twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - juli 2015

Normal temperaturmæssigt, våd og lidt solrigere i forhold til normalen 1961-1990. Kølig, våd og lidt solfattigere i forhold til 2001-10-gennemsnittet. Midlet af de daglige minimumtemperaturer var det 10. laveste (sammen med juli 1963 og juli 1970) siden 1953. Der var landsdækkende varmebølge og regionale hedebølger i starten af juli. Ved nogle få lejligheder faldt der pænt meget nedbør med kraftig regn og skybrud. Den 9-10. blæste det en del med vindstød af stormstyrke flere steder. 

Juli 2015 fik en døgnmiddeltemperatur på 15,5°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,1°C under normalen beregnet på 30 års perioden 1961-90, der er 15,6°C. Det er 1,9°C koldere end den seneste 10 års dekadeværdi på 17,4°C beregnet på perioden 2001-10. Så kold en juli er ikke registreret siden juli 2004, der endte på 15,2°C, men siden de landsdækkende temperaturmålinger startede 1874 har der været 40 juli’er med et gennemsnit under 15,5°C.

Juli 2015 står noget i kontrast til sidste års juli, der endte på 19,5°C, hele 4,0°C højere end dette års juli. Juli 2014 blev da også sammen med juli 1994 den næst varmeste juli registreret siden 1874. Rekorden for varmeste juli er i øvrigt fra juli 2006, der i gennemsnit blev 19,8°C. Den koldeste juli er fra 1979 med i gennemsnit 13,6°C.

Siden 2001, har middeltemperaturen for juli (°C) i Danmark set således ud: 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

17,4

17,1

18,2

15,2

17,3

19,8

15,7

17,6

17,2

18,7

16,4

15,9

17,3

19,5

15,5

Juli’er siden 2001 i Danmark har faktisk generelt været ret varme. Specielt juli’erne 2003, 2006, 2010 og 2014 har været meget varme.

At juli 2015 til tider hældte lidt til den kølige side, vidner midlet af de daglige minimumtemperaturer om, da juli 2015 sammen med juli 1963 og juli 1970 endte på en 10. plads i bunden af listen siden 1953. Bund 10 for juli for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 10,0°C (1965)
2) 10,1°C (1962)
3) 10,2°C (1979)
4) 10,5°C (1978,1996)
6) 10,7°C (1968)
7) 10,8°C (1993)
8) 10,9°C (1974)
9) 11,2°C (1964)
10) 11,3°C (1963,1970,2015)

I starten af juli blev der budt på en landsdækkende varmebølge og regionale hedebølger, og der blev målt over 30°C flere steder i landet. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

Juli 2015 gav i gennemsnit 2,9 sommerdøgn (normal 1961-90 er 2,6) for landet som helhed og de kom netop i den varme start på juli. Juli 2014 gav til sammenligning hele15,5 sommerdøgn og det var ny rekord, der slog den gamle på 14,9 sommerdøgn fra hhv. juli 2006 og juli 1994. Temperaturen skal overstige 25°C, før det er et sommerdøgn. De landsdækkende beregninger af sommerdøgn startede i 1938.

Der har ikke været registreret tropedøgn i juli 2015, hvor temperaturen på intet tidspunkt nåede ned på eller under 20°C. Det var ellers tæt på i Rønne på Bornholm den 5. juli, da temperaturen ikke kom under 19,9°C. Til sammenligning blev der i juli 2014 registreret i alt 10 døgn med lokale tropedøgn.

Den højeste temperatur i juli 2015 blev målt til 31,9°C i Rønne på Bornholm 5. juli. Den laveste temperatur i juli 2015 på 2,1°C blev målt i Isenvad nær Herning i Midtjylland den 17. juli. Så lav en minimumstemperatur er ikke målt i en juli måned siden juli 1996, hvor der blev registreret 1,5°C den 19. juli i Døvling syd for Herning.

Regionerne Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster, København og Nordsjælland og Bornholm var varmest med 16,4°C hver især i gennemsnit, mens regionerne Nordjylland og Midt/Vestjylland var koldest med 14,8°C hver især i gennemsnit.

Temperaturen i Danmark i juli 2015

I gennemsnit ud over landet faldt der 86 millimeter regn i juli 2015. Det er 20 millimeter eller 30% over normalen på 66 millimeter for 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års-gennemsnit 2001-2010 på 77 millimeter giver også en vådere juli 2015 end gennemsnittet, 9 millimeter eller 12% over. Det var især i nogle få situationer at regnen faldt, indimellem med kraftig regn og skybrud flere steder samt torden.

Varmeperioden i starten af juli blev den 5-6. juli 2015 afløst af regn til hele landet med lidt lynaktivitet hovedsagligt på Fyn, i Kattegatregionen samt Lolland/Falster. Der blev registreret skybrud (over 15 mm på 30 minutter) på en del lokaliteter.  Over weekenden den 25-26. juli var den gal igen med en del regn til hele landet. Der blev registreret kraftig regn (over 24 mm på 6 timer) og skybrud mange steder. Regnen blev den 25. ledsaget af lynaktivitet hovedsaglig i den sydlige del af Jylland og på Fyn. Regn og byger dominerede frem til den 30. med skybrud enkelte steder den 28. I perioden fra den 25-30. juli kom der hele 137,0 mm ved Horsens Central Renseanlæg, hvoraf de 91,4 mm kom den 25. I gennemsnit (2001-2010) falder der 77 millimeter nedbør i juli måned på landsplan.

Nedbøren i juli 2015 blev i øvrigt meget skævt fordelt, da Bov Renseanlæg i nærheden af Padborg ved den dansk/tyske grænse samlet fik 169,9 mm som det højeste i landet, mens Nørreby på Femø i Smålandsfarvandet samlet fik 39,8 mm som det laveste.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for juli i Danmark set således ud: 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

48

111

73

76

94

33

126

54

86

69

113

91

19

54

86

Juli’er siden 2001 i Danmark har faktisk været pænt våde. Specielt juli’erne 2002, 2007 og 2011 har været meget våde.

Rekorden for den vådeste juli er i øvrigt fra 1931 med 140 millimeter regn for måneden som helhed.

De tørreste juli’er 1904, 1983 og 1994, der alle fik 15 millimeter regn. De landsdækkende nedbørmålinger startede 1874.

Der var i juli 2015 forskelle i regnen der faldt ud over landet. Mest nedbør oplevede regionen Syd- og Sønderjylland med 100 millimeter i gennemsnit. Regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster fik mindst med 65 millimeter i gennemsnit. 

Nedbøren i Danmark i juli 2015.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i juli 2015 i 211 timer, hvilket er 15 timer eller 8% over normalen på 196 timer for 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års-dekadeværdi 2001-2010 på 232 timer giver dog et billede af en lidt solfattigere juli 2015, med 21 timer eller 9% under.

Rekorden indehaves af den fantastisk solrige juli 2006 med hele 321 soltimer. Bundrekorden for solskinstimer på 137 soltimer er fra juli 1922.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for juli i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

256

202

239

190

190

321

173

280

220

247

171

224

297

277

211

Mange juli'er siden 2001 i Danmark har været solrige. Specielt juli’erne 2006, 2008, 2013 og 2014 har været meget solrige.

Mest sol fik region Bornholm med 287 timer i gennemsnit. Regionen Midt- og Vestjylland fik mindst, nemlig 189 soltimer i gennemsnit, næsten 100 timer mindre end Bornholm. 

Soltimer i Danmark i juli 2015. Alle grafikker John Cappelen

I døgnet mellem 9-10. juli blæste det en del med vindstød af stormstyrke flere steder. Den 26. juli blev det til stormende kuling i vindstødene enkelte steder. Nedenstående tabel giver et lille billede for hele juli 2015 fra 3 udvalgte kyststationer, der viser at juli her i kystregionerne var lidt mere blæsende end gennemsnitligt fra hovedsagelig sydvestlige retninger.

Station*

Middel vindhast.

m/s

Middel vindretning

Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste 10 min. vindhastighed

m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

6,5 (6,5)

235 (240°/22%)

16,0

23,5 (19,1)

12

Blåvandshuk Fyr

7,5 (6,7)

243 (300°/17%)

17,7

24,4 (21,2)

15

Gedser Fyr

7,0 (6,0)

233 (270°/21%)

18,5

23,3 (15,5)

15

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

I København (Kastrup Lufthavn) var der til sammenligning 6 døgn med hård vind, højeste vindstød var 20,1 m/s (1989-1998 gennemsnit 13,4 m/s) og middelvinden var 5,1 m/s (1989-1998 gennemsnit 5,0 m/s). Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for juli 2015 beregnet til 4,8 m/s (1961-90 normal 5,3 m/s).

Udviklingen døgn for døgn for et antal klimaparametre er regionsvis vist grafisk på dmi.dk under Vejrarkiv.

Landstal juli 2015. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010

ParameterJuli 2015 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10 
Middeltemperatur15,5°C15,6°C17,4°C
Nedbør86 mm66 mm77 mm
Soltimer211 timer196 timer232 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima” og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 3. august 2015

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder