twitter google+ facebook

Vejret i Danmark – sommer 2011

Næstvådeste sommer med overskud af varme og et lille underskud af sol.

Kalendersommeren 2011 (juni, juli og august) fik en middeltemperatur på 15,9°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,7°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 15,2°C). Rekorden for varmeste sommer er fra 1997, der var 17,7°C varm. Den koldeste sommer er fra 1987 med 13,4°C.

Sommerens højeste temperatur blev målt til 28,2°C blev målt ved Rønne på Bornholm den 6. juni om eftermiddagen. Så lav en maksimumtemperatur som 28,2°C er ikke set siden 1962, altså 49 år siden. Dengang nåede vi kun op på 27,3°C målt i juni 1962. Sommerens laveste temperatur på 2,6°C blev målt i Midtjylland nær Ikast natten til den 11. juni.

I sommeren 2011 var regionerne Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster og København/Nordsjælland varmest med 16,5°C for regionerne hver især i gennemsnit (normal hhv. 15,7°C og 15,8°C). Midt- og Vestjylland var koldest med 15,4°C i gennemsnit (normal 14,8°C).

Alle tre sommermåneder i 2011 blev som helhed varmere end normalt. Der var en lun periode i starten af juni og så blev der også skruet op for varmen i sidste del af måneden med varmebølger i dele af Jylland. En varmebølge er, når midlet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C. Det kaldes en hedebølge, når midlet af temperaturerne overstiger 28°C. Varme- og hedebølger vil således altid vare mindst tre dage, men kan selvfølgelig godt vare længere. Hvis en varme- og hedebølge skal være landsdækkende skal over 50 % af Danmarks areal opfylde ovenstående betingelser. Ved en regional varme- og hedebølge skal over 50 % af regionens areal opfylde betingelserne. Varmen fortsatte lidt ind i juli, der ellers ikke udmærkede sig med mange sommerdage. Der var en lun periode omkring månedsskiftet juli/august og lidt ind i august med flere sommerdage, hvor temperaturen nåede over 25°C samt den del sol. Et par sommerdage blev det også til i sidste halvdel af august.

Sankthans aften 2011 bød temperaturer 10-15°C, vekslende skydække, for det meste tørt med få spredte småbyger og en svag til let vind mellem sydvest og vest.

I gennemsnit ud over landet faldt der hele 321 millimeter nedbør i sommeren 2011. Det er 133 millimeter eller 71 % over normalen for 1961-90. Det blev den andenvådeste sommer registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Rekorden for den vådeste sommer er 323 millimeter nedbør fra 1980. Den tørreste sommer er fra 1976, hvor der blot faldt 49 millimeter nedbør.

Topplaceringer for de ti (10) vådeste somre ser således ud:

  1. 323 millimeter (1980)
  2. 321 millimeter (2011)
  3. 317 millimeter (1879)
  4. 310 millimeter (2007)
  5. 299 millimeter (1927)
  6. 287 millimeter (2002)
  7. 286 millimeter (1891)
  8. 285 millimeter (1882)
  9. 284 millimeter (1953)
  10. 278 millimeter (1877)

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Fyn med 372 millimeter i gennemsnit (normal 173 millimeter), mens der i Midt- og Vestjylland kom mindst med 271 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 196 millimeter).

Alle tre måneder var vådere end normalt. Juli 2011 blev endda den syvende vådeste registreret siden 1874 og august 2011 den ottende vådeste.

Større dominerende regnvejr med regn af varierende mængder til hele landet passerede ved fem lejligheder i juni 2011. Første gang var den 6. juni med kraftig regn og lokale skybrud i det østlige Danmark. Et par dage efter, den 8-9. juni, blev der registeret kraftig regn og lokale skybrud med hovedvægt i Jylland og på Fyn. Den 16. juni var der regn til hele landet igen med enkelte skybrud og lokalt kraftig regn, mest i det centrale Jylland. Den 22. juni blev det til enkelte skybrud og lokalt kraftig regn, mest på Sjælland og endelig den 29-30. juni en hel del regn i en stribe ned igennem det centrale Danmark med lokalt skybrud.

Store dele af juli 2011 var meget regnfuld med flere store regnvejr specielt i den østlige del af landet. Stort set hele Storkøbenhavn blev tidlig lørdag aften 2. juli 2011 ramt af et overordentligt voldsomt skybrud, der medførte omfattende vandskader på veje og bygninger. Hvis man medtager regnen fra den varmfront der passerede landet tidligere på dagen, kom der op mod 150 millimeter regn i området som det højeste målte. Normalen for København og Nordsjælland er 67 millimeter for hele juli, så det svarer til over to (2) gange månedsnormalen for området.

Flere kraftige regnvejr dominerede tillige august 2011. Lige i starten af måneden den 1. august trak kraftige byger ned over landet, og i den nord- og østlige del gav det anledning til kraftig regn og spredt torden og flere steder skybrud på Sjælland. Næstved fik endda skybrud to dage i træk. Den 6. august var den gal igen med kraftig regn og skybrud i det syd- og sydøstlige Danmark med en del lyn og torden. Den 8. august gav kraftige byger igen rigelige mængder af regn, igen med skybrud flere steder i landet. Søndag den 14. august fik landet atter masser af vand, igen med skybrud flere steder. Kun Bornholm gik næsten fri. Den 21. – 22. august trak regn og torden igen ind over landet. Det gik igen hårdest ud over den sydlige del af landet, hvor enkelte steder fik skybrud. Den 26. – 27. august gav en frontpassage kraftigt tordenvejr, masser af regn og flere skybrud til landet. Den 28. fortsatte bygerne, der først klingede af i løbet af den 29.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i sommeren 2011 i 573 timer, hvilket er 18 timer eller 3 % under normalen for 1961-90. Den solrigeste sommer er fra 1947 med 770 soltimer, mens den solfattigste er fra 1987 med 396 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Der var store forskelle henover landet. Mest sol fik Bornholm med 707 timer i gennemsnit (normal 678 timer). I Syd- og Sønderjylland kom mindst med 522 soltimer i gennemsnit (normal 551 timer).

Landstal sommer 2011. Tal i parantes er normalen for perioden 1961-1990.

 

Juni 2011 Juli 2011 August 2011 Sommer 2011
Middeltemperatur (°C) 15,1 (14,3) 16,4 (15,6) 16,1 (15,7) 15,9 (15,2)
Nedør (mm) 76 (55) 113 (66) 132 (67) 321 (188)
Soltimer 252 (209) 171 (196) 150 (186) 573 (591)

Af Peter Riddersholm Wang og John Cappelen.
© DMI, 1. september 2011.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder