twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - året 2016

Produktionstidspunkt: 2017-01-02

Tørrere, solfattigere og næsten gennemsnitlig temperaturmæssigt ift. gennemsnit 2006-2015. Midlet af maxT/minT hhv. 8. (sammen med 1992, 2002 og 2015) og 10. højest siden 1953. Et blæsevejr ”Urd” den 26-27. december på den danske stormliste.

Vinter 10. varmeste siden 1874, ganske våd og 1 blæsevejr ”Helga” på den danske stormliste. Foråret solfattigste siden 2010 og ingen skybrud. Sommer med landsdækkende varmebølge i starten af juni, og sidst i både juli og august. Pletvise hedebølger i juli og august. Sommerdøgn i alle måneder og et lokalt tropedøgn i august. I alle tre sommermåneder forekom kraftig regn og skybrud. Den 15. juni 3. højeste døgnnedbør siden 1874 i Horsens. Regnintensitets-rekord på Ærø den 23. juni.  Efterår 5. solrigeste og solrigeste siden 2005 samt tørreste siden 2011 oh kun skybrud i start af september. Første frost ret sent; 24. oktober. Første sne i efteråret den 6. november. Nogle dage med betydeligt snedække i november. Oktober-rekorder for lufttryk. Året sluttede med 6. varmeste december siden 1874 (sammen med december 1951) samt blæsevejret ”Urd” og december lufttryksrekorder.

Set som en helhed blev Danmarks årsmiddeltemperatur for 2016 opgjort til hele 9,0°C. Det er 1,3°C over normalgennemsnittet (7,7°C) beregnet over perioden 1961-90, og 0,1°C varmere end det seneste 10 års gennemsnit på 8,9°C beregnet for perioden 2006-2015.

2016 endte lige uden for top 10. Det blev det ellevte varmeste år (sammen med 1949, 1992 og 2011), siden de landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Rekorden for det varmeste år er fra 2014, med hele 10,0°C. Det koldeste år var 1879 med 5,9°C. Der har været mange varme år i det nye årtusind, specielt de fire meget varme år 2006, 2007, 2008 og 2014, der er de varmeste, vi overhovedet har registreret i Danmark.

Med 2016 varmere end normalt i forhold til 1961-90 er det en kendsgerning, at ud af de seneste 29 år i Danmark, har 26 været varmere end gennemsnittet for normalperioden 1961-90 (7,7°C). Kun 1993, 1996 og 2010 har været koldere. Siden 1870’erne er temperaturen i Danmark steget med omkring 1,5°C.

Top 14 for årets middeltemperatur er nu:

1) 10,0°C (2014)
2) 9,5°C (2007)
3) 9,4°C (2006,2008)
5) 9,3°C (1990)
6) 9,2°C (1989,2000,2002)
9) 9,1°C (1934, 2015)
11) 9,0°C (1949,1992,2011,2016)

Siden 2006, har årsmiddeltemperaturen (°C) for Danmark som helhed set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9,4

9,5

9,4

8,8

7,0

9,0

8,3

8,4

10,0

9,1

9,0

Den laveste temperatur i Danmark i 2016 blev -16,3°C målt den 21. januar 2016 ved Isenvad i Midtjylland. Årets højeste temperatur på 31,6°C blev målt den 26. august ved Holbæk på Sjælland og ved Abed på Lolland.

Årets samlede antal frostdøgn blev 66,0 for landet som helhed. Det er under normalen for 1961-90, der er 84 døgn. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Det laveste antal forekom i 2014 med 30,9 i alt. Det var som sædvanlig i årets første 5 måneder og i de 3 sidste måneder, at frostdøgnene blev registreret. Den 24. oktober blev sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) registreret ved Karup i Midtjylland. Vi skal tilbage til 2006 for at finde en senere ”første nattefrost”, da den første frost dette år blev registreret 30. oktober.

Den 6. november faldt efterårets første sne i Vendsyssel. Der blev ikke tale om store mængder, men alligevel nok til at landskabet visse steder blev klædt i hvidt. I dagene efter blev der budt på lidt slud og sne flere steder i landet, og specielt var der nogle dage med betydeligt snedække mange steder efter at et lavtryk den 8 -9. november bevægede sig op over Danmark fra syd. Med sig havde det en masse sne, og mest fik Lolland-Falster.

Antal døgn med snedække for året 2016 var 12,1 (normal 33,0 døgn) – meget under det normale. Det var i januar, februar, marts, april og november, der blev registreret døgn med snedække.

At året 2016 var varmt, vidner også midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer om. Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer indtager året 2016 en ottendeplads (sammen med 1992, 2002 og 2015), siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer indtager året 2016 en tiendeplads.

Top 10 for året for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 6,8°C (2014)
2) 6,2°C (2000,2006,2007)
5) 6,1°C (2002)
6) 6,0°C (2008)
7) 5,9°C (1990,2015)
9) 5,8°C (2011)
10) 5,7°C (2016)

Top 11 for året for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 13,3°C (2014)
2) 12,7°C (1990)
3) 12,6°C (1989,2007,2008)
6) 12,5°C (1959,2006)
8) 12,3°C (1992,2002,2015,2016)

I 2016 var regionen Fyn varmest med 9,5°C i gennemsnit, mens regionen Nordjylland var koldest med 8,5°C for regionen i gennemsnit - en forskel på en grad!

Nedbørmæssigt fik landet i gennemsnit 701 millimeter i 2016, hvilket er 11 millimeter eller 2% under normalen (1961-90; 712 mm), men 91 millimeter eller 11% under der seneste 10 års gennemsnit (2006-2015; 792 mm).

Siden 2006, har årsnedbøren (mm) for Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

823

866

779

732

726

779

819

669

818

904

701

Det vådeste år i rekordbøgerne var i 1999, hvor der faldt 905 millimeter nedbør, mens det tørreste år var 1947, hvor der blot faldt 466 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Årsnedbøren i Danmark er steget omkring 100 millimeter siden 1870’erne.

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd – og Sønderjylland med 764 millimeter for regionen i gennemsnit. Regionen Østjylland fulgte lige efter med 759 millimeter. Regionen Bornholm fik mindst med 536 millimeter – en forskel til region Syd- og Sønderjylland på 228 millimeter.

Der blev registreret 1.690 solskinstimer over Danmark i 2016, hvilket er 195 timer eller 13% over normalen (1961-90; 1.495 timer). Sammenlignes med det seneste 10 års gennemsnit (2006-2015; 1.722 timer) har solen dog skinnet 32 timer eller 2% under gennemsnittet.

Siden 2006 har årssummen af soltimer for Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1703

1709

1821

1793

1669

1683

1674

1780

1727

1662

1690

Det solrigeste år var 1947 med 1.878 timer, mens det solfattigste var 1987 med 1.287 soltimer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Solskinstimerne har siden 1980 udvist en markant stigende tendens i Danmark.

Mest sol fik regionen Bornholm med 1.897 soltimer. I regionen Midt- og Vestjylland kom mindst med 1.643 soltimer - en forskel på 254 soltimer.

Ingen landsdækkende hvid jul i 2016

Juleaftensdag 2016 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 4-7°C med udbredt regn og kun lidt sol. Vinden var hård, nogle steder op til stormende kuling fra det vest-sydvestlige hjørne. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2016. I juledagene lå døgnmiddeltemperaturerne fra ca. 5 op til 8,5°C. 1. juledag kom der lidt regn og stort set ingen sol og 2. juledag var der udbredt regn, lidt sol og storm om aftenen.

Samlet oversigt over landstal Danmark December 2015 – December 2016

Tal i parentes er normal/gennemsnit for perioderne 1961-1990/2006-2015.

Måned

Gennemsnit °C

maks. °C

min. °C

Nedbør mm

Soltimer

December

6,7 (1,6/3,0)

13,4

-4,0

115 (66/83)

36 (43/44)

Januar

0,3 (0,0/1,4)

11,2

-16,3

55 (57/67)

57 (43/50)

Februar

2,4 (0,0/1,1)

10,5

-10,7

53 (38/43)

94 (69/61)

Vinter

3,1 (0,5/1,7)

13,4

-16,3

223 (161/186)

188 (155/157)

Marts

3,8 (2,1/3,5)

15,0

-7,0

39 (46/40)

113 (110/146)

April

6,3 (5,7/7,7)

20,7

-5,0

74 (41/30)

148 (162/211)

Maj

12,9 (10,8/11,3)

26,9

-3,7

31 (48/59)

271 (209/237)

Forår

7,7 (6,2/7,5)

26,9

-7,0

144 (135/129)

532 (481/593)

Juni

16,0 (14,3/14,3)

29,4

1,1

79 (55/64)

235 (209/240)

Juli

16,4 (15,6/17,4)

29,8

6,8

85 (66/73)

175 (196/242)

August

16,1 (15,7/16,7)

31,6

3,3

60 (67/99)

195 (186/187)

Sommer

16,1 (15,2/16,1)

31,6

1,1

224 (188/236)

605 (591/669)

September

16,2 (12,7/13,7)

29,9

1,9

35 (73/73)

201 (128/151)

Oktober

8,8 (9,1/9,8)

19,2

-1,7

72 (76/83)

76 (87/102)

November

4,0 (4,7/6,3)

13,9

-9,2

77 (79/77)

75 (54/52)

Efterår

9,7 (8,8/9,7)

29,9

-9,2

184 (228/234)

352 (269/305)

December

4,9 (1,6/3,0)

12,4

-8,6

41 (66/83)

49 (43/44)

Året

9,0 (7,7/8,9)

31,6

-16,3

701 (712/792)

1.690 (1.495/1.722)

Klimatal for de danske kommuner - 2016

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 9.4 649.7 1753.0
Allerød 9.1 593.0 1752.5
Assens 9.5 644.2 1724.7
Ballerup 9.4 630.6 1755.7
Billund 8.9 807.4 1613.1
Bornholm 9.3 536.1 1897.3
Brøndby 9.7 629.0 1777.9
Brønderslev 8.4 714.8 1732.1
Dragør 9.6 598.2 1797.6
Egedal 9.2 603.3 1754.0
Esbjerg 9.3 707.7 1710.9
Fanø 9.5 670.4 1823.8
Favrskov 8.7 741.0 1616.7
Faxe 9.1 644.9 1716.4
Fredensborg 9.1 586.9 1758.0
Fredericia 9.2 733.7 1688.4
Frederiksberg 10.0 624.4 1792.9
Frederikshavn 8.6 670.0 1786.6
Frederikssund 9.2 575.1 1770.6
Furesø 9.2 630.2 1753.9
Faaborg-Midtfyn 9.4 643.0 1728.4
Gentofte 9.6 634.1 1792.0
Gladsaxe 9.6 655.1 1766.2
Glostrup 9.6 656.5 1759.7
Greve 9.2 602.9 1753.4
Gribskov 9.1 584.5 1771.6
Guldborgsund 9.5 584.5 1781.7
Haderslev 9.1 743.2 1639.6
Halsnæs 9.2 569.2 1788.4
Hedensted 8.9 780.2 1617.0
Helsingør 9.1 592.8 1775.3
Herlev 9.5 619.3 1759.0
Herning 8.7 831.6 1608.7
Hillerød 9.1 578.9 1752.3
Hjørring 8.5 697.7 1759.4
Holbæk 9.2 594.8 1780.6
Holstebro 8.9 794.2 1631.7
Horsens 8.8 794.0 1594.3
Hvidovre 9.8 631.7 1788.4
Høje-Taastrup 9.1 623.7 1745.9
Hørsholm 9.2 594.5 1761.4
Ikast-Brande 8.6 840.4 1604.7
Ishøj 9.3 616.4 1761.8
Jammerbugt 8.5 656.4 1719.0
Kalundborg 9.4 565.6 1779.3
Kerteminde 9.4 615.7 1768.5
Kolding 9.2 764.0 1645.8
Københavns 9.9 621.4 1793.1
Køge 9.1 621.2 1716.0
Langeland 9.7 620.6 1762.7
Lejre 9.0 601.0 1754.0
Lemvig 9.3 705.7 1673.6
Lolland 9.7 542.2 1735.8
Lyngby-Taarbæk 9.4 614.4 1773.3
Læsø 9.1 592.6 1856.9
Mariagerfjord 8.5 729.7 1639.6
Middelfart 9.5 671.5 1731.2
Morsø 9.1 698.8 1721.3
Norddjurs 9.1 670.6 1731.1
Nordfyn 9.3 641.4 1746.2
Nyborg 9.4 582.8 1755.2
Næstved 9.0 629.5 1721.3
Odder 9.0 706.6 1720.7
Odense 9.3 666.9 1725.5
Odsherred 9.3 562.0 1805.7
Randers 8.5 718.4 1631.2
Rebild 8.4 727.0 1643.6
Ringkøbing-Skjern 9.1 758.2 1645.5
Ringsted 9.1 636.0 1725.5
Roskilde 9.0 603.5 1741.0
Rudersdal 9.3 615.5 1763.5
Rødovre 9.7 660.0 1769.6
Samsø 9.3 570.2 1879.6
Silkeborg 8.7 818.3 1602.2
Skanderborg 8.8 804.2 1603.5
Skive 8.8 692.8 1650.5
Slagelse 9.3 560.3 1731.4
Solrød 9.0 631.8 1734.4
Sorø 9.1 612.0 1727.1
Stevns 9.3 608.4 1727.7
Struer 9.0 748.0 1649.5
Svendborg 9.5 712.3 1751.4
Syddjurs 9.2 689.2 1705.7
Sønderborg 9.6 698.6 1707.4
Thisted 9.1 678.6 1731.4
Tønder 9.3 763.9 1660.0
Tårnby 9.6 597.3 1796.9
Vallensbæk 9.6 622.3 1773.8
Varde 9.2 736.4 1663.4
Vejen 9.0 786.7 1625.0
Vejle 8.9 843.3 1613.0
Vesthimmerland 8.5 669.8 1641.4
Viborg 8.7 737.5 1592.7
Vordingborg 9.4 603.0 1777.9
Ærø 9.7 758.9 1753.8
Aabenraa 9.3 858.8 1564.0
Aalborg 8.4 685.3 1708.8
Aarhus 8.8 758.5 1658.8

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

Kun ét blæsevejr på den danske stormliste i 2016!

Det var blæsende ved enkelte lejligheder henover året, men kun ét af dem kom på den danske stormliste. Det var blæsevejret ”Urd” der ramte for det meste det nordvestlige Jylland, vestvendte kyster og Bornholm Nordjylland den 26-27. december 2016. Den højeste middelvind på 29,4 m/s og højeste vindstød på 37,8 m/s blev begge målt i Torsminde på den jyske vestkyst. Urd blev klassificeret som en regional klasse 2 (w2) på den danske stormliste. Klasse 2 er den næstlaveste klasse i det danske system. Blæsevejret gav også forhøjede vandstande sine steder.

Nedenstående tabel giver et lille vindbillede for hele året 2016 fra 3 udvalgte kyststationer, der generelt viser, at året set som helhed her i kystregionerne var mindre blæsende end gennemsnittet fra hovedsagelig sydvestlige retninger.

Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for året 2016 beregnet til 4,5 (1961-90 normal 5,8 m/s).

Station*

Middel vindhast.

m/s

Middelvindretning

Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhastighed

m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

6,9 (7,8)

224 (240/16%)

23,7 (26,8)

34,9

174

Hvide Sande

6,3 (7,2)

228 (300/14%)

20,1 (26,8)

30,3

112

Gedser

6,1 (7,0)

231 (270/17%)

20,8 (22,1)

31,8

122

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

En regnrekord og nogle lufttryksrekorder

Den 23. juni 2016 blev en ny regnintensitets-rekord på Ærø registreret. Der blev målt 5,4 mm/minut. Den tidligere intensitetsrekord er fra Rønne, hvor man 12. august 1993 målte 4,4 mm/minut og nummer 3 er København, den 2. juli 2011, hvor man målte 4,2 mm/min.

Middellufttrykket (reduceret til havoverfladen) over Danmark for oktober 2016 blev rekordhøjt for København med 1023,4 hPa siden regelmæssige målingerne startede 1923 (tidligere rekord 1023,3 hPa fra oktober 1947). På fire andre stationer med lange tidsserier tilbage til 1870’erne nemlig Vestervig (Nordjylland), Nordby(Fanø), Tranebjerg (Samsø) og Hammer Odde Fyr (Bornholm) blev middellufttrykket for oktober 2016 nær rekordhøjt.

En enkelt lufttryksmåling (reduceret til havoverfladen) den 5. oktober satte også ny oktober-rekord siden målingernes start i 1874. Lufttrykket ved Skagen Fyr kom op på 1045,5 hPa. Sammenlignet med lufttrykket tilbage i tiden tre steder i landet, Vestervig (Nordjylland), Nordby(Fanø) og Hammer Odde Fyr (Bornholm), hvor der er lange tidsserier slog vi klart den hidtidige oktober-rekord fra 6. oktober 1877, hvor lufttrykket som det højeste kom op på 1044,7 hPa ved Hammer Odde Fyr på Bornholm. Rekorden for det højeste lufttryk overhovedet målt i Danmark er 1062,5 hPa den 23. januar 1907.

Middellufttrykket (reduceret til havoverfladen) over Danmark for december 2016 blev rekordhøjt for København med 1022,9 hPa siden regelmæssige målingerne startede 1923 (tidligere rekord 1022,8 hPa fra december 2002). Det blev også rekordhøjt for Tranebjerg (Samsø) med 1022,7 hPa siden regelmæssige målingerne startede 1872 (tidligere rekord 1022,0 hPa fra december 2002). På tre andre stationer med lange tidsserier tilbage til 1870’erne nemlig Vestervig (Nordjylland), Nordby(Fanø) og Hammer Odde Fyr (Bornholm) blev middellufttrykket for oktober 2016 nær rekordhøjt.

Måneder og sæsoners vejr angivet i stikord

Nedenfor er vejret 2016 i Danmark - måned for måned, sæsoner og året – dog angivet i stikord for overskuelighedens skyld. MinT betyder minimumtemperatur og maxT maksimumtemperatur. Hvis parametrene, der relaterer sig til temperatur, nedbør og soltimer, kom i bund/top 10 er det angivet det i nedenstående tabel over enkelte måneder og sæsoner. Rekorder er angivet med rødt.

December

2015

2. varmeste og 7. vådeste siden 1874 og med lidt under gennemsnit soltimer, 2. højeste minT og 5. højeste maxT (sammen med 1994) siden 1874. Middel minT/maxT begge 2. højeste siden 1953. 4. laveste antal frostdøgn. Blæsevejr "Helga" den 4. kom på den danske stormliste. Våd weekend i Midtjylland 5-6. Våd weekend 26-27. Tredje højeste døgnnedbør siden 1874. Juleaftensdag døgnmiddeltemperaturer 6-8,5°C, lidt regn og sol. Vind generelt jævn, nogle steder op til hård fra SSW. Dernæst døgnmiddeltemperaturer 5,5-10,4°C med lidt regn og sol den 25. og en del regn og ingen sol den 26. Nytårsaftensdag døgnmiddeltemperaturer 0,5-5,5°C, lidt regn til hele landet undtagen Bornholm. En stor del af Jylland ingen sol, østlige Danmark noget mere sol. Vinden jævn op til hård med vindstød af stormstyrke i Nordjylland.

Januar

Koldere, tørrere og solrigere ift. gns. 2006-15. Mild i den sidste uge, ellers ret vinterlig.

Februar

Varmere, vådere og mere solrig ift. gns. 2006-2015. Blæsevejr med forhøjet vandstand i Limfjorden og Vadehavet mellem 1 - 3.

Vinter

10. varmeste siden 1874. Ganske våd, kun lige udenfor top-10. Over gns. solskinsmæssigt. Blæsevejr ”Helga” kom på den danske stormliste.

Marts

Overskud af varme og underskud sol og næsten gennemsnitlig nedbør ift. gennemsnit 2006-15. Påsken (24-28.) fik blandet vejr med indslag af regn, sol og blæst. Der var nattefrost flere gange og dagtemperaturer mellem 7 og 13°C.

April

6. vådeste siden 1874 (sammen med april 1977) og vådeste siden 1998. Solfattigere og koldere end gns. for 2006-2015. Solfattigste siden april 2006.

Maj

3. varmeste siden 1874 (sammen med maj 1993) og varmeste maj siden maj 1993. Midlet af maxT 3. højeste og midlet af minT 2. højeste (sammen med maj 2000) siden 1953. Første sommerdag den 8. Tør og solrig. Tørreste maj siden maj 2008 og solrigeste maj siden maj 2009. Ingen skybrud.

Forår

Lidt varmere, vådere og solfattigere end gennemsnit 2006-15. Solfattigste siden foråret 2010. Første sommerdag 8. maj. Ingen skybrud.

Juni

Varm og våd med solskin tæt på 2006-2015 gns. Varmeste juni siden juni 2007 og vådeste siden juni 2012. Midlet af minT 5. højest og midlet af maxT 6. højest siden 1953. Landsdækkende varmebølge i starten af juni. Lejlighedsvis meget nedbør med kraftig regn og skybrud. Den 15. tredje højeste døgnnedbør siden 1874 (Horsens). Regnintensitets-rekord på Ærø den 23. Sankthans aften fik blandet vejr med indslag af kraftige tordenbyger. Solstrejf hist og her. Temperaturer 17-21°C. Nogle steder skybrud/kraftige vindstød.

Juli

Koldere, vådere og solfattigere ift. 2006-15 gns. Solfattigste juli siden 2011. Fjerde højeste minT siden 1874. Landsdækkende varmebølge og pletvise hedebølger 20-25. Lejlighedsvis pænt meget nedbør med indimellem skybrud. Mange døgn med nedbør. Blæsende den 6.

August

Tørrere, koldere og lidt solrigere ift. gns. for 2006-2015. Lejlighedsvis pænt meget nedbør med indimellem skybrud. Mange døgn med nedbør, specielt i de første 3 uger. Landsdækkende varmebølge med pletvise hedebølger i slutningen af måneden med sommerdøgn. Lokalt tropedøgn den 26. på Bornholm. Vindstød af stormstyrke enkelte steder på Jyllands vestkyst den 8.

Sommer

Solfattigere, en smule mere tør og normal temperaturmæssigt ift. gns. 2006-2015. Landsdækkende varmebølge i starten af juni, og sidst i både juli og august. Pletvise hedebølger i juli og august. Sommerdøgn i alle måneder og et lokalt tropedøgn i august. Ved en del lejligheder i alle tre sommermåneder var der kraftig regn og skybrud. Den 15. juni tredje højeste døgnnedbør siden 1874 (Horsens). Regnintensitets-rekord på Ærø den 23. juni. Blæsende 6. juli og 8. august. 

September

Varmeste siden 1874 (med september 1999 og 2006). September varmere end august, hvilket kun sket én gang før siden 1874, nemlig i 1949. Solrigeste siden 1920 (med september 2002) og tør. Landsdækkende varmebølge og pletvise hedebølger 11-15. Flere sommerdøgn end august. Midlet af de daglige maxT/minT hhv. det højeste og det 3. højeste siden 1953. Syvende højeste minT (sammen med september 1923,1946 og 2004) og 5. højeste maxT siden 1874. Vådt i start og slut af måneden og den 4. meget våd med skybrud og kraftig regn. Ingen registreret frost. Storm i vindstødene ved flere stationer på den jyske vestkyst den 29.

Oktober

Solfattigere, koldere og tørrere ift. gns. 2006-2015. Solfattigste oktober siden 2001. Første frost den 24. Vi skal 10 år tilbage for at finde en senere ”første nattefrost”. Meget regn den 2-3. Oktober-rekorder for lufttryk.

November

5. solrigeste november (sammen med 1925 og 1937) siden 1920 og koldeste siden 2010. Kølig med gennemsnitlig nedbør. Første sne i efteråret den 6. Blæsevejr den 20.

Efterår

5. solrigeste siden 1920 og solrigeste siden 2005. Meget tørrere og lidt koldere i forhold til gns. 2006-15. Ikke siden efteråret 2011 har vi haft et tørrere efterår. Første frost ret sent; 24. oktober. Vi skal tilbage til 2006 for at finde en senere ”første nattefrost”. Lidt over normalt antal frostdøgn, de fleste i november. Den 4. september blev meget våd med kraftig regn og skybrud og der var meget regn den 2-3. oktober. Første sne i efteråret den 6. november. Nogle dage med betydeligt snedække i november. Oktober-rekorder for lufttryk.

December

Meget mild, tør og lidt solrigere ift. gns 2006-15. 6. varmeste siden 1874 (med dec 1951). December varmere end november. Det er ikke sket siden 1988. Middel minT/maxT hhv. 5. og 4. højeste siden 1953. Ingen snedækkedøgn. Igen landsdækkende hvid jul  Blæsevejr "Urd" den 26-27. December-rekorder for lufttryk. Juleaftensdag: døgnmiddeltemp. 4-7°C, udbredt regn og kun lidt sol. Hård vind, nogle steder op til stormende kuling fra vest-sydvestlige retninger. 1. juledag: døgnmiddeltemp. 6-8,5°C med lidt regn, men stort set ingen sol. 2. juledag: 5-7°C, udbredt regn, lidt sol, storm om aftenen. Nytårsaftensdag 2016 lå døgnmiddeltemp. mellem 4-9°C med lidt regn og lidt sol hist og her. Vinden var jævn til hård med vindstød af hård kuling, og et enkelt sted endda lige akkurat stormende kuling, ved nogle vestvendte kyster.

Året

Tørrere, solfattigere og næsten gennemsnitlig temperaturmæssigt ift. gennemsnit 2006-15. Midlet af maxT/minT hhv. 8. (sammen med 1992, 2002 og 2015) og 10. højest siden 1953. Et blæsevejr ”Urd” den 26-27. dec på den danske stormliste.
Vinter 10. varmeste siden 1874, ganske våd og 1 blæsevejr ”Helga” på den danske stormliste. Foråret solfattigste siden 2010 og ingen skybrud. Sommer med landsdækkende varmebølge i starten af juni, og sidst i både juli og august. Pletvise hedebølger i juli og august. Sommerdøgn i alle måneder og et lokalt tropedøgn i august. I alle tre sommermåneder forekom kraftig regn og skybrud. Den 15. juni 3. højeste døgnnedbør siden 1874 i Horsens. Regnintensitets-rekord på Ærø den 23. juni.  Efterår 5. solrigeste og solrigeste siden 2005 samt tørreste siden 2011 oh kun skybrud i start af september. Første frost ret sent; 24. oktober. Første sne i efteråret den 6. november. Nogle dage med betydeligt snedække i november. Oktober-rekorder for lufttryk. Året sluttede med 6. varmeste december siden 1874 (sammen med december 1951) samt blæsevejret ”Urd” og december lufttryksrekorder.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 2. januar 2017

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder