twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - april 2018

Varmere, vådere og solfattigere ift. perioden 2006-15. Femtevarmeste april siden 1874 (sammen med april 1948). Højeste maksimumstemperatur i en april siden april 2000 og sjettehøjeste maksimumstemperatur i en april siden 1874.  Midlet af de daglige minimums- og maksimumstemperaturer hhv. tredjehøjeste og femtehøjeste (sammen med april 2014) siden 1953. Tidligste sommerdøgn siden 1964. Snedække i starten af måneden. Markant regnvejr med tordenaktivitet og med årets første skybrud i Sønderjylland den 30.

Produktionstidspunkt: 2018-05-01

April 2018 fik en døgnmiddeltemperatur på 8,4°C i gennemsnit for Danmark som helhed. Det er 2,7°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (5,7°C), og 0,7°C over tiårs-gennemsnittet for 2006-2015, der er på 7,7°C.

Oktober 2018 blev den femtevarmeste april (sammen med april 1948). De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874.

Top-12 for april måneder for middeltemperatur er angivet nedenfor.

1) 9,9°C (2011)
2) 9,4°C (2009)
3) 9,3°C (2007)
4) 8,7°C (2014)
5) 8,4°C (1948,2018)
7) 8,3°C 1952)
8) 8,2°C (2000)
9) 8,0°C (1914)
10) 7,9°C (1946,1961,2004)

Som det ses i ovenstående liste var april 2011 den varmeste april, der er registreret (9,9°C) og i både 2007 og 2009 nåede vi også over 9°C. Den rekordkoldeste april ligger så langt tilbage som 1888 og endte på blot 2,5°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874..

Siden 2006 har middeltemperaturen for april (°C) i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6,1

9,3

7,4

9,4

7,0

9,9

6,3

5,5

8,7

7,0

6,3

6,3

8,4

April 2018 blev i øvrigt varmere end både april 2016 og april 2017 (begge 6,3°C).

April 2018 startede koldt. Den 2. april måltes den laveste temperatur i måneden; -6,8°C i Isenvad i Midtjylland. Der var 2,0 frostdøgn i april 2018, hvilket er under normalen på 6,6 døgn (1961-90). Tiendedele af frostdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har frostdøgn.

Der blev registreret snedække et eller andet sted i landet i de første fire dage af april. Der gav 0,3 døgn med snedække på landsplan (normal 0,7 døgn). Tiendedele af snedækkedøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har snedækkedøgn.

Senere hen på måneden blev det varmere og den 19. blev månedens højeste temperatur på 26,7°C målt i Karup i Midtjylland. Vi skal tilbage til 2000 for at finde en højere temperatur i en april måned. Her blev målt 27,9°C i Nordsjælland, men først den 30. De 26,7°C er desuden varmere, end hvad DMI målte i hele sommeren 2017. Der blev den højeste temperatur på 26,6°C målt ved Abed på Lolland den 15. august.

26,7°C var i øvrigt den sjettehøjeste maksimum temperatur siden 1874. Top-10 for april måneder for højeste maksimumtemperatur er angivet nedenfor.

1) 28,6°C (1993)
2) 28,2°C (1913)
3) 28,0°C (1996)
4) 27,9°C (2000)
5) 27,1°C (1968)
6) 26,7°C (2018)
7) 26,6°C (2007)
8) 26,2°C (1948,1951)
10) 26,0°C (1911)

Med en højeste temperatur på 26,7°C i Karup den 19. april, 25,6°C i Store Jyndevad og 25,5°C i Borris samme dag, og også over 26°C i Jylland den 20., blev der registreret lokale sommerdøgn både den 19. og den 20. april. Temperaturen skal overstige 25°C et eller andet sted i landet, før der er tale om et sommerdøgn. Det blev til 0,3 sommerdøgn på landsplan (normal 1961-90 er 0,0 sommerdøgn). Tiendedele af sommerdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har sommerdøgn.

Vi skal for øvrigt helt tilbage til 1964 for at finde sommerdøgn, der er tidligere end den 19. april. Dengang passerede vi de 25°C allerede den 17. Dermed er det 54 år siden, vi har haft en tidligere sommerdag end i 2018.

At april 2018 havde overskud af varme, vidner også midlet af de daglige maksimums- og minimumstemperaturer om. Hvad angår midlet af de daglige minimumstemperaturer var det for april 2018 det tredjehøjeste, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige maksimumstemperaturer var det for april 2018 det femtehøjeste (sammen med april 2014), siden disse målinger blev landsdækkende i 1953.

Top-11 for april måneder for midlet af de daglige minimumstemperaturer er angivet nedenfor.

1) 5,5°C (2011)
2) 4,8°C (2014)
3) 4,7°C (2018)
4) 4,6°C (2000,2007)
6) 4,5°C (2009)
7) 4,4°C (2004)
8) 4,0°C (1999)
9) 3,9°C (1959)
10) 3,8°C (1998.2005) 

Top-10 for april måneder for midlet af de daglige maksimumstemperaturer er angivet nedenfor.

1) 14,7°C (2009)
2) 14,5°C (2011)
3) 13,9°C (2007)
4) 13,2°C (1974)
5) 12,8°C (2014,2018)
7) 12,5°C (1961)
8) 12,3°C (1968)
9) 11,9°C (1990,2000)

Region København/Nordsjælland var varmest med 8,9°C i gennemsnit. Regionen Bornholm var koldest med 7,4°C i gennemsnit.

I gennemsnit ud over landet faldt der 54 millimeter nedbør i april 2018. Det er 13 millimeter eller 32% over normalen på 41 millimeter for 1961-90 og 24 millimeter eller 80% over tiårs-gennemsnittet for 2006-2015 på 30 millimeter. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Siden 2006 har nedbørstallene (mm) for april i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

55

11

41

10

26

16

55

25

37

27

74

48

54

April 1974 og april 1893 deler førstepladsen som de tørreste april måneder med kun 3 millimeter nedbør. Rekorden for den vådeste april er fra 1936, hvor der faldt 98 millimeter i gennemsnit ud over landet.

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionerne Midt-/Vestjylland og Syd-/Sønderjylland med 66 millimeter hver især i gennemsnit, mens der i region København/ Nordsjælland kom mindst med 26 millimeter i gennemsnit.

På månedens sidste dag trak et regnvejr op over landet med store nedbørmængder til især Jylland. Her kom over 30 millimeter regn flere steder og i Sønderjylland blev årets første skybrud registreret fire steder. Der var i samme forbindelse en del tordenaktivitet.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i april 2018 i 187 timer, hvilket er 25 timer eller 15% over 1961-90 normalen på 162 timer. Sammenlignes med tiårs-gennemsnittet på 211 timer (2006-2015) har Solen skinnet 24 timer eller 11% under gennemsnittet. 

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for april i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

123

257

194

272

189

253

159

212

198

241

148

165

187

Den solrigeste april, hele 272 soltimer, forekom i 2009. Bundrekorden lydende på 84 soltimer er fra april 1937. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol fik regionen Bornholm med 252 timer i gennemsnit. I regionen Midt-/Vestjylland kom der mindst med 169 soltimer i gennemsnit.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele april 2018 fra tre udvalgte kyststationer, der viser, at april her i kystregionerne generelt var lidt mindre blæsende end gennemsnittet fra hovedsagligt syd-sydvestlige retninger, hvad angår Skagen Fyr og Hvide Sande og syd-sydøstlige retninger, hvad angår Gedser. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for april 2018 beregnet til 4,6 m/s (1961-90 normal 5,6 m/s). 

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middel vindretning 
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhast.
m/s

Højeste vindstød
m/s

Antal døgn med hård vind ≥ 10,8 m/s

Skagen Fyr

6,5 (7,3)

202 (240/14%)

17,9 (21,6)

24,6

16

Hvide Sande

6,0 (6,8)

200 (90,180,210,300/11%)

20,2 (23,7)

26,0

9

Gedser

6,0 (6,4)

159 (90/17%)

14,3 (21,6)

19,6

11

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Påskevejret 2018 (29. marts - 2. april) var ret køligt. Tørt og solrigt i den nordlige del af landet, men mere vådt og mindre solrigt i den sydlige del. Sne i de sydlige og østlige egne. Udbredt nattefrost alle dage og dagtemperaturer mellem 1 og 7 °C.

Landstal april 2018, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet 2006-2015

Parameter April 2018 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 8,4°C 5,7°C 7,7°C
Nedbør 54 mm 41 mm 30 mm
Soltimer 187 timer 162 timer 211 timer

Klimatal for de danske kommuner - april 2018

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 9,1 29,4 202,5
Allerød 9,0 18,7 195,4
Assens 8,7 59,8 198,2
Ballerup 9,1 27,3 199,7
Billund 8,7 53,8 172,8
Bornholm 7,4 36,9 251,7
Brøndby 9,3 26,3 210,2
Brønderslev 7,6 54,0 175,6
Dragør 8,8 29,0 214,3
Egedal 9,0 22,5 199,5
Esbjerg 8,8 61,1 189,4
Fanø 8,5 59,8 204,3
Favrskov 8,5 49,8 177,8
Faxe 8,8 32,7 205,6
Fredensborg 8,9 20,4 197,4
Fredericia 8,6 49,5 188,7
Frederiksberg 9,6 31,5 212,9
Frederikshavn 7,0 51,4 184,0
Frederikssund 8,9 21,9 209,2
Furesø 9,0 24,2 196,5
Faaborg-Midtfyn 8,8 61,5 201,6
Gentofte 9,2 26,8 211,8
Gladsaxe 9,2 27,7 202,5
Glostrup 9,3 31,3 203,8
Greve 8,9 30,9 208,3
Gribskov 8,6 25,9 201,9
Guldborgsund 8,0 52,3 214,2
Haderslev 8,7 63,5 184,1
Halsnæs 8,5 24,3 209,2
Hedensted 8,6 51,2 179,3
Helsingør 8,7 23,2 203,7
Herlev 9,1 28,5 200,4
Herning 8,8 65,2 167,0
Hillerød 9,0 19,7 196,7
Hjørring 7,3 46,8 178,8
Holbæk 9,1 26,2 218,4
Holstebro 8,3 71,1 170,6
Horsens 8,6 49,5 176,0
Hvidovre 9,3 26,6 212,4
Høje-Taastrup 8,9 28,2 203,3
Hørsholm 9,0 22,2 198,6
Ikast-Brande 8,8 56,6 164,5
Ishøj 9,0 27,2 208,2
Jammerbugt 7,7 59,3 171,6
Kalundborg 8,4 39,2 211,6
Kerteminde 8,6 57,9 205,1
Kolding 8,9 54,0 181,4
Københavns 9,4 29,9 212,7
Køge 8,9 29,7 205,2
Langeland 8,4 59,3 204,8
Lejre 8,9 28,7 210,6
Lemvig 7,6 71,6 172,1
Lolland 8,9 48,8 202,3
Lyngby-Taarbæk 9,1 27,4 204,5
Læsø 6,7 48,3 196,5
Mariagerfjord 8,2 61,7 174,4
Middelfart 8,5 52,4 196,6
Morsø 7,3 63,3 162,7
Norddjurs 8,4 34,0 191,0
Nordfyn 8,8 51,8 200,5
Nyborg 8,7 56,4 205,1
Næstved 8,8 36,1 204,4
Odder 8,1 40,9 192,1
Odense 9,1 66,7 202,2
Odsherred 8,6 23,3 219,9
Randers 8,3 46,0 177,8
Rebild 8,1 68,8 171,8
Ringkøbing-Skjern 8,4 64,3 177,3
Ringsted 8,9 28,2 206,1
Roskilde 8,8 29,9 204,8
Rudersdal 9,0 25,8 199,9
Rødovre 9,4 29,8 206,3
Samsø 7,8 28,5 211,7
Silkeborg 8,8 56,0 169,4
Skanderborg 8,5 52,4 175,7
Skive 8,0 69,0 166,9
Slagelse 8,9 41,1 203,7
Solrød 8,8 31,5 206,9
Sorø 9,0 32,0 206,9
Stevns 8,8 30,0 207,4
Struer 7,9 69,9 168,4
Svendborg 8,5 60,9 203,6
Syddjurs 8,5 35,3 190,3
Sønderborg 7,6 62,6 195,5
Thisted 7,2 61,2 162,8
Tønder 8,9 78,8 190,4
Tårnby 8,9 30,9 214,0
Vallensbæk 9,2 25,1 209,8
Varde 8,4 60,5 181,1
Vejen 8,8 56,7 176,9
Vejle 8,7 54,6 174,5
Vesthimmerland 8,1 62,6 169,5
Viborg 8,6 67,7 170,0
Vordingborg 8,1 41,2 213,5
Ærø 8,0 62,9 202,0
Aabenraa 8,9 77,7 183,7
Aalborg 7,8 59,6 175,1
Aarhus 8,3 44,6 184,2

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima” og data kan derved ændres.

Af seniorklimatolog John Cappelen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 1. maj 2018

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder