twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - forår 2018

Ottendesolrigeste siden 1920. Varmere og tørrere end gennemsnittet for 2006-15. Midlet af de daglige maksimumstemperaturer syvendehøjeste siden 1953. Første sommerdøgn 19. april. Tidligste sommerdøgn siden 1964. Både lokale, regionale og landsdækkende varmebølger samt lokale hedebølger i maj. Frostdøgn og snedækkedøgn, der især optrådte i marts, var over normal. Markant regnvejr med tordenaktivitet og med årets første skybrud i Sønderjylland den 30. april. Skybrud ved flere lejligheder i maj. Ingen blæsevejr i foråret. 

Produktionstidspunkt: 2018-06-01 

Kalenderforåret 2018 (marts, april og maj) havde en middeltemperatur på 7,9°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,7°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 6,2°C), og 0,4°C over tiårs-gennemsnittet for 2006-15 (7,5°C). Det varmeste forår registreret var i 2007 med en middeltemperatur på 9,0°C. Det koldeste forår er helt tilbage fra 1888 med kun 2,9°C. Foråret 2018 placerer sig lige uden for top-10 på en ellevteplads sammen med foråret 1961 og 2008. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. 

April og maj 2018 blev varmere (maj rekordvarm siden 1874) end tiårs-gennemsnittet for 2006-15. Marts 2018 koldere. 

Siden 2006 har forårets middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud: 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,8

9,0

7,9

8,3

6,4

8,1

8,0

5,6

8,7

7,1

7,7

7,7

7,9

Forårets højeste temperatur på 29,3°C blev målt den 30. maj i København. Den første sommerdag (når temperaturen et eller andet sted i landet overstiger 25°C) i 2018 blev registreret den 19. april i Jylland. Vi skal helt tilbage til 1964 for at finde sommerdøgn, der er tidligere end den 19. april. Dengang passerede vi de 25°C allerede den 17. april. Dermed er det 54 år siden, vi har haft en tidligere sommerdag end i 2018. 

På landsplan blev det til 3,0 sommerdøgn i foråret 2018 (1961-90 normal; 0,2 døgn), 0,3 sommerdøgn registreret i april og 2,7 i maj. Tiendedele af sommerdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har sommerdøgn. 

Der blev ikke registreret tropedøgn i foråret 2018, dvs. hvor temperaturen på intet tidspunkt når ned på eller under 20°C. 

Der var både lokale, regionale og landsdækkende varmebølger samt lokale hedebølger i løbet af maj. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser, defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser, defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definitioner gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C. 

At foråret 2018 gik hen og blev pænt varmt som helhed, vidner også midlet af de daglige maksimumstemperaturer om. Det blev for foråret 2018 det syvendehøjeste, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. 

Top-10 for foråret for midlet af de daglige maksimumstemperaturer er angivet nedenfor.

1) 13,0°C (2007)
2) 12,8°C (1990)
3) 12,7°C (2014)
4) 12,3°C (2009)
5) 12,1°C (1959,2011)
7) 12,0°C (2018)
8) 11,9°C (1953,1961,2000)

Forårets laveste temperatur på -12,9°C blev målt den 2. marts i Abed på Lolland.

Antal frostdøgn i foråret 2018 blev 25,4 døgn (1961-90 normal 22 døgn). De blev hovedsaglig registreret i marts med over 23 frostdøgn. April havde 2 frostdøgn, mens maj havde ganske lidt frostvejr i starten af måneden. Det var dog ikke nok til, at antal frostdøgn for landet som helhed i maj 2018 blev registrerbart. Tiendedele af frostdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har frostdøgn. 

Der var 7,5 døgn med snedække i foråret 2018 (normal 5,3 døgn). De blev hovedsaglig registreret i marts med 7,2 døgn. April gav 0,3 døgn med snedække i de første fire dage af måneden og der var ingen i maj. Tiendedele af snedækkedøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har snedækkedøgn. 

I foråret 2018 blev regionen Syd- og Sønderjylland varmest med 8,3°C for regionen som gennemsnit, mens regionen Bornholm blev koldest med 7,1°C i gennemsnit for regionen.

I gennemsnit ud over landet faldt der 111 millimeter nedbør i foråret 2018. Det er 24 millimeter eller 17% under normalen for 1961-90 (135 millimeter) og 18 millimeter eller 14% under tiårs-gennemsnittet for 2006-15 (129 millimeter). 

Marts 2018 var nær gennemsnittet, april 2018 vådere og maj 2018 meget tørrere (niendetørreste siden 1874) ift. tiårs-gennemsnittet for 2006-15. 

Siden 2006 har forårsnedbøren (mm) for Danmark som helhed set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

173

124

131

119

122

101

112

102

129

179

144

134

111

Rekorden for det vådeste forår er fra 1983 med 285 millimeter nedbør. Det tørreste forår er fra 1974, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Mest nedbør i foråret 2018 kom der i regionen Fyn med 127 millimeter i gennemsnit. I regionen Østjylland kom mindst med 94 millimeter for regionen i gennemsnit.

30. april trak et regnvejr op over landet med store nedbørsmængder til især Jylland. Her kom over 30 millimeter regn flere steder og i Sønderjylland blev årets første skybrud registreret fire steder. Der var i samme forbindelse en del tordenaktivitet.

I nogle situationer i maj faldt der meget regn, indimellem med skybrud sine steder samt torden. Det var specielt den 10. maj, hvor et uvejr passerede Danmark med meget kraftige tordenbyger. På det østlige Fyn blev uvejret så voldsomt, at der var tale om mere end dobbelt skybrud, op imod tredobbelt skybrud. Der skal falde over 15 millimeter på 30 minutter i et skybrud og mere end 24 millimeter på 6 timer ved kraftig regn. Den 19. maj blev der registeret skybrud i Nord- og Nordvestsjælland. Der blev flere steder målt op mellem 20 og 35 mm regn; omkring dobbelt skybrud. Den 26. maj blev der igen registreret et skybrud på Sjælland, da man i Viby Sj. registrerede dobbelt skybrud. Både den 27. og den 29. maj var der skybrud på Fyn.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i foråret 2018 i 633 timer, hvilket er 152 timer eller 32% over normalen for 1961-90, der er på 481 timer. Sammenlignes med det seneste tiårs-gennemsnit på 593 timer (2006-15) har solen dog kun skinnet 40 timer eller 7% over gennemsnittet. 

Marts og april 2018 havde et underskud af solskinstimer i forhold til tiårs-gennemsnittet for 2006-15. Maj 2018 blev rekordsolrig. 

Med 633 soltimer er foråret 2018 det ottendesolrigeste forår, siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920, ikke mindst pga. den rekordsolrige maj. Top-10 for foråret for soltimer er angivet nedenfor. 

1) 663 timer (2008)
2) 661 timer (2007)
3) 655 timer (1974)
4) 652 timer (2009)
5) 648 timer (1938)
6) 637 timer (1943)
7) 636 timer (2011)
8) 633 timer (2018)
9) 625 timer (1948,2013)

Det solrigeste forår er fra 2008 med 663 timer. Det solfattigste forår er fra 1983 med blot 269 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for foråret i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

491

661

663

652

514

636

575

625

565

551

532

519

633

Mest sol i foråret 2018 fik regionen Bornholm med 719 soltimer i gennemsnit. I regionen Østjylland kom der færrest med 616 soltimer i gennemsnit.

Påskevejret 2018 (29. marts - 2. april) var ret køligt. Tørt og solrigt i den nordlige del af landet, men mere vådt og mindre solrigt i den sydlige del. Sne i de sydlige og østlige egne. Udbredt nattefrost alle dage og dagtemperaturer mellem 1 og 7 °C.

Landstal marts 2018, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015.

Parameter Marts 2018 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 0,3°C 2,1 °C 3,5 °C
Nedbørsum 39 mm 46 mm 40 mm
Soltimesum  83 timer 110 timer 146 timer

Landstal april 2018, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet 2006-2015

Parameter April 2018 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 8,4°C 5,7°C 7,7°C
Nedbør 54 mm 41 mm 30 mm
Soltimer 187 timer 162 timer 211 timer

Landstal maj 2018, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet 2006-15

Parameter Maj 2018 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 15,0°C 10,8°C 11,3°C
Nedbør 18 mm 48 mm 59 mm
Soltimer  363 timer 209 timer 237 timer

Landstal forår 2018, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-15

Parameter Forår 2018 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 7,9°C 6,2°C 7,5°C
Nedbør 111 mm 135 mm 129 mm
Soltimer 633 timer 481 timer 593 timer

Kommunedata - foråret 2018

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 8,3 111,4 635,8
Allerød 8,0 111,9 622,5
Assens 8,1 117,6 639,4
Ballerup 8,3 109,1 630,8
Billund 8,1 94,2 603,3
Bornholm 7,1 102,2 719,0
Brøndby 8,5 103,8 653,4
Brønderslev 7,4 100,1 654,2
Dragør 8,2 111,9 663,2
Egedal 8,1 105,7 629,7
Esbjerg 8,4 110,0 636,4
Fanø 8,3 115,9 673,0
Favrskov 7,9 99,4 612,4
Faxe 7,9 109,0 640,6
Fredensborg 8,0 98,6 626,9
Fredericia 8,1 90,3 627,0
Frederiksberg 8,8 104,0 660,3
Frederikshavn 7,1 98,4 662,8
Frederikssund 8,1 100,1 647,2
Furesø 8,1 112,1 624,6
Faaborg-Midtfyn 8,1 131,0 640,3
Gentofte 8,4 92,2 658,1
Gladsaxe 8,4 101,6 637,3
Glostrup 8,5 114,3 639,0
Greve 8,0 113,3 647,2
Gribskov 7,9 87,5 637,4
Guldborgsund 7,5 133,3 662,4
Haderslev 8,3 124,0 618,5
Halsnæs 7,9 91,3 651,7
Hedensted 8,0 90,9 605,7
Helsingør 7,9 94,2 641,1
Herlev 8,3 108,3 632,4
Herning 8,2 114,0 608,1
Hillerød 8,0 94,0 624,7
Hjørring 7,2 92,6 656,8
Holbæk 8,2 102,3 660,6
Holstebro 8,0 128,1 624,8
Horsens 8,0 89,3 599,7
Hvidovre 8,6 102,3 658,8
Høje-Taastrup 8,0 109,7 636,4
Hørsholm 8,1 106,4 629,7
Ikast-Brande 8,1 96,4 595,2
Ishøj 8,2 108,4 647,8
Jammerbugt 7,5 108,8 642,0
Kalundborg 7,9 97,3 656,5
Kerteminde 8,0 129,8 649,8
Kolding 8,4 101,2 611,2
Københavns 8,7 101,7 660,0
Køge 7,9 113,5 639,3
Langeland 7,9 136,8 648,8
Lejre 8,0 120,5 648,0
Lemvig 7,7 119,6 631,3
Lolland 8,2 140,1 656,1
Lyngby-Taarbæk 8,3 100,9 642,0
Læsø 7,1 112,1 677,6
Mariagerfjord 7,7 119,0 626,8
Middelfart 8,1 96,9 640,7
Morsø 7,3 107,9 623,6
Norddjurs 8,0 84,7 643,1
Nordfyn 8,0 109,9 642,9
Nyborg 8,0 155,9 644,7
Næstved 7,9 110,1 639,4
Odder 7,7 90,3 634,5
Odense 8,2 129,0 637,8
Odsherred 8,0 88,4 667,3
Randers 7,8 96,0 620,7
Rebild 7,6 122,6 628,5
Ringkøbing-Skjern 8,2 112,0 628,2
Ringsted 8,0 114,0 641,2
Roskilde 7,9 119,2 638,8
Rudersdal 8,2 111,4 632,2
Rødovre 8,6 109,6 644,9
Samsø 7,6 73,7 676,7
Silkeborg 8,1 98,5 603,6
Skanderborg 7,9 98,7 604,4
Skive 7,7 114,5 621,1
Slagelse 8,0 104,8 636,4
Solrød 7,9 116,5 643,4
Sorø 8,0 106,1 641,9
Stevns 7,9 105,6 643,8
Struer 7,8 124,7 625,1
Svendborg 8,0 132,7 645,6
Syddjurs 8,1 90,1 634,5
Sønderborg 7,6 147,3 642,7
Thisted 7,3 116,0 624,9
Tønder 8,4 133,9 640,5
Tårnby 8,2 111,8 662,7
Vallensbæk 8,4 103,9 652,1
Varde 8,2 107,6 626,9
Vejen 8,3 104,0 600,5
Vejle 8,1 93,4 601,7
Vesthimmerland 7,6 108,9 625,5
Viborg 8,0 117,8 615,1
Vordingborg 7,5 122,1 656,5
Ærø 7,7 149,9 647,9
Aabenraa 8,5 151,7 626,1
Aalborg 7,5 108,4 645,8
Aarhus 7,7 99,4 620,2

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima” og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. juni 2018

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder