twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - juni 2011

Juni 2011 - varm med overskud af nedbør og sol.

Juni 2011 fik en døgnmiddeltemperatur på 15,1°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,8°C over normalen beregnet på perioden 1961-90. De to seneste års juni’er har været koldere end normalt. Den koldeste juni er i øvrigt fra 1923 med 10,7°C. Rekorden for varmeste juni er endnu ældre, da juni 1889 i gennemsnit blev 18,2°C varm. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Månedens højeste temperatur 28,2°C blev målt ved Rønne på Bornholm den 6. juni om eftermiddagen. Månedens laveste temperatur på 2,6°C blev målt i Midtjylland nær Ikast natten til den 11. juni.

Regionerne Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster og København/Nordsjælland var varmest med 15,8°C i gennemsnit (normal hhv. 14,9 og 15,0°C), mens regionen Midt- og Vestjylland var koldest med 14,5°C i gennemsnit (normal 13,9°C).

Der var en lun periode i starten af juni og så blev der også skruet op for varmen i sidste del af måneden med varmebølger i dele af Jylland. En varmebølge er, når midlet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C. Det kaldes en hedebølge, når midlet af temperaturerne overstiger 28°C. Varme- og hedebølger vil således altid vare mindst tre dage, men kan selvfølgelig godt vare længere. Hvis en varme- og hedebølge skal være landsdækkende skal over 50 % af Danmarks areal opfylde ovenstående betingelser. Ved en regional varme- og hedebølge skal over 50 % af regionens areal opfylde betingelserne.

I gennemsnit ud over landet faldt der 75 millimeter regn i juni 2011. Det er 20 millimeter eller 36 % over normalen for 1961-90. Større dominerende regnvejr med regn af varierende mængder til hele landet passerede ved fem lejligheder. Første gang var den 6. juni med kraftig regn og lokale skybrud i det østlige Danmark. Et par dage efter, den 8-9. juni, blev der registeret kraftig regn og lokale skybrud med hovedvægt i Jylland og på Fyn. Den 16. juni var der regn til hele landet igen med enkelte skybrud og lokalt kraftig regn, mest i det centrale Jylland. Den 22. juni blev det til enkelte skybrud og lokalt kraftig regn, mest på Sjælland og endelig den 29-30. juni en hel del regn i en stribe ned igennem det centrale Danmark med lokalt skybrud.

Rekorden for den tørreste juni er fra 1992, hvor der kun faldt 1 millimeter i gennemsnit ud over landet. Det er også den tørreste måned overhovedet registreret i Danmark. Den vådeste juni er fire år gammel, da der i juni 2007 faldt hele 124 millimeter regn for måneden som helhed. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Der var i juni 2011 store forskelle regionvis henover landet. Mest nedbør kom der på Fyn med 97 millimeter i gennemsnit (normal 52 millimeter), mens der på Bornholm kom mindst med 39 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 41 millimeter).

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i juni 2011 i 252 timer, hvilket er 43 timer eller 21 % over normalen. Den solrigeste juni er fra 1940, hvor der blev registreret 303 timer. Bundrekorden for solskinstimer lydende på 107 soltimer er fra juni 1987. Det var det år, hvor sommeren var så kold og solfattig, at der blev snakket om to vintre – først en hvid senere en grøn. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol fik Bornholm med 338 timer i gennemsnit (normal 241 timer). I regionen Midt- og Vestjylland kom mindst med over 100 timer mindre, nemlig 235 soltimer i gennemsnit (normal 203 timer).

Sankthans aften 2011 bød temperaturer 10-15°C, vekslende skydække, for det meste tørt med få spredte småbyger og en svag til let vind mellem sydvest og vest.

Landstal juni 2011. Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990.

 

Landstal/Averages - juni 2011 Normal
Middeltemperatur/Mean Temperature 15,1 °C (14,3°C)
Nedbør/precipitation 75 mm (55 mm)
Soltimer/Hours of sunshine 252 timer (209 timer)

Udsigt for juli 2011 - statistisk set

Efter en temperaturmæssig varm juni, som i 2011, følger der rent statistisk en middel juli i 65%, en varm juli i 25% og en kold juli i 10% af tilfældene. Juli betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem 13,5°C og 16,5°C.

Sandsynlig temperatur for juli

Kold juli Middel juli (13,5 – 16,5°C) Varm juli
Kold juni 50 % 40 % 10 %
Middel juni (13,7 – 15°C) 20 % 55 % 25 %
Varm juni 10 % 65 % 25 %

Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Sådan fordelte Solen sig over landet
Sådan fordelte nedbøren sig over landet
Middeltemperatur i Danmark

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af John Cappelen
DMI, 1. juli 2011.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder