twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - marts 2011

Varm, tør og solrig

Marts endte med en middeltemperatur på 3,1 °C på landsplan, hvilket er 1,0 °C over 1961-90 normalen. Varmest var det i region Syd- og Sønderjylland med 3,4 °C i snit (normal 2,4°C), mens region Bornholm var koldest med 1,9 °C (normal 1,5 °C). I region København og Nordsjælland måltes både den absolutte laveste og absolut højeste temperatur, nemlig -7,6 °C målt den 7. marts og 15,3 °C målt den 22 marts.

I gennemsnit fald der på landsplan 31 mm nedbør i marts. Det er 33 % eller 15 mm under normalen på 46 mm.

Nedbøren har været jævn fordelt ud over landet. Region Midt- og Vestjylland fik mest med 36 mm i gennemsnit og de tre regioner Syd- og Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster og Bornholm fik mindst med 28 mm.

På landsplan skinnede solen 143 timer i marts. Det er ganske solrigt med 33 timer over normalen, der er på 110 timer. Mest sol fik region Nordjylland med 153 timer og mindst sol fik region Syd- og Sønderjylland med 135 timer.

Torsdag d. 10. passerede et dybt lavtryk lige nord om Danmark. Det gav et enkelt sted på Vestkysten en 10-minutters middelvind på 25 m/s og vindstød af orkanstyrke.

Landstal marts 2011. Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990.

Landstal/Averages - marts 2011 Normal
Middeltemperatur/Mean Temperature (3,1 °C) (2,1 °C)
Nedbør/precipitation 31 mm (46 mm)
Soltimer/Hours of sunshine 143 timer (110 timer)

Udsigt for april 2011 - statistisk set

Efter en temperaturmæssig varm marts, som i 2011, følger der rent statistisk en varm april i 60% af tilfældene, i 30% af tilfældene en normal april, og en kold april i 10% af tilfældene. April betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem 5°C og 6,8°C.

Kold april Middel april
(5,0-6,8 °C)
Varm april
Kold marts 45 % 50 % 5 %
Middel marts
(1-3 °C)
25 % 60 % 15 %
Varm marts 10 % 30 % 60 %

Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Sådan fordelte Solen sig over landet
Sådan fordelte nedbøren sig over landet
Middeltemperatur i Danmark

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af Mikael Scharling
DMI, 1. april 2011.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder