twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - maj 2012

Varm, tør og solrig maj 2012

Maj endte med en middeltemperatur på 12,1°C på landsplan, hvilket er 1,3°C over 1961-90 normalen. Rekorden for varmeste maj er fra 1889, der i gennemsnit blev 13,8°C varm. Den koldeste maj er fra 1902 med 8,1°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Varmest var det i region København og Nordsjælland med 12,6°C i snit (normal 11,1°C), mens region Bornholm var koldest med 10,7°C (normalen er 9,5 °C).

Den absolutte laveste målte temperatur var -3,4°C den 7. mellem Herning og Silkeborg i region Midt- og Vestjylland og den absolutte højeste målte temperatur var 28,3°C den 25. ved Flyvestation Karup i samme region.

I gennemsnit faldt der på landsplan 36 mm nedbør i maj. Det er hele 12 mm under normalen på 48 mm. Rekorden for den vådeste maj er fra 1983, hvor der faldt 138 millimeter i gennemsnit ud over landet. Den tørreste maj er fra 1959 med kun 9 millimeter for måneden som helhed. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Der var store forskelle på mængden af nedbør i regionerne. Region København og Nordsjælland fik mindst med blot 22 mm i gennemsnit, mens Midt- og Vestjylland fik mest med 51 mm.

På landsplan skinnede solen 252 timer i maj. Det er godt over normalen på 209 timer. Den solrigeste maj siden de landsdækkende målinger startede i 1920, er fra 2008 med 347 soltimer. Bundrekorden lydende på 103 soltimer er fra maj 1983. Region Bornholm fik det største antal solskinstimer med 289 timer, mens region Syd- og Sønderjylland fik det færreste antal med 239 timer i hele maj.

Første halvdel af maj var relativt kølig, våd og solfattig. Over en uge med sommeragtige dage i anden halvdel af måneden, ændrede dog markant på regnskabet, og måneden endte samlet set med at blive varm, tør og solrig. Danmark oplevede den første sommerdag den 21. maj og Nordsjælland oplevede både en regional varmebølge og årets første skybrud i løbet af måneden.

 

Landstal/Averages - maj 2012 Normal
Middeltemperatur/Mean Temperature 12,1°C (10,8°C)
Nedbør/precipitation 36 mm (48 mm)
Soltimer/Hours of sunshine 252 timer (209 timer)

Udsigt for juni 2012 - statistisk set

Efter en temperaturmæssig varm maj, som i 2012, følger der rent statistisk en kold juni i 20%, en middel juni i 50% og en varm juni i 30% af tilfældene. Juni betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem 13,7°C og 15°C.

Kold juni Middel juni
(13,7–15°C)
Varm juni
Kold maj 45 % 45 % 10 %
Middel maj
(10,3–11,2°C)
20 % 30 % 50 %
Varm maj 20 % 50 % 30 %

Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

 

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Sådan fordelte solen sig over landet
Sådan fordelte nedbøren sig over landet
Sådan fordelte middeltemperaturen sig over landet

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af Mikael Scharling, 1.juni 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder