt personlige eller andre tillæg.

Andre muligheder

For cand. scient.'er er der også mulighed for beskæftigelse ved Københavns Universitet, Risø, Danmarks Miljø Undersøgelse samt gymnasieskolerne (undervisning). Yderligere er en del private virksomheder blevet interesseret i meteorologer.

Faglig organisation

COII er forhandlingsberettiget for BS'ere i meteorologi. Dansk Magisterforening er forhandlingsberettiget for cand. scient.'er og ph.d.'ere.

Yderligere oplysninger

Københavns Universitet, Studievejledning
Fiolstræde 22,
1171 København K
Telefon: 35 32 29 29

Niels Bohr Institut for Astronomi, Fysik og Geofysik (NBI f.afg.)
Rockefeller Komplekset,
Juliane Maries Vej 30,
2100 København Ø
Telefon: 35 32 06 02

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
Telefon: 39 15 75 00