twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - sommeren 2012

Koldeste sommer siden 2000. Vådere og solfattigere i forhold til perioden 2001-2010

Kalendersommeren 2012 (juni, juli og august) fik en middeltemperatur på 15,1°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,1°C under normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 15,2°C).

Det er til gengæld noget koldere end den seneste 10 års normal beregnet på perioden 2001-10, der er på 16,4°C og den koldeste sommer siden sommeren 2000, der var på 14,6°C. Mange somre siden 2001 i Danmark har været pænt varme jævnfør nedenstående liste.

2001 15,7°C
2002 17,5°C
2003 17,3°C
2004 15,6°C
2005 15,6°C
2006 17,3°C
2007 16,2°C
2008 16,4°C
2009 16,2°C
2010 16,3°C
2011 15,9°C
2012 15,1°C

Rekorden for varmeste sommer er fra 1997, der var 17,7°C varm. Den koldeste sommer er fra 1987 med 13,4°C.

Sommerens højeste temperatur blev målt til 32,9°C i København den 20. august 2012. Så høj en augusttemperatur er ikke målt siden august 2001, hvor den lyd på 33,9. Der var dog ikke en usædvanlig høj sommertemperatur. I juli 2010 blev der fx målt 34,1°C. Sommerens laveste temperatur på 1,1°C blev målt mellem Herning og Silkeborg den 15. juni.

I sommeren 2012 var regionerne Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster, København/Nordsjælland og Bornholm de varmeste med 15,7°C for regionerne hver især i gennemsnit (normal hhv. 15,7, 15,8 og 15,7°C). Midt- og Vestjylland var koldest med 14,7°C i gennemsnit (normal 14,8°C).

Juni blev meget kold og juli den koldeste siden juli 2004. August trak lidt op i det kolde regnskab, men ikke ret meget. Den var dog varmere end august 2011 men koldere end den seneste 10 års normal beregnet på perioden 2001-2010.

I den gennemgående lidt kølige og ustadige sommer var der dog to perioder der skilte sig ud med mere stabilt lunt, tørt og solrigt vejr. Fra den 23. juli og ca. en uge frem kom der godt med sol og varme til landet, hvilket først gav regionale varmebølger som senere blev landsdækkende. I august var der også en meget lun, tør og solrig periode midt i måneden, hvilket gav regionale hedebølger og landsdækkende varmebølge. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50 % af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C. Begge perioder gav sommerdage mange steder, da temperaturen oversteg 25°C. Der blev også registreret tropenætter nogle steder i august varmeperioden, hvor temperaturen på intet tidspunkt når ned på eller under 20°C.

Sankthans aften 2012 blev en kølig aften med spredte byger og temperaturer omkring 10-15°C.

I gennemsnit ud over landet faldt der 257 millimeter nedbør i sommeren 2012. Det er 69 millimeter eller 37% over normalen for 1961-90.

En sammenligning med den seneste 10 års-normal 2001-2010 giver også en vådere end normalt sommer 2012, men knap så våd. Somre siden 2001 i Danmark ser ud som nedenstående liste. Læg mærke til at sidste sommer var meget våd, faktisk den anden vådeste sommer siden de landsdækkende målinger startede i 1874. Læg også mærke til at sommeren 2007 var meget våd (fjerde vådeste).

2001 200 millimeter
2002 287 millimeter
2003 196 millimeter
2004 257 millimeter
2005 201 millimeter
2006 205 millimeter
2007 310 millimeter
2008 239 millimeter
2009 217 millimeter
2010 245 millimeter
2011 321 millimeter
2012 257 millimeter

Rekorden for den vådeste sommer er 323 millimeter nedbør fra 1980. Den tørreste sommer er fra 1976, hvor der blot faldt 49 millimeter nedbør.

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 311 millimeter i gennemsnit (normal 213 millimeter), mens der i Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 199 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 170 millimeter).

Både juni og juli 2012 var pænt våde, mens august ikke var så våd som vi har set det de sidste par år.

Sædvanen tro var der både kraftig regn og skybrud i sommeren 2012. I juni blev der registreret flere dage med indimellem både kraftig regn (mere end 24 millimeter på 6 timer) og skybrud (mere end 15 millimeter regn på 30 minutter) på lokaliteter rundt omkring i landet. Det drejer sig om den 12., 18., 24. og den 29. juni. Den 28. juli blev en uges sommervarme presset væk af mere ustabil sommerluft, der i månedens sidste dage gav skybrud flere steder samt torden. Den 6. august fik hele landet regn, den vestlige del mere end den østlige. Særligt hårdt gik det ud over Aalborg og området derfra og ned mod Viborg. Flere steder her blev der registreret skybrud. Den 26. august gav en forbipasserende koldfront større mængder regn i et forholdsvis smalt bælte fra Rømø over Djursland til Nordsjælland. Det gav flere steder kraftig regn og skybrud.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i sommeren 2012 i 621 timer, hvilket er 30 timer eller 5% over normalen for 1961-90.

En sammenligning med den seneste 10 års-normal 2001-2010 (667 timer) giver dog et billede af en solfattigere sommer 2012 sammenlignet med de sidste 12 år. Det er fordi en del somre siden 2001 i Danmark har været pænt solrige. Sommeren 2011 var dog meget solfattigere end i år med 573 soltimer. Specielt juni 2012 var solfattig, mens august 2012 blev den solrigeste august siden 2004.

Den solrigeste sommer er i øvrigt fra 1947 med 770 soltimer, mens den solfattigste er fra 1987 med 396 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Der var store forskelle henover landet. Mest sol fik Bornholm med 744 timer i gennemsnit (normal 678 timer). I Midt- og Vestjylland kom mindst med 596 soltimer i gennemsnit (normal 570 timer). Det er næsten 150 timer mindre end på Bornholm.

Landstal sommer 2012. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010

Parameter Juni 2012 Normal 1961-90 Dekaden 2001-2010
Middeltemperatur 12,7°C 14,3°C 14,6°C
Nedbør 98 mm 55 mm 68 mm
Soltimer 182 timer 209 timer 239 timer
Parameter Juli 2012 Normal 1961-90 Dekaden 2001-2010
Middeltemperatur 15,9°C 15,6°C 17,4°C
Nedbør 91 mm 66 mm 77 mm
Soltimer 224 timer 196 timer 232 timer
Parameter August 2012 Normal 1961-90 Dekaden 2001-2010
Middeltemperatur 16,7°C 15,7°C 17,2°C
Nedbør 69 mm 67 mm 91 mm
Soltimer 215 timer 186 timer 196 timer
Parameter Sommer 2012 Normal 1961-90 Dekaden 2001-2010
Middeltemperatur 15,1°C 15,2°C 16,4°C
Nedbør 257 mm 188 mm 236 mm
Soltimer 621 timer 591 timer 667 timer

 

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af John Cappelen, 3.september 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder