twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - december 2012

Kølig med overskud af nedbør

December 2012 fik en døgnmiddeltemperatur på 0,2°C for landet som helhed. Det er 1,4°C under normalen beregnet for perioden 1961-90, og 2°C koldere end den seneste 10 års dekade-normal på 2,2°C beregnet på perioden 2001-10. Det var især i månedens første halvdel, det var koldt.

Siden 2001, har døgnmiddeltemperaturen for december i Danmark set således ud:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,7 0,2 3,9 4,1 2,7 7,0 3,7 2,6 0,8 -3,9 4,2 0,2

De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Rekorden for den varmeste december er fra 2006 med 7,0°C. I den anden ende af skalaen er den koldeste december fra 1981; den endte på -4,0°C. December 2010 endte lige efter med -3,9°C.

Den højeste temperatur i december 2012 blev 10,0°C målt nær Sønderborg på Als den 25. december. Månedens laveste temperatur på -16,5°C blev målt den 12. december i Sønderjylland nær Tønder ved den dansk/tyske grænse.

Døgnets middeltemperatur i december 2012. Grafik John Cappelen.

Regionen Bornholm var varmest i december 2012 med 1,0°C i gennemsnit, mens regionen Nordjylland var koldest med -0,5°C i gennemsnit. Antal frostdøgn blev 20,1 døgn, hvilket er godt over normalen (1961-90) på 15 døgn.

Der faldt i gennemsnit 77 millimeter nedbør ud over landet i december 2012, en del som sne. Det er 11 millimeter eller 17% over normalen på 66 millimeter (1961-90) og 16 millimeter eller 26% over 10 års dekade-normalen på 61 millimeter (2001-2010).

Siden 2001, har nedbørstallene (millimeter) for december i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
61 31 72 71 49 117 65 32 71 40 99 77

De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den vådeste december var i 1985 med hele 140 millimeter nedbør. Vi skal tilbage til december 1890 for at finde den tørreste december måned siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874, kun 7 millimeter nedbør.

Summen af nedbør i december 2012. Grafik John Cappelen.

Nedbøren i december 2012 har været ujævnt fordelt, således fik region Syd- og Sønderjylland 91 millimeter i gennemsnit, mens region København og Nordsjælland fik 53 millimeter.

Solen skinnede i gennemsnit 45 timer ud over landet i december 2012, hvilket er 2 timer eller 5% over normalen (1961-90). Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010) har solen dog skinnet lige præcist som gennemsnittet.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for december i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
43 30 50 47 56 33 30 34 46 81 50 45

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste december var i 2010 med hele 81 soltimer. Bundrekorden lydende på 8 soltimer er fra december 1959, som også var den solfattigste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark.

Summen af soltimer i december 2012.Grafik John Cappelen.

Mest sol fik region Syd-og Sønderjylland med 52 soltimer i gennemsnit, mens der i regionen København og Nordsjælland var mindst med 27 soltimer i gennemsnit.

Ingen landsdækkende hvid jul 2012

Julevejret 2012 var vådt med temperaturer over frysepunktet, meget lidt sol og vinde fra sydvestlige retninger. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2012 på trods af en snestorm den 23. december, der dækkede hele Danmark med et flot snetæppe. Varmen slog nemlig igennem kort tid efter snestormens ophør, og allerede 24. december om morgenen var mere end 10% af Danmark atter snefri. I løbet af dagen smeltede endnu mere af sneen og vi var således langt fra en landsdækkende hvid jul. Det var dog lige ved og næsten, og havde det ikke været skudår i år, ville DMI’s kriterier for hvid jul have været opfyldt, idet juleaften var faldet en dag tidligere og Danmark ville havde oplevet den tredje hvide jul i løbet af blot fire år.

Landstal december 2012, samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010

Parameter December 2012 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 0,2°C 1,6°C 2,2°C
Nedbør 77 mm 66 mm 61 mm
Soltimer 45 timer 43 timer 45 timer

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 3. januar 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder