twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - året 2012

Lidt koldere år med overskud af nedbør og lille underskud af sol i forhold til perioden 2001-2010. Anden solrigeste vinter 2011-2012 og koldeste sommer siden 2000.

Set som en helhed blev Danmarks årsmiddeltemperatur for 2012 opgjort til 8,3°C. Det er 0,7°C over normalgennemsnittet (7,7°C) beregnet over perioden 1961-90, men 0,5°C koldere end den seneste 10 års dekade-normal på 8,8°C beregnet på perioden 2001-2010.

Siden 2001, har døgnmiddeltemperaturen for året i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8,2 9,2 8,7 8,7 8,8 9,4 9,5 9,4 8,8 7,0 9,0 8,3

De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Rekorden for det varmeste år er fra 2007 med 9,5°C. Det koldeste år var 1879 med 5,9°C. Der har været mange varme år i det nye årtusind, specielt de tre meget varme år 2006, 2007 og 2008, der er de varmeste, vi overhovedet har registreret i Danmark.

Med 2012 varmere end normalt i forhold til 1961-90 er det en kendsgerning, at ud af de seneste 25 år i Danmark, har 22 været varmere end gennemsnittet for normalperioden 1961-90 (7,7°C). Kun 1993, 1996 og 2010 har været koldere. Siden 1870’erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C.

Den laveste temperatur i Danmark i 2012 blev -23,1°C registreret den 5. februar ved Odense. Så lav en temperatur er ikke set siden marts 1987 og det er den koldeste februar temperatur, der er målt i 27 år. Den højeste temperatur på 32,9°C blev målt i København den 20. august 2012.

Døgnets middeltemperatur i 2012. Grafik John Cappelen.

Regionerne Fyn og Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster var varmest, 8,6°C for regionerne hver især i gennemsnit, mens der i regionen Nordjylland var koldest med 8,0°C for regionen i gennemsnit.

Nedbørmæssigt fik landet i gennemsnit 818 millimeter, hvilket er 106 millimeter eller 15% over normalen (1961-90), og 53 millimeter eller 7% over 10 års dekade-normalen (2001-2010).

Siden 2001, har nedbørstallene (millimeter) for året i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
751 864 630 827 647 823 866 779 732 726 779 818

Det vådeste år i rekordbøgerne var 1999, hvor der faldt 905 millimeter nedbør, mens det tørreste år var 1974, hvor der blot faldt 464 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Årsnedbøren i Danmark er steget omkring 100 millimeter siden 1870’erne.

Summen af nedbør i 2012. Grafik John Cappelen.

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Midt- og Vestjylland med 988 millimeter for regionen i gennemsnit, mens der i regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 606 millimeter.

Der blev registreret 1.674 solskinstimer over Danmark i 2012, hvilket er 179 timer eller 12% over normalen (1961-90). Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010) har solen dog skinnet 65 timer eller 4% under gennemsnittet.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for året i Danmark set således ud:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1564 1691 1869 1724 1846 1703 1709 1821 1793 1669 1683 1674

Det solrigeste år var 1947 med 1.878 timer, mens det solfattigste var 1987 med 1.287 soltimer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Solskinstimerne har siden 1980 udvist en markant stigende tendens i Danmark.

Summen af soltimer i 2012.Grafik John Cappelen.

Mest sol fik regionen Bornholm med 1.915 soltimer. I regionen Syd- og Sønderjylland kom mindst med 1.610 soltimer.

Ingen vejrrekorder, men en regional klasse 2 storm

Der blev ikke registeret vejrrekorder for hverken temperatur, nedbør, sol eller vind i 2012.

Kun en storm blev optaget på den danske stormliste i 2012. Tirsdag aften den 3. januar 2012 og gennem natten til onsdag bevægede et stormlavtryk sig nord om Danmark. Det gav storm flere steder i det nordlige og vestlige Jylland samt vindstød af stærk storm og orkanstyrke. Stormen blev klassificeret som en regional klasse 2 storm. Se Stormlisten via linket i 'Værd at Vide' boksen til højre.

Ingen landsdækkende hvid jul

Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2012 på trods af en snestorm den 23. december, der dækkede hele Danmark med et flot snetæppe. Varmen slog nemlig igennem kort tid efter snestormens ophør, og allerede 24. december om morgenen var mere end 10% af Danmark atter snefri. I løbet af dagen smeltede endnu mere af sneen og vi var således langt fra en landsdækkende hvid jul. Det var dog lige ved og næsten, og havde det ikke været skudår i år, ville DMI’s kriterier for hvid jul have været opfyldt, idet juleaften var faldet en dag tidligere og Danmark ville havde oplevet den tredje hvide jul i løbet af blot fire år.

Årstiderne

Kalendervinteren 2011-2012 (december, januar og februar) fik, på trods af et markant kuldefremstød i to uger i februar, en middeltemperatur på 2,0°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,5°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 0,5°C). Det er til gengæld kun 0,1°C varmere end den seneste 10 års normal beregnet på perioden 2001-10, der er på 1,9°C.

Siden 2001, har vinterens middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud:

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
2,0 2,7 -0,2 2,0 2,7 0,8 4,7 4,1 1,5 -1,5 -1,3 2,0

Vinteren 2011-2012 ligner hovedparten af de vintre vi har haft siden 1990, der bortset fra fire vintre ikke været under normalen (1961-90) som helhed. Den varmeste vinter skal vi ikke langt tilbage for at finde. Det var nemlig vinteren 2006-2007 med 4,7°C som helhed. De landsdækkende målinger startede i 1874. De koldeste registrerede vintre er fra 1939-1940 og 1962-1963, begge med et snit på -3,5°C.

December 2011 og januar 2012 lå temperaturmæssigt godt over normalen med hhv. 4,2 og 2,3 °C, mens februar 2012 med -0,5 °C endte lidt under normalen.

Den højeste temperatur i løbet af vinteren 2011-2012 blev 15,1°C målt den 29. februar ved Aarhus. Det er den tredje varmeste måneds-maksimumtemperatur, der er registreret i Danmark i februar.

Den laveste temperatur faldt ligeledes i februar, nemlig -23,1°C registreret den 5. februar ved Odense. Det er den koldeste februar temperatur der er målt i 27 år. Antal frostdøgn i vinteren 2011-2012 blev 38,3 og ligger en del under normalen for perioden 1961-90, der er 53 døgn.

I vinteren 2011-2012 blev region Fyn varmest med 2,3°C for regionen som gennemsnit, mens region Nordjylland blev koldest med 1,8°C i gennemsnit for regionen.

I gennemsnit ud over landet faldt der 208 millimeter nedbør i vinteren 2011-2012. Det er 47 millimeter eller 29% over normalen for 1961-90 (161 millimeter) og 28 millimeter eller 16% over 10 års dekade-normalen (2001-2010).

Siden 2001, har vinterens nedbør (mm) for Danmark som helhed set således ud:

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
164 259 91 210 179 132 319 200 107 140 126 208

Vinteren 2011-2012 adskiller sig fra de foregående tre vintre, der har haft nedbør godt under normalen (1961-90) med vinteren 2008-2009 som den mest nedbørfattige med kun 107 millimeter. Vinteren 2006-2007 med hele 319 millimeter er i øvrigt den vådeste vinter registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den tørreste vinter er fra 1946-1947, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

I vinteren 2011-2012 kom der mest nedbør på Bornholm med 263 millimeter i gennemsnit, mens der i regionen København og Nordsjælland kom mindst med 163 millimeter i gennemsnit.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i vinteren 2011-2012 i hele 229 timer, hvilket er 74 timer eller 48 % over normalen for 1961-90 (155 timer). Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010) har solen skinnet 70 timer eller 44% over gennemsnittet (159 timer).

Siden 2001, har vinterens solskinstal (timer) for Danmark som helhed set således ud:

 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
157 162 165 191 206 173 124 126 129 160 205 229

Vinteren 2011-2012 blev i øvrigt den anden solrigeste vinter siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Placeringerne bestemmes ud fra soltimetallet og hvor mange år, der er forekommet med disse soltimetal, ligesom placeringen fx i et cykeløb, hvor 2. pladsen kan deles af to ryttere og der derfor ikke er nogen på 3. pladsen, men først på 4. pladsen. År med samme soltimetal får derfor samme placering. På denne måde er der konsistens i placeringen.

Topplaceringer for de ti solrigeste vintre kommer således til at hedde:

1) 243 timer (1931/32)
2) 229 timer (1962/63, 2011/2012)
4) 218 timer (1961/62)
5) 215 timer (1923/24)
6) 210 timer (1946/47)
7) 207 timer (1948/49)
8) 206 timer (2004/05)
9) 205 timer (2010/11)
10) 197 timer (1990/91)

Den solrigeste vinter er fra 1931-1932 med 243 soltimer, mens den solfattigste er fra 1925-1926 med 81 timer.

I vinteren 2011-2012 fik region Fyn mest sol med 239 timer i gennemsnit. Region Bornholm fik mindst med 136 soltimer i gennemsnit.

Middelvindstyrken for vinteren 2011/2012 var under normal. Tirsdag aften den 3. januar 2012 og gennem natten til onsdag bevægede et stormlavtryk sig nord om Danmark. Det gav storm flere steder i det nordlige og vestlige Jylland samt vindstød af stærk storm og orkanstyrke.

Julevejret 2011 var mildt med både sol, skyer og regn. Temperaturen lå mellem 5 og 8°C om dagen og der blæste en jævn vind fra vest. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2011.

Kalenderforåret 2012 (marts, april og maj) havde en middeltemperatur på 8,0°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,8 °C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 6,2°C), eller 0,7°C over 10 års dekadeværdien for 2001-2010 (7,3°C).

Siden 2001, har forårets middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6,0 8,1 7,3 7,6 6,6 5,8 9,0 7,9 8,3 6,4 8,1 8,0

Det koldeste forår er helt tilbage fra 1888 med kun 2,9 °C, mens det varmeste var i 2007 med en middeltemperatur på 9,0°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Alle tre forårsmåneder blev varmere end normalt (1961-90), men især marts skilte sig ud med et gennemsnit på 5,7°C, hvilket er den fjerde varmeste marts DMI nogensinde har registreret.

Forårets højeste temperatur på 28,3°C blev målt den 25. maj i region Midt- og Vestjylland. Forårets laveste temperatur på -8,6°C blev målt i samme region den 5. april. Antal frostdøgn i foråret 2012 blev blot 9,6 døgn (1961-90 normal 22), primært grundet den varme marts. Første sommerdag (over 25°C) blev registreret flere steder i Danmark den 21. maj.

I foråret 2012 blev regionen Fyn varmest med 8,3 °C for regionen som gennemsnit, mens Bornholm som vanligt blev koldest med 6,9°C i gennemsnit for regionen.

I gennemsnit ud over landet faldt der 112 millimeter nedbør i foråret 2012. Det er 23 millimeter eller 17% under normalen for 1961-90 (135 millimeter) og 21 millimeter eller 16 % under 10 års dekade-normalen 2001-2010 (133 millimeter). Marts og maj var tørrere end normalt, mens april var vådere end månedens normal (1961-90). Rekorden for det vådeste forår er fra 1983 med 285 millimeter nedbør. Det tørreste forår er fra 1974, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Siden 2001 har forårsnedbøren (mm) for Danmark som helhed set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
136 119 148 123 134 172 124 131 119 122 101 112

Nedbøren fordelte sig ujævnt udover landet. Mest nedbør i foråret 2012 kom der i regionen Midt- og Vestjylland med 152 millimeter i gennemsnit, mens der i regionerne København og Nordsjælland, samt Bornholm kom mindst med 79 millimeter for regionerne i gennemsnit.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i foråret 2012 i 575 timer, hvilket er 94 timer eller 20% over normalen for 1961-90, der er på 481 timer. Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010) har solen dog skinnet 3 timer eller 1% under gennemsnittet.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for foråret i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
514 516 612 546 610 491 661 663 652 514 636 575

Både marts og maj 2012 havde en del flere solskinstimer end månedernes respektive normaler (1961-90), mens april lå tæt på normalen. Det solfattigste forår er i øvrigt fra 1983 med blot 269 timer. De landsdækkende solskinstimemålinger startede i 1920.

Mest sol i foråret 201 fik regionen Bornholm med 693 soltimer i gennemsnit. I regionen Midt- og Vestjylland kom der færrest med 542 soltimer i gennemsnit.

Kalendersommeren 2012 (juni, juli og august) fik en middeltemperatur på 15,1°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,1°C under normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 15,2°C).

Det er til gengæld noget koldere end den seneste 10 års normal beregnet på perioden 2001-10, der er på 16,4°C og den koldeste sommer siden sommeren 2000, der var på 14,6°C.

Siden 2001, har sommerens middeltemperatur for Danmark som helhed set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
15,7 17,5 17,3 15,6 15,6 17,3 16,2 16,4 16,2 16,3 15,9 15,1

Læg mærke til at mange somre siden 2001 i Danmark har været pænt varme. Rekorden for varmeste sommer er fra 1997, der var 17,7°C varm. Den koldeste sommer er fra 1987 med 13,4°C.

Sommerens højeste temperatur blev målt til 32,9°C i København den 20. august 2012. Så høj en augusttemperatur er ikke målt siden august 2001, hvor den lyd på 33,9. Der var dog ikke en usædvanlig høj sommertemperatur. I juli 2010 blev der fx målt 34,1°C. Sommerens laveste temperatur på 1,1°C blev målt mellem Herning og Silkeborg den 15. juni.

I sommeren 2012 var regionerne Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster, København/Nordsjælland og Bornholm de varmeste med 15,7°C for regionerne hver især i gennemsnit. Midt- og Vestjylland var koldest med 14,7°C i gennemsnit.

Juni blev meget kold og juli den koldeste siden juli 2004. August trak lidt op i det kolde regnskab, men ikke ret meget. Den var dog varmere end august 2011, men koldere end den seneste 10 års normal beregnet på perioden 2001-2010.

I den gennemgående lidt kølige og ustadige sommer var der dog to perioder der skilte sig ud med mere stabilt lunt, tørt og solrigt vejr. Fra den 23. juli og ca. en uge frem kom der godt med sol og varme til landet, hvilket først gav regionale varmebølger som senere blev landsdækkende. I august var der også en meget lun, tør og solrig periode midt i måneden, hvilket gav regionale hedebølger og landsdækkende varmebølge. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50 % af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C. Begge perioder gav sommerdage mange steder, da temperaturen oversteg 25°C. Der blev også registreret tropenætter nogle steder i august varmeperioden, hvor temperaturen på intet tidspunkt når ned på eller under 20°C.

Sankthans aften 2012 blev en kølig aften med spredte byger og temperaturer omkring 10-15°C.

I gennemsnit ud over landet faldt der 257 millimeter nedbør i sommeren 2012. Det er 69 millimeter eller 37% over normalen for 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års dekadenormal 2001-2010 giver også en vådere end normalt sommer 2012, men knap så våd.

Siden 2001, har sommernedbøren (mm) for Danmark som helhed set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
200 287 196 257 201 205 310 239 217 245 321 257

Læg mærke til at sidste sommer var meget våd, faktisk den anden vådeste sommer siden de landsdækkende målinger startede i 1874. Læg også mærke til at sommeren 2007 var meget våd (fjerde vådeste). Rekorden for den vådeste sommer er 323 millimeter nedbør fra 1980. Den tørreste sommer er fra 1976, hvor der blot faldt 49 millimeter nedbør.

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 311 millimeter i gennemsnit, mens der i Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 199 millimeter for regionen i gennemsnit.

Både juni og juli 2012 var pænt våde, mens august ikke var så våd som vi har set det de sidste par år.

Sædvanen tro var der både kraftig regn og skybrud i sommeren 2012. I juni blev der registreret flere dage med indimellem både kraftig regn (mere end 24 millimeter på 6 timer) og skybrud (mere end 15 millimeter regn på 30 minutter) på lokaliteter rundt omkring i landet. Det drejer sig om den 12., 18., 24. og den 29. juni. Den 28. juli blev en uges sommervarme presset væk af mere ustabil sommerluft, der i månedens sidste dage gav skybrud flere steder samt torden. Den 6. august fik hele landet regn, den vestlige del mere end den østlige. Særligt hårdt gik det ud over Aalborg og området derfra og ned mod Viborg. Flere steder her blev der registreret skybrud. Den 26. august gav en forbipasserende koldfront større mængder regn i et forholdsvis smalt bælte fra Rømø over Djursland til Nordsjælland. Det gav flere steder kraftig regn og skybrud.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i sommeren 2012 i 621 timer, hvilket er 30 timer eller 5% over normalen for 1961-90. Specielt juni 2012 var solfattig, mens august 2012 blev den solrigeste august siden 2004. En sammenligning med den seneste 10 års dekadenormal 2001-2010 (667 timer) giver dog et billede af en solfattigere sommer 2012. Det er fordi en del somre siden 2001 i Danmark har været pænt solrige. Sommeren 2011 var dog meget solfattigere end sommeren 2012 med 573 soltimer.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for sommeren i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
650 695 711 620 614 732 579 721 700 646 573 621

Den solrigeste sommer er i øvrigt fra 1947 med 770 soltimer, mens den solfattigste er fra 1987 med 396 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Der var store forskelle henover landet. Mest sol fik Bornholm med 744 timer i gennemsnit. I Midt- og Vestjylland kom mindst med 596 soltimer i gennemsnit. Det er næsten 150 timer mindre end på Bornholm.

Kalenderefteråret 2012 (september, oktober og november) fik en middeltemperatur på 9,3°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,5°C over normalen beregnet på perioden 1961-90, men 0,4°C under den seneste 10 års dekadenormal på 9,7°C beregnet på perioden 2001-10.

Siden 2001, har middeltemperaturen (°C) for efteråret i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10,0 8,7 9,2 9,7 10,6 12,2 8,9 9,5 9,8 8,1 10,2 9,3

Rekorden for varmeste efterår er fra 2006, der var imponerende 12,2°C varm. Det koldeste efterår er fra 1922 og 1952 med 6,7°C.

Efterårets højeste temperatur på 27,5°C blev målt ved Landbohøjskolen i København den 10. september, mens den laveste temperatur på -6,4°C blev målt på efterårets sidste dag, den 30. november ved Flyvestation Skrydstrup i Jylland. I Nordjylland fik man sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) natten til torsdag den 11. oktober 2012. Antal frostdøgn i efteråret 2012 blev 4,6 døgn (1961-90 normal 9,3).

I efteråret 2012 var region Bornholm varmest med 10,1°C i gennemsnit. Regionerne Nordjylland og Østjylland var koldest med 8,9°C i gennemsnit.

I gennemsnit ud over landet faldt der 255 millimeter nedbør i efteråret 2012. Det er 25 millimeter eller 11% over normalen for 1961-90 og 35 millimeter eller 16 % over 10 års dekade-normalen (2001-2010). Man skal 11 år tilbage for at finde et mere vådt efterår.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for efteråret i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
261 230 153 240 157 246 166 244 250 249 171 255

Nedbøren har været meget ujævnt fordelt, således fik region Midt- og Vestjylland 345 millimeter i gennemsnit, mens region Bornholm med 158 mm fik under halvdelen.

Rekorden for vådeste efterår er på 327 millimeter fra 1967. Den tørreste efterår er fra 1920, hvor der blot faldt 105 millimeter nedbør.

Sæsonens første sne kom 26. oktober 2012.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i efteråret 2012 i 252 timer, hvilket er 17 timer eller 6% under normalen for 1961-90, men hele 79 timer eller 24%, hvis der sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010), der er på 331 timer. Ligesom det gjorde sig gældende for nedbør, skal man tilbage til 2001 for at finde et mere solfattigt efterår.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for efteråret i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
241 329 362 371 407 329 348 307 300 313 301 252

Det solrigeste efterår er i øvrigt fra 2005 med 407 soltimer, mens det solfattigste er fra 1976 med 166 timer.

Der var store forskelle henover landet. Mest sol fik region Bornholm med 329 timer i gennemsnit, mens region Syd- og Sønderjylland fik mindst med blot 227 soltimer i gennemsnit.

Kalendervinteren 2012-2013 (december, januar, februar) startede med en december 2012 der fik en døgnmiddeltemperatur på 0,2°C for landet som helhed. Det er 1,4°C under normalen beregnet for perioden 1961-90, og 2°C koldere end den seneste 10 års dekade-normal på 2,2°C beregnet på perioden 2001-10. Det var især i månedens første halvdel, det var koldt.

Siden 2001, har middeltemperaturen for december (°C) i Danmark set således ud:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,7 0,2 3,9 4,1 2,7 7,0 3,7 2,6 0,8 -3,9 4,2 0,2

De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Rekorden for den varmeste december er fra 2006 med 7,0°C. I den anden ende af skalaen er den koldeste december fra 1981; den endte på -4,0°C. December 2010 endte lige efter med -3,9°C.

Den højeste temperatur i december 2012 blev 10,0°C målt nær Sønderborg på Als den 25. december. Månedens laveste temperatur på -16,5°C blev målt den 12. december i Sønderjylland nær Tønder ved den dansk/tyske grænse.

Regionen Bornholm var varmest i december 2012 med 1,0°C i gennemsnit, mens regionen Nordjylland var koldest med -0,5°C i gennemsnit. Antal frostdøgn blev 20,1 døgn, hvilket er godt over normalen (1961-90) på 15 døgn.

Der faldt i gennemsnit 77 millimeter nedbør ud over landet i december 2012, en del som sne. Det er 11 millimeter eller 17% over normalen på 66 millimeter (1961-90) og 16 millimeter eller 26% over 10 års dekade-normalen på 61 millimeter (2001-2010).

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for december i Danmark set således ud:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
61 31 72 71 49 117 65 32 71 40 99 77

De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den vådeste december var i 1985 med hele 140 millimeter nedbør. Vi skal tilbage til december 1890 for at finde den tørreste december måned siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874, kun 7 millimeter nedbør.

Nedbøren i december 2012 har været ujævnt fordelt, således fik region Syd- og Sønderjylland 91 millimeter i gennemsnit, mens region København og Nordsjælland fik 53 millimeter.

Solen skinnede i gennemsnit 45 timer ud over landet i december 2012, hvilket er 2 timer eller 5% over normalen (1961-90). Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010) har solen dog skinnet lige præcist som gennemsnittet.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for december i Danmark set således ud:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
43 30 50 47 56 33 30 34 46 81 50 45

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste december var i 2010 med hele 81 soltimer. Bundrekorden lydende på 8 soltimer er fra december 1959, som også var den solfattigste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark.

Mest sol fik region Syd-og Sønderjylland med 52 soltimer i gennemsnit, mens der i regionen København og Nordsjælland var mindst med 27 soltimer i gennemsnit.

Julevejret 2012 var vådt med temperaturer over frysepunktet, meget lidt sol og vinde fra sydvestlige retninger. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2012 på trods af en snestorm den 23. december, der dækkede hele Danmark med et flot snetæppe. Varmen slog nemlig igennem kort tid efter snestormens ophør, og allerede 24. december om morgenen var mere end 10% af Danmark atter snefri. I løbet af dagen smeltede endnu mere af sneen og vi var således langt fra en landsdækkende hvid jul. Det var dog lige ved og næsten, og havde det ikke været skudår i år, ville DMI’s kriterier for hvid jul have været opfyldt, idet juleaften var faldet en dag tidligere og Danmark ville havde oplevet den tredje hvide jul i løbet af blot fire år.

Landstal Danmark 2012. Tal i parentes er normaler for perioderne 1961-1990/2001-2010

 

Måned Gennemsnit °C maks. °C min. °C nedbør mm soltimer
Januar 2,3 (0,0/1,5) 10,6 -10,4 79 (57/66) 73 (43/47)
Februar -0,5 (0,0/1,2) 15,1 -23,1 31 (38/50) 106 (69/71)
Marts 5,7 (2,1/3,0) 19,1 -4,2 21 (46/43) 164 (110/146)
April 6,3 (5,7/7,5) 20,7 -8,6 55 (41/37) 159 (162/198)
Maj 12,1 (10,8/11,4) 28,3 -3,4 36 (48/53) 252 (209/235)
Juni 12,7 (14,3/14,6) 25,0 1,1 98 (55/68) 182 (209/239)
Juli 15,9 (15,6/17,4) 29,6 5,6 91 (66/77) 224 (196/232)
August 16,7 (15,7/17,2) 32,9 5,6 69 (67/91) 215 (186/196)
September 13,0 (12,7/13,8) 27,5 0,5 95 (73/62) 115 (128/162)
Oktober 8,8 (9,1/9,4) 20,9 -5,7 93 (76/83) 90 (87/111)
November 6,1 (4,7/5,7) 12,2 -6,4 65 (79/75) 44 (54/58)
December 0,2 (1,6/2,2) 10,0 -16,5 77 (66/61) 45 (43/45)
Året 8.3 (7,7/8,8) 32,9 -23,1 818 (712/765) 1.674 (1.495/1.739)

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 3. januar 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder