twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - januar 2015

Mild vintermåned med gennemsnitligt solskin og overskud af varme og nedbør i forhold til klimanormalen og perioden 2001-2010. Mild og våd første halvdel og koldere sidste halvdel med frost og lidt sne.

Produktionstidspunkt: 2015-02-03

Den første halvdel af måneden var yderst mild og meget våd med sydvestlige vinde, mens den sidste halvdel blev mere vinterlig med temperaturer under frysepunktet og lidt sne ved østlige vinde. Solmæssigt var måneden på det jævne.

Januar 2015 fik en døgnmiddeltemperatur på 3,0°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 3,0°C over klimanormalen på 0°C beregnet på perioden 1961-90, og 1,5°C varmere end den seneste 10-års dekade-normal 2001-2010 på 1,5°C.

Siden 2001 har middeltemperaturen for januar (°C) i Danmark set således ud:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

1,7

3,0

0,4

-0,2

3,7

-0,9

5,0

4,1

1,0

-3,2

0,3

2,3

0,1

1,8

3,0

De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Januar 2007 med 5,0°C i gennemsnit er den varmeste januar registreret. Den koldeste januar er fra 1942 med -6,6°C i gennemsnit for måneden.

Månedens laveste temperatur i januar 2015 på -10,0°C blev målt den 31. i nærheden af Vojens. Månedens højeste temperatur på 11,1°C blev målt i Sønderborg Lufthavn den 10.

Regionerne Nordjylland og Østjylland var begge koldest med 2,7°C i gennemsnit i januar 2015, mens regionerne Syd- og Sønderjylland og Bornholm begge var varmest med 3,2°C i gennemsnit. Antal frostdøgn blev 8,5 døgn (normal 19 døgn for perioden 1961-90) - altså under det normale. 

Temperaturen i Danmark i januar 2015. Grafik Mikael Scharling.

I gennemsnit ud over landet faldt der 97 millimeter nedbør i januar 2015, mest i månedens første halvdel. Måneden blev den 9. vådeste januar DMI har registreret, siden de landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Placeringerne for de ti vådeste januar måneder kommer således til at være:

1) 123 mm (2007)
2) 113 mm (1988)
3) 105 mm (1995)
4) 102 mm (1984, 1993)
6) 100 mm (1994)
7) 98 mm (1921, 2004)
9) 97 mm (2015)
10) 95 mm (1975)

Landsgennemsnittet på 97 millimeter er 40 millimeter eller 70% over normalen for 1961-90 (57 millimeter) og 31 millimeter eller 47% over 10 års dekade-normalen for 2001-2010 på 66 millimeter.

Den højeste døgnnedbør på 21,8 millimeter blev registreret i kalenderdøgnet 9. januar 2015 i Nykøbing Mors.

Siden 2001 har nedbørstallene (mm) for januar i Danmark set således ud:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

45

89

48

98

64

32

123

89

41

29

46

79

57

77

97

Rekorden for den vådeste januar er ikke så gammel, nemlig fra den rekordvarme januar 2007, hvor der faldt 123 millimeter i gennemsnit ud over landet. De tørreste januar måneder er fra hhv. 1996 og 1997 med kun 6 millimeter for måneden som helhed.

Der var forskelle hen over landet. Mest nedbør kom der i regionen Midt- og Vestjylland med 111 millimeter i gennemsnit, mens der i regionerne København og Nordsjælland og Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 80 millimeter for hver region i gennemsnit.

Nedbør i Danmark i januar 2015. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i januar 2015 i 48 timer, hvilket er 5 timer eller 12% over normalen for 1961-90 (43 timer). Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010; 47 timer) har solen skinnet 1 time eller 2% mere end gennemsnittet.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for januar i Danmark set således ud:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

34

36

45

37

73

65

52

27

39

62

72

73

49

17

48

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste januar var i 1963 med 100 soltimer.

Mindst sol fik region Bornholm med 35 timer i gennemsnit. Region Midt- og Vestjylland fik mest med 51 soltimer i gennemsnit.

Solen over Danmark i januar 2015. Grafik Mikael Scharling.

Helt usædvanligt passerede to storme, Dagmar og Egon, landet i weekenden 9. til 11. januar. Dagmar rasede i 12 timer med højeste 10-minutters middelvind på 25,7 m/s målt ved Kegnæs Fyr og højeste vindstød på 35,0 m/s (orkanstyrke) ved Vojens. Den blev i DMI's stormliste klassificeret som en regional w1. Egon var mere potent og varede omkring 30 timer med højeste 10-minutters middelvind på 29,2 m/s (stærk storm) målt i Hirtshals og højeste vindstød på 38,6 m/s (orkanstyrke) på Sjællands Odde. Den blev klassificeret som en regional w2 på DMI's stormliste.

Landstal januar 2015, samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010

Parameter Januar 2015 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 3,0°C 0,0°C 1,5°C
Nedbør 97 mm 57 mm 66 mm
Soltimer 48 timer 43 timer 47 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af klimatolog Frans Rubek

© DMI, 3. februar 2015

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder