twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - december 2016

Produktionstidspunkt: 2017-01-02

Meget mild, tør og lidt solrigere ift. gennemsnit 2006-2015. 6. varmeste siden 1874 (sammen med december 1951). December blev varmere end november. Det er ikke sket siden 1988. Midlet af de daglige minimum- og maksimumtemperaturer hhv. femte og fjerde højeste siden 1953. Ingen snedækkedøgn. Ingen landsdækkende hvid jul i 2016. Blæsevejr ”Urd” den 26-27.

December 2016 fik en døgnmiddeltemperatur på 4,9°C for landet som helhed. Det er 3,3°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (1,6°C), og 1,9°C varmere end det seneste 10 års gennemsnit på 3,0°C beregnet for perioden 2006-15. Det blev den sjette varmeste december (sammen med december 1951) siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. December blev varmere end november. Senest, vi havde et år, hvor december var varmere end november, var i 1988. Dengang endte november på 3,7°C og december på 3,9°C.

December 2016 blev dog noget koldere end sidste års december, der blev den næst varmeste december (6,7°C) siden de landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874, kun overgået af den utrolige varme december 2006 med hele 7,0°C. På tredjepladsen ligger december 2013 med 5,3°C. I den koldeste ende af skalaen finder vi december 1981, den endte på -4,0°C. December 2010 endte lige efter med -3,9°C.

Top 10 for december middeltemperaturer er nu:

1) 7,0°C (2006)
2) 6,7°C (2015)
3) 5,3°C (2013)
4) 5,1°C (1934)
5) 5,0°C (1971)
6) 4,9°C (1951,2016)
8) 4,6°C (1898)
9) 4,5°C (1974)
10) 4,4°C (1912)

Siden 2006, har middeltemperaturen for december (°C) i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7,0

3,7

2,6

0,8

-3,9

4,2

0,2

5,3

3,3

6,7

4,9

At december 2016 var en varm måned, vidner også midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer om. Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer var det for december 2016 femte højest, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer var det fjerde højest siden 1953.

Antal frostdøgn blev 6,4 døgn, hvilket er godt under normalen (1961-90) på 15 døgn. Disse registreringer startede i 1874. I den mere frosne del af skalaen og for ikke så langt tid siden finder vi december 2012 og december 2010, der endte med hhv. 20,1 og 30,7 frostdøgn for landet som helhed.

Top 12 for december måneder for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 5,1°C (2006)
2) 4,7°C (2015)
3) 3,0°C (2013)
4) 2,8°C (1971)
5) 2,4°C (1974,2016)
7) 1,9°C (1954,2011)
9) 1,8°C (1953,1956,2004,2007)

Top 11 for december måneder for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 8,5°C (2006)
2) 8,4°C (2015)
3) 7,1°C (2013)
4) 7,0°C (2016)
5) 6,7°C (1971)
6) 6,5°C (1974
7) 6,3°C (2004)
8) 6,1°C (2011)
9) 6,0°C (1975,1988,2003)

Den højeste temperatur i december 2016 på 12,4°C blev målt ved Tirstrup i Djursland Jylland og også i København den 8. Den højest december-temperatur DMI har observeret var 14,5°C tilbage i 1953. Månedens laveste temperatur på -8,6°C blev målt den 3. ved Billund i Midtjylland.

Regionen Midt- og Vestjylland var varmest i december 2016 med 5,3°C i gennemsnit, mens regionen København og Nordsjælland var koldest med 4,4°C i gennemsnit.

Der var ingen snedækkedage (normal 5,1 døgn).

Der faldt i gennemsnit 41 millimeter nedbør ud over landet i december 2016. Det er 25 millimeter eller 38% under normalen på 66 millimeter (1961-90) og 42 millimeter eller 51% under det seneste 10 års gennemsnittet på 83 millimeter (2006-2015).

Siden 2006, har nedbørstallene (mm) for december i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

117

65

32

71

40

99

78

90

118

115

41

Den vådeste december var i 1985 med hele 140 millimeter nedbør. Vi skal tilbage til december 1890 for at finde den tørreste december måned med kun 7 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger i Danmark startede i 1874.

Region Midt- og Vestjylland fik mest med 49 millimeter i gennemsnit, mens region Vest- og Sydsjælland/Lolland/Falster fik 32 millimeter som mindst.

Solen skinnede i gennemsnit 49 timer ud over landet i december 2016, hvilket er 6 timer eller 14% over normalen på 43 timer (1961-90). Sammenlignes med det seneste 10 års gennemsnit på 44 timer (2006-2015) har solen skinnet 5 timer eller 11% over normalen.

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for december i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

33

30

34

46

81

50

45

40

46

36

49

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste december var i 2010 med hele 81 soltimer. Bundrekorden lydende på 8 soltimer er fra december 1959, som også var den solfattigste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark.

Mest sol fik regionen Nordjylland med 61 soltimer i gennemsnit. I regionen Syd-/Sønderjylland var der mindst med 40 soltimer i gennemsnit.

Et blæsevejr ”Urd” ramte for det meste det nordvestlige Jylland, vestvendte kyster og Bornholm den 26-27. december 2016. Den højeste middelvind på 29,4 m/s og højeste vindstød på 37,8 m/s blev begge målt i Torsminde på den jyske vestkyst. Urd blev klassificeret som en regional klasse 2 (w2) på den danske stormliste. Klasse 2 er den næstlaveste klasse i det danske system. Blæsevejret gav også forhøjede vandstande sine steder.

Nedenstående tabel giver et lille vindbillede for hele december 2016 fra 3 udvalgte kyststationer, der generelt viser, at december her i kystregionerne var lidt mindre blæsende end gennemsnitligt fra hovedsagelig sydvestlige retninger. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for december 2016 beregnet til 5,4 m/s (1961-90 normal 6,5 m/s).

Station*

Middel vindhast.

m/s

Middelvindretning

Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhastighed

m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

7,6 (8,4)

219 (210/19%)

21,9 (24,1)

34,9

18

Hvide Sande

6,6 (7,2)

214 (150,240/12%)

20,1 (25,8)

30,3

11

Gedser

7,2 (7,4)

217 (240/17%)

20,8 (18.5)

31,8

14

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Juleaftensdag 2016 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 4-7°C med udbredt regn og kun lidt sol. Vinden var hård, nogle steder op til stormende kuling fra det vest-sydvestlige hjørne. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2016. I juledagene lå døgnmiddeltemperaturerne fra ca. 5 op til 8,5°C. 1. juledag kom der lidt regn og stort set ingen sol og 2. juledag var der udbredt regn, lidt sol og storm om aftenen.

Nytårsaftensdag 2016 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 4-9°C med lidt regn og lidt sol hist og her. Vinden var jævn til hård med vindstød af hård kuling, og et enkelt sted endda lige akkurat stormende kuling, ved nogle vestvendte kyster.

Middellufttrykket (reduceret til havoverfladen) over Danmark for december 2016 blev rekordhøjt for København med 1022,9 hPa siden regelmæssige målingerne startede 1923 (tidligere rekord 1022,8 hPa fra december 2002). Det blev også rekordhøjt for Tranebjerg (Samsø) med 1022,7 hPa siden regelmæssige målingerne startede 1872 (tidligere rekord 1022,0 hPa fra december 2002). På tre andre stationer med lange tidsserier tilbage til 1870’erne nemlig Vestervig (Nordjylland), Nordby(Fanø) og Hammer Odde Fyr (Bornholm) blev middellufttrykket for december 2016 nær rekordhøjt.

Landstal december 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015

Parameter December 2016 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 4,9°C 1,6°C 3,0°C
Nedbør 41 mm 66 mm 83 mm
Soltimer 49 timer 43 timer 44 timer

Klimatal for de danske kommuner - december 2016

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 4,6 40,8 51,4
Allerød 4,4 34,9 52,4
Assens 5,1 36,6 43,6
Ballerup 4,6 38,2 52,1
Billund 5,0 54,6 41,8
Bornholm 4,6 37,6 50,2
Brøndby 4,8 37,8 53,4
Brønderslev 4,4 41,0 61,0
Dragør 4,7 40,7 54,9
Egedal 4,4 36,9 52,0
Esbjerg 5,4 43,4 44,0
Fanø 5,7 38,3 51,3
Favrskov 4,7 37,4 55,1
Faxe 4,3 28,0 45,9
Fredensborg 4,4 34,1 52,8
Fredericia 5,1 35,1 44,2
Frederiksberg 5,0 38,9 54,8
Frederikshavn 4,8 41,5 63,1
Frederikssund 4,5 36,4 52,6
Furesø 4,4 38,5 52,3
Faaborg-Midtfyn 4,9 39,3 43,6
Gentofte 4,7 34,8 54,8
Gladsaxe 4,6 38,1 53,0
Glostrup 4,7 40,0 52,0
Greve 4,5 36,1 50,8
Gribskov 4,4 34,6 53,7
Guldborgsund 4,7 39,6 43,6
Haderslev 5,0 45,2 38,3
Halsnæs 4,5 34,1 54,2
Hedensted 4,9 43,5 46,6
Helsingør 4,4 36,2 54,1
Herlev 4,6 37,3 52,4
Herning 5,0 56,2 47,3
Hillerød 4,4 33,1 52,2
Hjørring 4,6 47,4 61,5
Holbæk 4,5 31,1 52,4
Holstebro 5,3 53,8 47,7
Horsens 4,8 44,6 47,3
Hvidovre 4,9 38,2 54,3
Høje-Taastrup 4,4 37,7 50,5
Hørsholm 4,4 35,6 53,0
Ikast-Brande 4,8 54,4 47,8
Ishøj 4,6 35,6 51,7
Jammerbugt 4,7 40,9 59,3
Kalundborg 4,8 28,9 50,6
Kerteminde 4,9 28,3 47,1
Kolding 5,2 42,2 39,4
Københavns 4,9 37,9 54,8
Køge 4,4 29,7 46,7
Langeland 5,0 38,1 41,2
Lejre 4,4 36,3 50,2
Lemvig 5,9 47,6 48,9
Lolland 4,9 36,9 37,4
Lyngby-Taarbæk 4,5 34,8 53,6
Læsø 5,3 37,4 66,6
Mariagerfjord 4,5 38,1 59,3
Middelfart 5,2 34,0 44,6
Morsø 5,7 44,1 54,0
Norddjurs 4,9 29,2 59,0
Nordfyn 4,9 29,2 46,6
Nyborg 4,9 28,8 44,4
Næstved 4,3 26,5 44,0
Odder 4,9 30,4 51,2
Odense 4,8 32,5 44,3
Odsherred 4,7 32,3 54,4
Randers 4,5 37,2 57,1
Rebild 4,5 39,0 60,8
Ringkøbing-Skjern 5,5 51,7 44,4
Ringsted 4,3 29,6 47,1
Roskilde 4,3 36,9 49,5
Rudersdal 4,4 36,3 53,1
Rødovre 4,8 39,8 52,8
Samsø 5,1 23,5 55,0
Silkeborg 4,8 45,3 50,7
Skanderborg 4,8 40,8 50,3
Skive 5,2 41,9 54,3
Slagelse 4,7 28,7 42,9
Solrød 4,4 34,7 48,6
Sorø 4,4 30,1 46,9
Stevns 4,4 27,1 47,3
Struer 5,5 50,4 49,4
Svendborg 4,8 45,2 42,9
Syddjurs 5,1 30,0 56,0
Sønderborg 5,1 46,2 41,5
Thisted 5,7 42,4 54,1
Tønder 5,2 47,3 40,9
Tårnby 4,7 38,4 55,0
Vallensbæk 4,7 36,8 52,9
Varde 5,6 47,2 43,4
Vejen 5,0 48,0 36,6
Vejle 5,0 52,9 43,8
Vesthimmerland 4,6 44,4 60,7
Viborg 4,9 43,6 55,0
Vordingborg 4,6 31,1 45,3
Ærø 5,0 41,9 42,1
Aabenraa 5,0 54,2 34,9
Aalborg 4,5 34,6 60,9
Aarhus 4,8 31,6 54,1

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 2. januar 2017

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder