twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - året 2017

Produktionstidspunkt: 2018-01-09 

Vådere, solfattigere og gennemsnitligt temperaturmæssigt ift. gennemsnittet 2006-15. Den laveste højeste temperatur siden 1874. Få sommerdøgn. Det tiendevådeste år. Tre blæsevejr  3-4. januar (ikke navngivet), 13-14. september (ikke navngivet) og 'Ingolf 29. oktober på den danske stormliste. Vinter med få snedækkedøgn. Blæsevejr 26-27. december 2016 (Urd) og 3-4. januar 2017 på den danske stormliste. Forår uden skybrud. Meget våd, solfattig og kølig sommer. Solfattigste sommer siden 2000 og vådeste siden 2011. Få sommerdøgn, ingen tropedøgn. Laveste og højeste temperatur hhv. næsthøjeste og laveste siden 1874. Mange nedbørsdøgn. I alle tre sommermåneder forekom kraftig regn og skybrud. Indimellem blæsende. Efterår 9. vådeste siden 1874; ikke siden efteråret 1984 har der været et vådere efterår. Første frost 9. oktober. Under normalt antal frostdøgn, de fleste i november. Mange nedbørsdøgn. Der forekom kraftig regn, og skybrud blev registreret i september. Første sne i efteråret den 20. november. Blæsevejr 13-14. september, 29. oktober (Ingolf) og 9-10. november, de to førstnævnte på den danske stormliste. Året sluttede med en varm december.

Set som en helhed blev Danmarks årsmiddeltemperatur for 2017 opgjort til 8,9°C. Det er 1,2°C over normalgennemsnittet (7,7°C) beregnet over perioden 1961-90, og præcist lig med tiårs-gennemsnittet beregnet for perioden 2006-2015.

2017 endte temperaturmæssigt uden for top-10. Rekorden for det varmeste år er fra 2014 med hele 10,0°C. Det koldeste år var 1879 med 5,9°C. De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Der har været mange varme år i det nye årtusind, specielt de fire meget varme år 2006, 2007, 2008 og 2014, der er de varmeste, vi overhovedet har registreret i Danmark.

Med 2017 varmere end normalt i forhold til 1961-90 er det en kendsgerning, at ud af de seneste 30 år i Danmark, har 27 været varmere end gennemsnittet for normalperioden 1961-90 (7,7°C). Kun 1993, 1996 og 2010 har været koldere. Siden 1870’erne er temperaturen i Danmark steget med omkring 1,5°C.

Siden 2006 har årsmiddeltemperaturen (°C) for Danmark som helhed set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9,4

9,5

9,4

8,8

7,0

9,0

8,3

8,4

10,0

9,1

9,0

8,9

Årets højeste temperatur på blot 26,8°C blev målt i foråret den 27. maj nær Holstebro i Jylland. Det er den laveste højeste temperatur på årsbasis målt siden de landsdækkende målinger startede i 1874.

Bund-11 for årets højeste temperatur er:

1) 26,8°C (2017)
2) 27,3°C (1962)
3) 27,4°C (1909)
4) 28,2°C (2011)
5) 28,7°C (1993)
6) 28,8°C (1967)
7) 28,9°C (1980)
8) 29,0°C (1965)
9) 29,3°C (1890)
10) 29,5°C (1951,1956) 

Den første meteorologiske sommerdag (når temperaturen et eller andet sted i landet overstiger 25°C) i 2017 blev registreret den 18. maj både i Jylland, på Sjælland og på Falster. Antal sommerdøgn for hele året blev kun 1,0 døgn (foråret 0,5 døgn, sommer 0,5 døgn og ingen i efteråret). Det er langt under normalen for 1961-90, der er 7,2 døgn.

Årets laveste temperatur på -14,1°C blev målt den 16. januar 2017 ved Isenvad i Midtjylland. Årets samlede antal frostdøgn blev 57,5 for landet som helhed. Det er under normalen for 1961-90, der er 84 døgn. Det laveste antal forekom i 2014 med 30,9 i alt. Det var som sædvanligt i årets første fem måneder og i de sidste tre måneder, at frostdøgnene blev registreret. Den 9. oktober blev sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) registreret ved Billund og senere ved Isenvad i Midtjylland. Med ”første frost” den 9. oktober kom den i år så at sige til ”normal tid”.

Den 20. november faldt efterårets/vinterens første sne i Nordøstsjælland. Der blev ikke tale om store mængder, da der kun blev registeret ½ cm ved en enkelt station.

Midlet af de daglige minimumstemperaturer blev det niendehøjeste siden disse målinger blev landsdækkende i 1953.

Top-10 for årsmidlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 6,8°C (2014)
2) 6,2°C (2000,2006,2007)
5) 6,1°C (2002)
6) 6,0°C (2008)
7) 5,9°C (1990,2015)
9) 5,8°C (2011,2017)

I 2017 var regionen Fyn varmest med 9,3°C i gennemsnit, mens regionen Nordjylland var koldest med 8,4°C for regionen i gennemsnit.

Nedbørmæssigt fik landet i gennemsnit 849 millimeter i 2017, hvilket er 137 millimeter eller 19% over normalen (1961-90; 712 mm), og 57 millimeter eller 7% over det seneste tiårs-gennemsnit (2006-2015; 792 mm). 

2017 endte nedbørmæssigt som det tiendevådeste år siden målingerne startede:

1) 905 mm (1999)
2) 904 mm (2015)
3) 881 mm (1994)
4) 866 mm (2007)
5) 864 mm (2002)
6) 860 mm (1998)
7) 857 mm (1980)
8) 853 mm (1981)
9) 850 mm (1927)
10) 849 mm (2017) 

Det vådeste år i rekordbøgerne var 1999, hvor der faldt 905 millimeter nedbør, mens det tørreste år var 1947, hvor der blot faldt 466 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Årsnedbøren i Danmark er steget omkring 100 millimeter siden 1870'erne.

Siden 2006 har årsnedbøren (mm) for Danmark set således ud: 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

823

866

779

732

726

779

819

669

818

904

701

849

Der var store forskelle hen over landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 1015 millimeter for regionen i gennemsnit. Regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster fik mindst med 697 millimeter.

Der blev registreret 1512 solskinstimer over Danmark i 2017, hvilket er 17 timer eller 1% over normalen (1961-90; 1495 timer). Sammenlignes med tiårs-gennemsnittet (2006-2015; 1722 timer) har solen dog skinnet 210 timer eller 12% under gennemsnittet.

Siden 2006 har årssummen af soltimer for Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1703

1709

1821

1793

1669

1683

1674

1780

1727

1662

1690

1512

Det solrigeste år var 1947 med 1878 timer, mens det solfattigste var 1987 med 1287 soltimer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol fik regionen Bornholm med 1694 soltimer. I regionen Midt- og Vestjylland kom mindst med 1451 soltimer.

Ingen landsdækkende hvid jul i 2017

Juleaftensdag 2017 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 7 og 9°C. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2017. 1. juledag og 2. juledag lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 4 og 9°C. 

Nytårsaftensdag 2017 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 3 og 6°C. 

Samlet oversigt over landstal Danmark December 2016 – December 2017

Tal i parentes er normal/gennemsnit for perioderne 1961-1990/2006-2015. Rekord markeret med (R).

Måned

Gennemsnit °C

maks. °C

min. °C

Nedbør mm

Soltimer

December

4,9 (1,6/3,0)

12,4

-8,6

41 (66/83)

49 (43/44)

Januar

1,4 (0,0/1,4)

8,9

-14,1

34 (57/67)

65 (43/50)

Februar

1,9 (0,0/1,1)

10,2

-9,8

54 (38/43)

55 (69/61)

Vinter

2,8 (0,5/1,7)

12,4

-14,1

129 (161/186)

169 (155/157)

Marts

4,7 (2,1/3,5)

21,5

-7,4

56 (46/40)

113 (110/146)

April

6,3 (5,7/7,7)

17,8

-6,0

48 (41/30)

165 (162/211)

Maj

12,0 (10,8/11,3)

26,8

-3,3

31 (48/59)

240 (209/237)

Forår

7,7 (6,2/7,5)

26,8

-7,4

134 (135/129)

519 (481/593)

Juni

14,8 (14,3/14,3)

26,1

4,2

94 (55/64)

196 (209/240)

Juli

15,5 (15,6/17,4)

26,4

2,6

78 (66/73)

196 (196/242)

August

16,0 (15,7/16,7)

26,6

4,3

95 (67/99)

175 (186/187)

Sommer

15,4 (15,2/16,1)

26,6 (R)

2,6

268 (188/236)

567 (591/669)

September

13,3 (12,7/13,7)

22,1

1,9

109 (73/73)

119 (128/151)

Oktober

11,1 (9,1/9,8)

19,7

-2,0

106 (76/83)

80 (87/102)

November

5,6 (4,7/6,3)

13,5

-4,7

76 (79/77)

64 (54/52)

Efterår

10,0 (8,8/9,9)

22,1

-4,7

290 (228/234)

263 (269/305)

December

3,7 (1,6/3,0)

11,5

-6,8

68 (66/83)

44 (43/44)

Året

8,9 (7,7/8,9)

26,8 (R)

-14,1

849 (712/792)

1512 (1.495/1.722)

Klimatal for de danske kommuner - 2017

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 9,2 797,3 1519,3
Allerød 8,9 758,6 1500,0
Assens 9,4 720,9 1582,0
Ballerup 9,2 799,8 1513,5
Billund 8,7 1037,9 1449,1
Bornholm 9,0 805,3 1694,3
Brøndby 9,5 742,2 1548,1
Brønderslev 8,3 907,4 1589,2
Dragør 9,4 734,0 1564,9
Egedal 9,0 775,6 1513,7
Esbjerg 9,2 1056,9 1529,7
Fanø 9,5 1002,2 1631,1
Favrskov 8,6 780,8 1442,6
Faxe 8,9 675,7 1506,9
Fredensborg 8,9 756,7 1508,6
Fredericia 9,1 761,2 1541,7
Frederiksberg 9,7 844,9 1560,2
Frederikshavn 8,5 885,8 1634,9
Frederikssund 9,0 707,3 1562,2
Furesø 9,0 815,3 1503,5
Faaborg-Midtfyn 9,3 721,4 1578,8
Gentofte 9,3 857,0 1557,6
Gladsaxe 9,3 845,9 1523,6
Glostrup 9,4 781,9 1524,9
Greve 9,0 702,8 1534,6
Gribskov 8,8 716,1 1545,9
Guldborgsund 9,4 756,5 1590,3
Haderslev 9,0 965,6 1481,8
Halsnæs 9,0 687,9 1592,8
Hedensted 8,9 807,4 1469,0
Helsingør 8,9 799,6 1540,4
Herlev 9,2 776,2 1515,3
Herning 8,7 1006,9 1439,3
Hillerød 8,9 745,4 1504,9
Hjørring 8,4 899,8 1607,0
Holbæk 9,0 722,8 1602,2
Holstebro 8,8 976,0 1447,8
Horsens 8,8 786,9 1444,7
Hvidovre 9,5 757,9 1557,1
Høje-Taastrup 9,0 778,4 1519,6
Hørsholm 8,9 779,7 1512,2
Ikast-Brande 8,6 984,0 1434,3
Ishøj 9,2 708,1 1537,9
Jammerbugt 8,4 857,6 1536,8
Kalundborg 9,2 659,0 1611,1
Kerteminde 9,3 655,0 1617,1
Kolding 9,1 891,7 1477,8
Københavns 9,6 805,0 1559,9
Køge 8,9 666,5 1502,8
Langeland 9,5 715,9 1579,8
Lejre 8,9 733,9 1555,0
Lemvig 9,2 891,1 1471,8
Lolland 9,5 706,2 1529,7
Lyngby-Taarbæk 9,1 839,5 1531,9
Læsø 9,0 831,1 1712,0
Mariagerfjord 8,4 862,0 1458,3
Middelfart 9,4 718,9 1589,8
Morsø 8,8 861,2 1471,1
Norddjurs 8,9 751,8 1571,5
Nordfyn 9,2 627,9 1598,4
Nyborg 9,3 689,5 1592,6
Næstved 8,9 699,3 1523,7
Odder 8,8 692,3 1575,3
Odense 9,2 698,6 1574,5
Odsherred 9,2 673,4 1635,9
Randers 8,4 792,5 1455,9
Rebild 8,4 891,7 1458,9
Ringkøbing-Skjern 9,0 939,0 1487,7
Ringsted 8,9 708,0 1522,2
Roskilde 8,9 738,3 1523,0
Rudersdal 9,0 822,1 1516,1
Rødovre 9,5 796,9 1534,8
Samsø 9,2 636,6 1744,6
Silkeborg 8,7 911,2 1429,2
Skanderborg 8,7 804,6 1442,6
Skive 8,7 886,5 1441,7
Slagelse 9,1 678,3 1542,4
Solrød 8,9 704,6 1519,7
Sorø 9,0 724,7 1538,5
Stevns 9,0 616,5 1513,0
Struer 8,9 935,7 1447,8
Svendborg 9,3 769,0 1587,3
Syddjurs 9,1 761,7 1544,8
Sønderborg 9,5 837,7 1565,1
Thisted 8,8 859,3 1476,7
Tønder 9,2 1044,6 1504,3
Tårnby 9,4 736,3 1564,0
Vallensbæk 9,4 708,7 1546,6
Varde 9,1 1005,4 1497,3
Vejen 8,9 1027,7 1442,1
Vejle 8,7 992,2 1450,8
Vesthimmerland 8,4 847,1 1442,2
Viborg 8,7 874,0 1408,1
Vordingborg 9,2 669,9 1581,2
Ærø 9,5 792,8 1591,7
Aabenraa 9,2 1069,3 1438,1
Aalborg 8,4 873,2 1548,6
Aarhus 8,6 722,5 1494,7

Tre blæsevejr på den danske stormliste i 2017

Den 3-4. januar 2017 blev to blæsende dage. Thyborøn toppede som det mest forblæste sted med en 10-minutters middelvind på 24,5 m/s.  Da der også blev målt relativt høje vindhastigheder andre steder på Vestkysten, kunne blæsevejret klassificeres som den allermindste storm på den danske stormliste (http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Stormlisten/storme-2.pdf), altså en lille klasse 1 storm fra nordvest (nw1). Natten til den 4. var der orkan i vindstødene ved den jyske vestkyst, hvor højeste vindstød blev målt til 33,2 m/s i Thyborøn, og i forbindelse med en kraftig byge på Rømø blev der senere registreret 37,5 m/s i stødene. Vindfeltet over Kattegat pressede vandet mod syd. Tilsvarende pressede kraftig vind fra den centrale Østersø mod syd og sydvest. Resultatet var forhøjet vandstand i Vestlige Østersø, Lillebælt og Storebælt, og Stormrådet erklærede den 5. januar situationen for en stormflod. 

Den 13. september 2017 blev en blæsende dag i Danmark med vindstød op til stærk storm. Det kraftigste vindstød blev målt til 32,5 m/s ved Gedser på Falster. Det er meget tæt på orkanstyrke. Flere steder blev der registreret vindstød over 30 m/s, som er stærk storm. Også middelvinden, som er gennemsnittet af vinden målt over ti minutter, nåede højt op. Der blev målt 25,4 m/s på Rømø ved Jyllands vestkyst. Det er stormstyrke. Flere steder blev der registreret middelvind over 20 m/s, som er hård eller stormende kuling. Blæsevejret blev klassificeret som en regional klasse 1 (sw1) på den danske stormliste. 

Weekenden den 28-29. oktober 2017 blev blæsende i Danmark. Især den 29. oktober blæste det kraftigt og vindstødene kom godt op i orkanstyrke, der starter ved 32,7 m/s. Det kraftigste vindstød blev målt til 38,6 m/s i Kalundborg på Sjælland. Middelvinden nåede også højt op; som det højeste blev der målt 27,7 m/s på Rømø, hvilket er stormstyrke. Blæsevejret, der fik navnet Ingolf, blev klassificeret som en national klasse 1 (NW1) på den danske stormliste. 

Nedenstående tabel giver et lille vindbillede for hele året 2017 fra tre udvalgte kyststationer, der generelt viser, at året set som helhed her i kystregionerne var mindre blæsende end gennemsnittet fra hovedsageligt sydvestlige retninger. 

Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for året 2017 beregnet til 4,8 m/s (1961-90 normal 5,8 m/s). 

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middelvindretning
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhastighed
m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

7,4 (7,8)

237 (240/16%)

24,5 (26,8)

31,1

196

Hvide Sande

6,4 (7,2)

250 (300/14%)

20,6 (26,8)

32,7

132

Gedser

6,6 (7,0)

245 (270/17%)

24,8 (22,1)

32,5

149

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

To temperaturrekorder i 2017 som de eneste rekorder!

Sommerens højeste temperatur på 26,6°C blev målt ved Abed på Lolland 15. august. Det er den laveste højeste temperatur målt i en sommer siden de landsdækkende målinger startede i 1874.

Årets højeste temperatur på 26,8°C blev målt i foråret den 27. maj nær Holstebro i Jylland. Det er den laveste højeste temperatur på årsbasis målt siden 1874. 

Måneder og sæsoners vejr 2017 kort fortalt

Nedenfor er vejret 2017 (december 2016 – december 2017) i Danmark angivet - måned for måned, sæsoner og året. MinT betyder minimumtemperatur og maxT maksimumtemperatur. Der er relateret til gennemsnitsværdier (gns) for tiårs-perioden 2006-15. Hvis parametrene, der relaterer sig til temperatur, nedbør og soltimer, faldt indenfor bund/top 10, er det angivet i de enkelte måneder og sæsoner. 

December
2016

Meget mild, tør og lidt solrigere ift. gns. 2006-15. Den 6. varmeste siden 1874 (med dec 1951). December varmere end november, ikke sket siden 1988. Middel minT/maxT hhv. 5. og 4. højeste siden 1953. Ingen snedækkedøgn. Ingen landsdækkende hvid jul. Blæsevejr "Urd" den 26-27. på den danske stormliste.  Middellufttrykket for december rekordhøjt for København med 1022,9 hPa og for Tranebjerg (Samsø) med 1022,7 hPa.

Julen 2016: Juleaftensdag: døgnmiddeltemp. 4-7°C, udbredt regn og kun lidt sol. Hård vind, nogle steder op til stormende kuling fra vest-sydvestlige retninger. 1. juledag: døgnmiddeltemp. 6-8,5°C med lidt regn, men stort set ingen sol. 2. juledag: 5-7°C, udbredt regn, lidt sol, storm om aftenen.

Nytårsaftensdag 2016 lå døgnmiddeltemp. mellem 4-9°C med lidt regn og lidt sol hist og her. Vinden var jævn til hård med vindstød af hård kuling, og et enkelt sted endda lige akkurat stormende kuling.

Januar

Tørrere, solrigere og gennemsnitlig temperaturmæssigt ift. gns. 2006-15. Få snedækkedage. Blæsevejr 3-4. på den danske stormliste.

Februar

Varmere, vådere og solfattigere ift. gns. 2006-15. Blæsevejr 22-23. og 28.

Vinter

Varmere, tørrere og en anelse solrigere ift. gns. 2006-15. Få snedækkedøgn. Blæsevejr 26-27. dec 2016 (Urd) og 3-4. jan 2017 på den danske stormliste.

Marts

Varm med overskud nedbør og underskud sol ift. gns. 2006-15. Den næsthøjeste maxT i en marts siden 1874.  Middel maxT/minT begge 8. højeste (middel minT med mar 1991, 2015) siden 1953.

April

Koldere, vådere og solfattigere ift. gns. 2006-15. MaxT i en april måned har ikke været lavere siden apr. 1997. April havde lavere maxT end marts, ikke sket siden 1973. Blæsende 21-24. Påsken (13-17.) fik blandet køligt vejr med indslag af regn, sol og blæst ved kysterne. Nattefrost flere steder og gns. døgntemp. 2,5-8°C.

Maj

Tørrere, varmere og lidt solrigere ift. gns. 2006-15. Middel minT 8. højeste (med maj 1998, 2003, 2006) siden 1953. Første sommerdag den 18. Ingen skybrud. Blæsende den 31.

Forår

Lidt varmere, lidt vådere og solfattigere ift. gns. 2006-15. Første sommerdøgn 18. maj. Ingen skybrud. Blæsende 21-24. apr og 31. maj.

Juni

Meget våd, solfattigere og lidt varmere ift. gns. 2006-15. Vådeste og solfattigste jun siden jun 2012. Middel minT 9. højeste siden 1953. Lejlighedsvis meget nedbør med kraftig regn og skybrud.

Sankthans aften 2017 lå temperaturen mellem 13-18°C og vinden var let til hård. Aftenen bød på enkelte solstrejf og regnbyger nogle steder.

Juli

Koldere, solfattigere og lidt mere nedbør ift. gns. 2006-15. MaxT 8. laveste siden 1874.  Sommerdøgn tre steder 30-31. Middel minT 9. laveste (med jul 1964) siden 1953. Lejlighedsvis pænt meget nedbør med indimellem skybrud specielt den 30. Mange døgn med nedbør. Lidt blæsende, specielt 2-3. og 12-13.

August

Koldere, solfattigere og lidt tørrere ift. gns. 2006-15. Solfattigste aug siden 2011 og vådeste aug siden 2014. Få sommerdøgn. Mange døgn med nedbør. Lejlighedsvis meget nedbør, indimellem med skybrud. Vindstød af stormstyrke et enkelt sted i Kattegatregionen den 4.

Sommer

Meget vådere, solfattigere og koldere ift. gns. 2006-15. Solfattigste sommer siden 2000 og vådeste siden 2011. Få sommerdøgn, ingen tropedøgn. MinT næsthøjeste og maxT laveste siden 1874. Mange nedbørsdøgn. Ved en del lejligheder i alle tre sommermåneder var der kraftig regn og skybrud. Indimellem blæsende.

September

Meget vådere, solfattigere og lidt koldere ift. gns. 2006-15. Vådeste sep siden 2001. MinT 7. højeste (med sep 1923, 1946, 2004, 2016) og maxT 13. laveste (med sep 1909) siden 1874. Ingen registreret frost. Mange døgn med nedbør. En del døgn med meget nedbør, indimellem med skybrud, specielt den 6. og 17. Den 6. højeste døgnnedbør siden 1874. Blæsevejr den 13. på den danske stormliste.

Oktober

Varmere, vådere og solfattigere ift. gns. 2006-15. Den 6. varmeste okt (med okt 1949, 1961, 2005) siden 1874. Middel minT/maxT hhv. 4. og 8. højeste (middel maxT med okt 2013) siden 1953. Første frost den 9. Mange døgn med nedbør. Blæsevejr den 29. på den danske stormliste.

November

Koldere, solrigere og nedbør nær gennemsnitlig ift. gns. 2006-15. Mange døgn med nedbør. Første sne i efteråret den 20. Blæsevejr den 9-10.

Efterår

Vådere, solfattigere og temperaturmæssigt nær gns ift. gns 2006-15. Det 9. vådeste siden 1874; ikke siden efteråret 1984 har der været et vådere efterår. Første frost; 9. okt. Under normalt antal frostdøgn, de fleste i nov. I en del situationer faldt der meget regn. Indimellem kraftig regn, og skybrud blev registreret den 6-7., 16-18. og 27. sep. Specielt den 6. og 17. sep blev der registreret en del skybrud. Mange døgn med nedbør. Første sne i efteråret den 20. nov. Blæsevejr 13. sep, 29. okt og 9-10. nov, de to førstnævnte på den danske stormliste.

December

Varm december ift. gennemsnittet 1961-1990. 9,5 frostdøgn. Ingen landsdækkende hvid jul. Juleaftensdag 2017 mellem 7 og 9°C. 1. og 2. juledag mellem 4 og 9°C. Nytårsaftensdag 2017 mellem 3 og 6°C.

Året

Vådere, solfattigere og gennemsnitligt temperaturmæssigt ift. gennemsnittet 2006-15. Den laveste højeste temperatur siden 1874. Få sommerdøgn. Det 10. vådeste år. Tre blæsevejr “no name” 3-4. jan 2017, “no name” 13-14. sep 2017, “Ingolf” 29. okt 2017 på den danske stormliste.

Årstiderne: Vinter få snedækkedøgn. Blæsevejr 26-27. dec 2016 (Urd) og 3-4. jan 2017 på den danske stormliste. Forår uden skybrud. Meget våd, solfattig og kølig sommer. Solfattigste sommer siden 2000 og vådeste siden 2011. Få sommerdøgn, ingen tropedøgn. Sommerens minT næsthøjeste og maxT laveste siden 1874. Mange nedbørsdøgn. I alle tre sommermåneder forekom kraftig regn og skybrud. Indimellem blæsende. Efterår 9. vådeste siden 1874; ikke siden efteråret 1984 har der været et vådere efterår. Første frost; 9. okt. Under normalt antal frostdøgn, de fleste i nov. Mange nedbørsdøgn. Der forekom kraftig regn, og skybrud blev registreret i sep. Første sne i efteråret den 20. nov. Blæsevejr 13-14. sep, 29. okt og 9-10. nov, de to førstnævnte på den danske stormliste. Året sluttede med en varm december.

Af klimatolog Frans Rubek, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 9. januar 2018

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder