twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - august 2016

Tørrere, koldere og lidt solrigere ift. gennemsnittet for 2006-2015. Lejlighedsvis pænt meget nedbør med indimellem skybrud. Mange døgn med nedbør, specielt i de første 3 uger. Landsdækkende varmebølge med pletvise hedebølger i slutningen af måneden med sommerdøgn. Lokalt tropedøgn den 26. august på Bornholm. Vindstød af stormstyrke enkelte steder på Jyllands vestkyst 8. august.

August 2016 fik en døgnmiddeltemperatur på 16,1°C for landet som helhed. Det er 0,4°C over normalen på 15,7°C beregnet på perioden 1961-90, og det er 0,6°C koldere end det seneste 10 års gennemsnit beregnet på perioden 2006-15, der er på 16,7°C.

Siden 2006 har middeltemperaturen for august (°C) i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17,1

16,8

16,5

17,4

16,2

16,1

16,7

17,0

16,0

17,4

16,1

Rekorden for den varmeste august er fra 1997 med hele 20,4°C. August 1997 er også den varmeste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark, siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Den koldeste august er fra 1902 med 12,8°C.

Den højeste temperatur i august på 31,6°C blev målt den 26. august ved Holbæk på Sjælland og ved Abed på Lolland. Det er også årets højeste temperatur indtil videre. Den højeste temperatur i en august og den højeste temperatur nogensinde målt herhjemme er fra 10. august 1975, da der blev målt 36,4°C i Holstebro. Månedens laveste temperatur på 3,3°C blev målt den 17. ved Isenvad nær Herning i Midtjylland.

Regionen Bornholm var varmest med 17,1°C for regionen i gennemsnit. Regionen Nordjylland var koldest med 15,5°C i gennemsnit.

Perioden 23 - 28. august 2016 bød på en del varme med landsdækkende varmebølge og pletvise hedebølger og selvfølgelig sommerdøgn. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

August 2016 bød for landet som helhed på 2,2 sommerdøgn, defineret ved at temperaturen skal overstige 25°C. Det er lige under 1961-90 normalen, der er på 2,3 sommerdøgn.

Måneden havde et lokalt tropedøgn den 26. august ved Hammer Odde Fyr på Bornholm, hvor temperaturen ikke kom under 20,1°C. For at få et tropedøgn må temperaturen på intet tidspunkt nå ned på eller under 20°C i løbet af et kalenderdøgn. 

I gennemsnit ud over landet faldt der 60 millimeter regn i august 2016. Måneden endte 7 millimeter eller 10% under normalen på 67 millimeter beregnet på perioden 1961-90. En sammenligning med det seneste 10 års gennemsnit for 2006-2015 på 99 millimeter giver en meget mere tør august end gennemsnitligt, nemlig 39 millimeter eller 39% under.

Der var en del nedbørdøgn i august, specielt i de første de første 3 uger. Den 1-2. august var der bygevejr forskellige steder i landet med skybrud i Rødbyhavn, på Lolland, og i Høje Tåstrup. Den 3. august faldt der meget nedbør over hele landet, med et par enkelte skybrud i det jyske ved Holstebro og Skive. Den 21. august blev der i forbindelse med bygevejr forskellige steder i landet registreret skybrud blandt andet i Gilleleje. Den 28. august kom der regn til hele landet med 2 skybrud hhv. ved Silkeborg og Svendborg  

Siden 2006, har nedbørstallene (mm) for august i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

145

60

146

68

124

132

69

49

125

69

60

En del augustmåneder siden 2006 i Danmark har været pænt våde. Specielt august 2006, 2008, 2010, 2011 og 2014 har været våde. Rekorden for vådeste august er på 167 millimeter fra 1891. Den tørreste august er fra 1947, hvor der blot faldt 10 millimeter regn. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Der var forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Midt- og Vestjylland med 75 millimeter for regionen som gennemsnit, mens der i regionen Fyn kom mindst med 42 millimeter for regionen i gennemsnit.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i august 2016 i 195 timer, hvilket er 9 timer eller 5% over normalen 1961-90 på 186 timer. En sammenligning med det seneste 10 års gennemsnit for 2006-2015 på 187 timer giver et overskud på 8 timer eller 4%. 

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for august i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

170

186

160

200

151

150

215

208

188

242

195

Rekorden for den solrigeste august er fra 1947 med 291 solskinstimer. Bundrekorden lyder på 113 soltimer er fra august 1980. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol fik regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster med 208 soltimer i gennemsnit, mens der i regionen Midt- og Vestjylland kom mindst med 184 soltimer i gennemsnit.

Den 8. august blev der registreret vindstød af stormstyrke enkelte steder på Jyllands vestkyst. Nedenstående tabel giver et lille billede for hele august 2016 fra 3 udvalgte kyststationer, der viser, at august her i kystregionerne var en smule mere blæsende end gennemsnitligt ved Skagen Fyr og Gedser og lidt mindre ved Hvide Sande fra hovedsagelig sydvestlige retninger. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for august 2016 beregnet til 4,5 m/s (1961-90 normal 5,0 m/s).

Station*

Middel vindhast. (m/s)

Middelvindretning (grader hvorfra det blæser)

Højeste middelvindhastighed (m/s)

Højeste vindstød (m/s)

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

6,9 (6,7)

217 (240/18%)

18,7 (19,5)

23,6

16

Hvide Sande

6,3 (6,6)

219 (300/22%)

15,4 (19,0)

20,0

9

Gedser

6,2 (6,1)

215 (90,270/16%)

13,8 (19,6)

18,1

9

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Landstal august 2016, samt normal for perioden 1961-90 og gennemsnit for 2006-2015.

Parameter August 2016 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 16,1°C 15,7°C 16,7°C
Nedbør 60 mm 67 mm 99 mm
Soltimer 195 timer 186 timer 187 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. september 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder