twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - året 2011

Varmt og solrigt med overskud af nedbør. Rekordvarm april og rekordhøj maksimum temperatur i oktober. Tør april og november og andenvådeste sommer.

Set som en helhed blev Danmarks årsmiddeltemperatur for 2011 opgjort til 9,0°C. Det er 1,3°C over normalgennemsnittet (7,7°C) beregnet over perioden 1961-90 og 2 grader varmere end 2010, der blev 7,0°C i gennemsnit.

Der har været mange varme år i det nye årtusind, specielt de tre meget varme år 2006, 2007 og 2008, der er de varmeste, vi overhovedet har registreret i Danmark. 2007 holder rekorden med 9,5°C. På en delt andenplads har vi så 2008 og 2006, som begge sluttede på 9,4°C. Derefter følger 1990 med 9,3°C. En gennemsnitstemperatur på 9,0°C er det niende varmeste år siden de landsdækkende målinger startede i 1874. Pladsen deles med årene 1949 og 2000. Placeringerne bestemmes ud fra temperaturtallet og hvor mange år, der er forekommet med disse temperaturtal, ligesom placeringen fx i et cykeløb, hvor 1. pladsen kan deles af to ryttere og der derfor ikke er nogen på 2. pladsen, men først på 3. pladsen. År med samme temperaturtal får derfor samme placering. På denne måde er der konsistens i placeringen. Som et resultat af denne placeringsmetode udelades pladserne 3, 6, 7, 10 og 11 i nedenstående liste.

Topplaceringer for de tolv varmeste år kommer således til at hedde:

1) 9,5°C (2007)
2) 9,4°C (2006, 2008)
4) 9,3°C (1990)
5) 9,2°C (1989, 2000,2002)
8) 9,1°C (1934)
9) 9,0°C (1949, 1992, 2011)
12) 8,9°C (1999)

Det koldeste år var 1879 med 5,9°C.

Hele elleve måneder var varmere end normalt, kun februar 2011 var koldere end normalt og det kun 0,1°C koldere. April blev rekordvarm med 9,9°C og der var en ny maksimum temperatur rekord i oktober, hele 26,9°C den 1. oktober 2011 i St. Jyndevad. Med 2011 varmere end normalt er det en kendsgerning, at ud af de seneste 24 år i Danmark, har 21 været varmere end normalt. Siden 1870’erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C.

Den laveste temperatur registreret i Danmark i 2011 blev -16,5°C registreret natten til den 21. februar 2011 ved Ålborg. Den højeste temperatur på beskedne 28,2°C blev målt ved Rønne på Bornholm den 6. juni 2011 om eftermiddagen. Så lav en maksimumtemperatur som 28,2°C for et år er ikke set siden 1962, altså 49 år siden.

Middeltemperatur i Danmark i 2011.

Regionen Fyn var varmest med 9,3°C for regionen i gennemsnit (normal 8,1°C), mens der i regionen Nordjylland var koldest med 8,7°C for regionen i gennemsnit (normal 7,5°C).

Nedbørmæssigt fik landet i gennemsnit 779 millimeter, hvilket er 67 millimeter eller 9 % over normalen. Sommermånederne juli og august blev meget våde og gav den andenvådeste sommer registreret, mens april og november blev tørre. Det vådeste år i rekordbøgerne var 1999, hvor der faldt 905 millimeter nedbør, mens det tørreste år var 1974, hvor der blot faldt 464 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Årsnedbøren i Danmark er steget omkring 100 millimeter siden 1870’erne.

Der var forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 882 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 833 millimeter), mens der i regionen København og Nordsjælland kom mindst med 695 millimeter (normal 607 millimeter).

Nedbør i Danmark i 2011.

Der blev registreret 1.683 solskinstimer over Danmark i 2011, hvilket er 188 timer eller 13 % over normalen. Det solrigeste år var 1947 med 1.878 timer, mens det solfattigste var 1987 med 1.287 soltimer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Solskinstimerne har siden 1980 udvist en markant stigende tendens i Danmark.

Sol i Danmark i 2011.

Mest sol fik regionen Bornholm med 1.965 soltimer (normal 1.602 timer). I regionerne Midt- og Vestjylland og Syd- og Sønderjylland kom mindst med 1.604 soltimer (normal hhv. 1.443 og 1.416 timer).

Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2011. Der var ellers lagt op til en fantastisk ny rekord med et hattrick, da både 2009 og 2010 fik landsdækkende hvide jule, men sådan kom det ikke til at gå.

Årstiderne kort

Kalendervinteren 2010-2011 (december, januar og februar) fik en middeltemperatur på -1,3°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,8°C under normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 0,5°C). Dermed adskiller den sig ikke meget fra vinteren (2009-2010), der også blev kold med -1,5°C. Ikke siden de tre kolde vintre i 1980’erne har vi i Danmark haft to meget kolde vintre i træk. Ind imellem har mange års vintre, bortset fra vinteren 2002-2003 (-0,2°C) og vinteren 1995-1996 (-2,3°C) ikke været under normalen som helhed. Den varmeste vinter skal vi ikke langt tilbage for at finde. Det var nemlig vinteren 2006-2007 med 4,7°C som helhed. De landsdækkende målinger startede i 1874. De koldeste registrerede vintre er fra 1939-1940 og 1962-1963, begge med et snit på -3,5°C.

Mens januar og februar 2011 set som helhed blev næsten normale temperaturmæssigt blev december 2010 med en gennemsnitstemperatur på -3,9°C hele 5,5°C under normalen beregnet på perioden 1961-90 og den næstkoldeste december registeret. Den koldeste er fra december 1981, der endte på -4,0°C.

Den højeste temperatur i løbet af vinteren 2010-2011 blev 9,8°C målt nær Sønderborg i Sønderjylland i løbet af dagen den 16. januar 2011. Vinterens laveste temperatur på -23,0°C blev målt om morgenen den 22. december 2010 ved Holbæk på Sjælland. Senest DMI registrerede en lavere temperatur i Danmark var i marts 1987, hvor der blev målt -25,6°C. Antal frostdøgn i vinteren 2010-2011 blev 71,4 og ligger således langt over normalen for perioden 1961-90, der er 53 døgn. Antal frostdøgn denne vinter blev i øvrigt ikke meget ulig sidste vinters antal frostdøgn på 73,8.

I vinteren 2010-2011 blev Bornholm varmest med -0,7°C for regionen som gennemsnit (normal 0,7°C), mens regionerne Nordjylland og København/Nordsjælland blev koldest med -1,5°C i gennemsnit for regionerne (normal begge 0,4°C).

I gennemsnit ud over landet faldt der 126 millimeter nedbør i vinteren 2010-2011. Meget faldt som sne, siden det kolde vejr satte ind sidst i november 2010. Det er 35 millimeter eller 22 % under normalen for 1961-90 (161 millimeter). De sidste tre vintre har haft nedbørunderskud med vinteren 2008-2009 som den mest nedbørfattige med kun 107 millimeter. Anderledes så det ud i vinteren 2007-2008, hvor der faldt 201 millimeter og især i vinteren 2006-2007 med hele 319 millimeter, der i øvrigt blev den vådeste vinter registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den tørreste vinter er fra 1946-1947, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

I vinteren 2010-2011 kom der mest nedbør på Bornholm med 207 millimeter i gennemsnit (normal 142 millimeter), mens der i regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 109 millimeter i gennemsnit (normal 131 millimeter). Regionen Fyn fulgte dog lige efter med 110 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 144 millimeter).

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i vinteren 2010-2011 i 205 timer, hvilket er 50 timer eller 32 % over normalen for 1961-90 (155 timer). Det blev den ottende solrigeste vinter siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste vinter er fra 1931-1932 med 243 soltimer, mens den solfattigste er fra 1925-1926 med 81 timer. December 2010 der blev rekordsolrig med 81 timer og januar 2011 der sammen med januar 1947 blev den syvende solrigeste januar bidrog meget til den meget solrige vinter 2010-2011.

I vinteren 2010-2011 fik region Nordjylland mest sol med 237 timer i gennemsnit (normal 153 timer). Region Bornholm fik mindst med 131 soltimer i gennemsnit (normal 133 timer).

December 2010 og januar 2011 havde mere rolige vindforhold end normalt. Middelvindstyrken for månederne var under normal og der var ingen alvorlige blæsevejr. Februar 2011 blev til gengæld til tider ret blæsende. Den 7- 8. februar passerede et lavtryk på vej mod øst nord om Danmark med kraftig vind til følge. Der blev registeret middelvind i stormstyrke og stød af orkanstyrke ved udsatte kyster og der var stedvis vindstød af storm- og orkanstyrke mange steder i resten af landet.

Julevejret 2010 var mest klart og meget koldt, mellem -2 og -10 °C om dagen. Der var blæst fra nordnordøst. Det blev landsdækkende hvid jul i 2010 ligesom i 2009 og det er første gang DMI har registeret to landsdækkende hvide jule i træk.

Kalenderforåret 2011 (marts, april og maj) fik en middeltemperatur på 8,1°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,9 °C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 6,2 °C). Middeltemperaturen var på nogenlunde samme niveau som forårene i 2010, 2009 og 2008. Dog var foråret 2010 noget koldere med 6,4 °C, kun 0,2 °C over normalen. Det koldeste forår er helt tilbage fra 1888 med kun 2,9 °C, mens det varmeste var i 2007 med en middeltemperatur på 9,0 °C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Både marts, april og maj blev varmere end normalt, men især april træk temperaturen op med en rekordvarme på 9,9 °C for hele måneden.

Forårets højeste temperatur på 26,2 °C blev målt på Bornholm den 31. maj 2011 om eftermiddagen.

Forårets laveste temperatur på -7,6°C blev målt i København og Nordsjælland den 7. marts 2011. Antal frostdøgn i foråret 2011 blev 14,8 døgn (normal 22). Første sommerdag (over 25 °C) blev registreret den 9. maj i Store Jyndevad.

I foråret 2011 blev regionen Fyn varmest med 8,4 °C for regionen som gennemsnit (normal 6,5°C), mens Bornholm blev koldest med 6,8°C i gennemsnit for regionen (normal 5,2°C).

I gennemsnit ud over landet faldt der 101 millimeter nedbør i foråret 2011. Det er 34 millimeter eller 33 % under normalen for 1961-90. Marts og april var tørrere end normalt, mens maj var lidt vådere end månedens normal. Rekorden for det vådeste forår er fra 1983 med 285 millimeter nedbør. Det tørreste forår er fra 1974, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Nedbøren har fordelt sig jævnt udover alle landets regioner. Mest nedbør i foråret 2011 kom der i regionen København og Nordsjælland med 115 millimeter i gennemsnit (normal 119 millimeter), mens der i regionen Fyn kom mindst med 91 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 119 millimeter).

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i foråret 2011 i 636 timer, hvilket er 155 timer eller 24 % over normalen for 1961-90. Det er vel over normalen og væsentligt flere timere end foråret 2010, hvor solen på landsplan kun skinnede i 515 timer. Både marts, april og maj 2011 havde flere solskinstimer end månedernes respektive normaler, med april som topscorer som den 4. mest solrige april nogensinde med 253 timer. Det solfattigste forår er i øvrigt fra 1983 med blot 269 timer. De landsdækkende solskinstimemålinger startede i 1920.

Mest sol i foråret 2011 fik regionen Bornholm med 733 soltimer i gennemsnit (normal 515 timer). I regionen Midt- og Vestjylland kom færrest med 621 soltimer i gennemsnit (normal 496 timer).

Den sene påske (21. – 25. april) blev varm, solrig og tør med absolutte temperaturer over 20 °C i det meste af landet. Der var desuden kun lidt vind i påsken.

Kalendersommeren 2011 (juni, juli og august) fik en middeltemperatur på 15,9°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,7°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 15,2°C). Rekorden for varmeste sommer er fra 1997, der var 17,7°C varm. Den koldeste sommer er fra 1987 med 13,4°C.

Sommerens højeste temperatur blev målt til beskedne 28,2°C ved Rønne på Bornholm den 6. juni 2011 om eftermiddagen. Så lav en maksimumtemperatur som 28,2°C er ikke set siden 1962, altså 49 år siden. Dengang nåede vi kun op på 27,3°C målt i juni 1962. Sommerens laveste temperatur på 2,6°C blev målt i Midtjylland nær Ikast natten til den 11. juni 2011.

I sommeren 2011 var regionerne Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster og København/Nordsjælland varmest med 16,5°C for regionerne hver især i gennemsnit (normal hhv. 15,7°C og 15,8°C). Midt- og Vestjylland var koldest med 15,4°C i gennemsnit (normal 14,8°C).

Alle tre sommermåneder i 2011 blev som helhed varmere end normalt. Der var en lun periode i starten af juni og så blev der også skruet op for varmen i sidste del af måneden med varmebølger i dele af Jylland. En varmebølge er, når midlet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C. Det kaldes en hedebølge, når midlet af temperaturerne overstiger 28°C. Varme- og hedebølger vil således altid vare mindst tre dage, men kan selvfølgelig godt vare længere. Hvis en varme- og hedebølge skal være landsdækkende skal over 50 % af Danmarks areal opfylde ovenstående betingelser. Ved en regional varme- og hedebølge skal over 50 % af regionens areal opfylde betingelserne. Varmen fortsatte lidt ind i juli, der ellers ikke udmærkede sig med mange sommerdage. Der var en lun periode omkring månedsskiftet juli/august og lidt ind i august med flere sommerdage, hvor temperaturen nåede over 25°C samt den del sol. Et par sommerdage blev det også til i sidste halvdel af august.

Sankthans aften 2011 bød på temperaturer fra ca. 10-15°C, vekslende skydække, for det meste tørt med få spredte småbyger og en svag til let vind mellem sydvest og vest.

I gennemsnit ud over landet faldt der hele 321 millimeter nedbør i sommeren 2011. Det er 133 millimeter eller 71 % over normalen for 1961-90. Det blev den andenvådeste sommer registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Rekorden for den vådeste sommer er 323 millimeter nedbør fra 1980. Den tørreste sommer er fra 1976, hvor der blot faldt 49 millimeter nedbør.

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Fyn med 372 millimeter i gennemsnit (normal 173 millimeter), mens der i Midt- og Vestjylland kom mindst med 271 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 196 millimeter).

Alle tre måneder var vådere end normalt. Juli 2011 blev endda den syvende vådeste registreret siden 1874 og august 2011 den ottende vådeste.

Større dominerende regnvejr med regn af varierende mængder til hele landet passerede ved fem lejligheder i juni 2011. Første gang var den 6. juni med kraftig regn og lokale skybrud i det østlige Danmark. Et par dage efter, den 8-9. juni, blev der registeret kraftig regn og lokale skybrud med hovedvægt i Jylland og på Fyn. Den 16. juni var der regn til hele landet igen med enkelte skybrud og lokalt kraftig regn, mest i det centrale Jylland. Den 22. juni blev det til enkelte skybrud og lokalt kraftig regn, mest på Sjælland og endelig den 29-30. juni en hel del regn i en stribe ned igennem det centrale Danmark med lokalt skybrud.

Store dele af juli 2011 var meget regnfuld med flere store regnvejr specielt i den østlige del af landet. Stort set hele Storkøbenhavn blev tidlig lørdag aften 2. juli 2011 ramt af et overordentligt voldsomt skybrud, der medførte omfattende vandskader på veje og bygninger. Hvis man medtager regnen fra den varmfront der passerede landet tidligere på dagen, kom der op mod 150 millimeter regn i området som det højeste målte. Normalen for København og Nordsjælland er 67 millimeter for hele juli, så det svarer til over to (2) gange månedsnormalen for området.

Flere kraftige regnvejr dominerede tillige august 2011. Lige i starten af måneden den 1. august trak kraftige byger ned over landet, og i den nord- og østlige del gav det anledning til kraftig regn og spredt torden og flere steder skybrud på Sjælland. Næstved fik endda skybrud to dage i træk. Den 6. august var den gal igen med kraftig regn og skybrud i det syd- og sydøstlige Danmark med en del lyn og torden. Den 8. august gav kraftige byger igen rigelige mængder af regn, igen med skybrud flere steder i landet. Søndag den 14. august fik landet atter masser af vand, igen med skybrud flere steder. Kun Bornholm gik næsten fri. Den 21. – 22. august trak regn og torden igen ind over landet. Det gik igen hårdest ud over den sydlige del af landet, hvor enkelte steder fik skybrud. Den 26. – 27. august gav en frontpassage kraftigt tordenvejr, masser af regn og flere skybrud til landet. Den 28. fortsatte bygerne, der først klingede af i løbet af den 29.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i sommeren 2011 i 573 timer, hvilket er 18 timer eller 3 % under normalen for 1961-90. Den solrigeste sommer er fra 1947 med 770 soltimer, mens den solfattigste er fra 1987 med 396 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Der var store forskelle henover landet. Mest sol fik Bornholm med 707 timer i gennemsnit (normal 678 timer). I Syd- og Sønderjylland kom mindst med 522 soltimer i gennemsnit (normal 551 timer).

Kalenderefteråret 2011 (september, oktober og november) fik en middeltemperatur på 10,2°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,4°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 8,8°C). Det placerer efteråret 2011 som syvende varmeste efterår sammen med efteråret i 1934. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Det varmeste efterår er fra 2006 med 12,2°C. Det koldeste efterår var i hhv. 1922 og 1952 med 6,7°C.

Den højeste temperatur i efteråret 2011 blev 26,9°C målt ved Store Jyndevad i Sønderjylland, så sent som den 1. oktober. Den hidtidige temperaturrekord for oktober på 24,1°C fra 1978 blev således slået med hele 2,8°C og derudover er det første gang, der er registreret en sommerdag i oktober. Meteorologisk er det en sommerdag, når dagens maksimumtemperatur kommer op over 25,0°C. Efterårets laveste temperatur på –3,9°C blev målt om morgnen den 13. november ved Roskilde Lufthavn på Sjælland.

I efteråret 2011 blev Bornholm den varmeste region med en gennemsnitstemperatur på10,6°C for regionen som gennemsnit (normal 9,5°C), mens regionen Østjylland blev koldest med 10,0°C i gennemsnit for regionen (normal 8,6°C).

Natten til den 9. oktober blev efterårets første frost (-0,6°C) registreret i de centrale og sydlige dele af Jylland.

I gennemsnit for hele landet faldt der 172 millimeter nedbør i efteråret 2011. Det er 56 millimeter eller 25 % under normalen for 1961-90.

Rekorden for det vådeste efterår er fra 1967. Her kom der sammenlagt 327 millimeter nedbør. Det tørreste efterår er fra 1920, hvor der blot faldt 105 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

I efteråret 2011 var der som sædvanlig store forskelle i nedbøren henover landet. Mest nedbør kom der i Midt- og Vestjylland med sammenlagt 235 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 272 millimeter), mens der på Bornholm kom mindst med sammenlagt 93 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 194 millimeter).

Solen skinnede i gennemsnit 301 timer ud over landet, hvilket er 32 timer eller 12 % over normalen for 1961-90. Det solrigeste efterår er fra 2005 med 407 soltimer, mens det solfattigste er fra 1976 med 166 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

I efteråret 2011 kom der mest sol på Bornholm 398 soltimer for regionen i gennemsnit (normal 276 timer). I Midt- og Vestjylland kom mindst med sammenlagt 260 soltimer for regionen som gennemsnit (normal 256 timer).

Den 6. til den 8. september 2011 kom efterårets første efterårsblæst, hvor det kraftigste vindstød blev målt til 29,3 m/s svarende til stærk storm ved Vester Vedsted sydvest for Ribe. Den 12. september fulgte endnu et blæsevejr, med kraftigste vindstød målt ved Hanstholm på 30,4 m/s svarende til stærk storm. Den 27. og natten til den 28. november blev Danmark endnu en gang ramt af stormvejr. Her gik det værst gik det ud over de nordlige og østlige egne. I løbet af dagen og natten overskred mange stationer stormstyrke i middelvind og orkanstyrke i vindstødene. Det kraftigste vindstød blev målt til 38,2 m/s ved Thyborøn midt på dagen. I den danske stormklassifikation blev denne hændelse opgjort som en såkaldt W2. En W2 er en landsdækkende vestenstorm med middelvindhastigheder mange steder over 24,5 m/s.

Kalendervinteren 2011-2012 (december, januar, februar) startede med en som helhed varm og våd december 2011 med overskud af solskin. Gennemsnitstemperaturen for december 2011 blev 4,2°C. Det er 2,6°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 og den ottendevarmeste december registeret siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Den varmeste december er fra 2006 med hele 7,0°C. I den anden ende af skalaen er den koldeste december fra 1981; den endte på -4,0°C. December 2010 endte lige efter med -3,9°C.

Antal frostdøgn i december 2011 blev 5,4 døgn, hvilket er meget under normalen på 15 døgn. December 2011 fik det niende laveste antal frostdøgn siden 1874. December 1977 har rekorden med 1,2 frostdøgn, skarpt forfulgt af december 2006 og december 1966 med hhv. 1,5 og 1,6 frostdøgn.

I gennemsnit ud over landet faldt der 99 millimeter nedbør i december 2011. Det er 33 millimeter eller 50 % over normalen for 1961-90. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i december 2011 i 50 timer, hvilket er 7 timer eller 16 % over normalen.

Den 4. december 2011 klokken 9 blev denne vintersæsons første hvide drys observeret af DMI's officielle målere. Måleren ved Vindebæk Kyst på Møn meldte om slud og en time senere om en snebyge. Det er ellers ikke blevet til ret meget hvid nedbør i december 2011.

Den 8. - 9. december 2011 blev Danmark atter ramt af stormvejr. Det gik værst ud over de nordlige og vestlige egne. Fredag morgen den 9. blev der registreret stærk storm i middelvind og orkanstyrke i vindstødene. Det kraftigste vindstød under stormvejret blev målt til 38,1 m/s ved Torsminde fredag morgen. I den danske stormklassifikation blev denne hændelse opgjort som en såkaldt W1. En W1 er en landsdækkende vestenstorm med middelvindhastigheder mange steder over 21 m/s.

Julevejret 2011 var meget lunt, ca. 5-10°C døgnet rundt, blæsende fra sydvest med lidt sol og nedbør. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2011. Der var ellers lagt op til en fantastisk ny rekord med et hattrick, da både juleaften 2009 og 2010 var landsdækkende hvide, men sådan kom det ikke til at gå.

Landstal 2011. Røde tal er rekorder. Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990.

 

Måned Gemmensnit °C maks. °C min. °C nedbør mm soltimer
Januar 0,3 (0,0) 9,8 -12,4 46 (57) 72 (43)
Februar -0,1 (0,0) 9,6 -16,5 40 (38) 52 (69)
Marts 3,1 (2,1) 15,3 -7,6 31 (46) 143 (110)
April 9,9 (5,7) 22,5 -1,6 16 (41) 253 (162)
Maj 11,4 (10,8) 26,2 -3,2 54 (48) 239 (209)
Juni 15,1 (14,3) 28,2 2,6 75 (55) 252 (209)
Juli 16,4 (15,6) 27,1 6,2 113 (66) 171 (196)
August 16,1 (15,7) 27,6 4,9 132 (67) 150 (186)
September 14,1 (12,7) 25,9 3,8 92 (73) 135 (128)
Oktober 9,8 (9,1) 26,9 -2,6 61 (76) 130 (87)
November 6,7 (4,7) 14,6 -3,9 18 (79) 37 (54)
December 4,2 (1,6) 11,3 -5,1 99 (66) 50 (43)
Året 9.0 (7,7) 28,2 -16,5 779 (712) 1.683 (1.495)

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af John Cappelen
DMI, 2.januar 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder