twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - december 2013

Næstvarmeste og våd december 2013 med et lille underskud af sol. Femte mindste antal frostdøgn og en orkanagtig, langvarig storm.

December 2013 fik en døgnmiddeltemperatur på 5,3°C for landet som helhed. Det er hele 3,7°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (1,6°C) og 3,1°C varmere end den seneste 10 års dekadeværdi på 2,2°C beregnet på perioden 2001-10.

Siden 2001 har middeltemperaturen for december (°C) i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,7

0,2

3,9

4,1

2,7

7,0

3,7

2,6

0,8

-3,9

4,2

0,2

5,3

December 2013 blev den næstvarmeste december siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874 kun overgået af den utrolige varme december 2006 med 7,0°C. Top 10 for december måneder er angivet nedenfor.

 1. 7,0°C (2006)
 2. 5,3°C (2013)
 3. 5,1°C (1934)
 4. 5,0°C (1971)
 5. 4,9°C (1951)
 6. 4,6°C (1898)
 7. 4,5°C (1974)
 8. 4,4°C (1912)
 9. 4,2°C (1994), delt med
 10. 4,2°C (2011)

I den kolde ende af skalaen finder vi december 1981. Den endte på -4,0°C. December 2010 endte lige efter med -3,9°C.

Den højeste temperatur i december 2013 blev 11,6°C målt både syd for Roskilde og Køge på Sjælland den 24. december. Månedens laveste temperatur på -6,4°C blev målt den 7. december på Djursland.

Regionen Midt- og Vestjylland var varmest i december 2013 med 5,7°C i gennemsnit, mens regionen København og Nordsjælland var koldest med 4,9°C i gennemsnit.

Antal frostdøgn blev 4,3 døgn, hvilket er meget under normalen (1961-90) på 15 døgn og det femte mindste antal frostdøgn, siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Bund 10 for december måneder er angivet nedenfor.

 1. 1,2 (1977)
 2. 1,5 (2006)
 3. 1,6 (1966)
 4. 3,7 (1934)
 5. 4,3 (2013)
 6. 4,4 (1951)
 7. 4,8 (1912)
 8. 5,0 (1971), delt med:
 9. 5,0 (1974)
 10. 5,4 (2011)

I den mere frosne del af skalaen finder vi december 2010, der endte med hele 30,7 frostdøgn.

Temperaturen i Danmark i december 2013. Grafik Mikael Scharling.

Der faldt i gennemsnit 90 millimeter nedbør ud over landet i december 2013. Det er 24 millimeter eller 36% over normalen på 66 millimeter (1961-90) og 29 millimeter eller 48% over 10 års dekadeværdi på 61 millimeter (2001-2010). På landsplan blev det i gennemsnit til 24,2 nedbørdøgn, så det regnede en del!

Siden 2001 har nedbørstallene (mm) for december i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61

31

72

71

49

117

65

32

71

40

99

78

90

De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den vådeste december var i 1985 med hele 140 millimeter nedbør. Vi skal tilbage til december 1890 for at finde den tørreste december måned siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874 - kun 7 millimeter nedbør.

Nedbøren i december 2013 har været ujævnt fordelt. Således fik regionen Midt- og Vestjylland 112 millimeter i gennemsnit, mens Bornholm fik 57 millimeter.

Nedbøren i Danmark i december 2013. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit 40 timer ud over landet i december 2013, hvilket er 3 timer eller 7% under normalen på 43 timer (1961-90). Sammenlignes med den seneste 10 års dekadeværdi på 45 timer (2001-2010) har solen skinnet 5 timer eller 11% under normalen.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for december i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

43

30

50

47

56

33

30

34

46

81

50

45

40

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste december var i 2010 med hele 81 soltimer. Bundrekorden lydende på 8 soltimer er fra december 1959, som også var den solfattigste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark.

Mest sol fik regionen Nordjylland med 47 soltimer i gennemsnit, mens Bornholm med 28 soltimer i gennemsnit fik færrest. 

Soltimerne i Danmark i december 2013. Grafik Mikael Scharling.

En orkanagtig nordvestenstorm ramte Danmark den 5.-6. december 2013. Centrum af et stormlavtryk passerede det sydlige Norge, Skagerrak og det sydlige Sverige under uddybning. Mange steder ved kysterne var der storm i middelvind, flere steder stærk storm og et enkelt sted orkan, først fra sydvest, dernæst fra nordvest. Vindstødene var ved næsten samtlige kyststationer over orkanstyrke. Højeste 10-minutters middelvind den 5. december 2013 var 36,6 m/s ved Nissum Fjord ved den Jyske vestkyst (Thorsminde). Højeste vindstød den 5. december 2013 var 44,2 m/s samme sted. Det laveste tryk ved en DMI station blev målt til 965,7 hPa ved Skagen. Der var store oversvømmelser mange steder.

Bodil, som stormen er døbt, blev klassificeret til en regional klasse 4 (nw4) på den danske stormliste, men var i øvrigt også landsdækkende som en klasse 3. Bodil dækkede et større område og ”hang” længere over Danmark end den 28. oktober 2013, der var af en mindre skala og noget af en ”hurtigløber” hen over Danmark. Med to klasse 4 stormlavtryk indenfor kort tid er den forholdsvis rolige periode siden den store klasse 4 orkan 3. december 1999 på det nærmeste brudt.

Vi skal selvfølgelig lige huske den 8. januar 2005, hvor vi blev ramt af en landsdækkende klasse 3-storm, der dog var lige på grænsen til en regional klasse 4.

Julevejret 2013 var vådt og indimellem noget blæsende med høje temperaturer og ikke så meget sol. Det blev langtfra hvid jul i 2013, og mange steder blev der endog registreret tocifrede temperaturer den 24. december, da termometret kom over 10 plusgrader - helt op til 11,6. Det blev da også den varmeste dag i december 2013.

Landstal december 2013 samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010.

Parameter December 2013 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 5,3°C 1,6°C 2,2°C
Nedbør 90 mm 66 mm 61 mm
Soltimer 40 timer 43 timer 45 timer

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 2. januar 2014.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder