twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - juli 2017

Produktionstidspunkt: 2017-08-01

Koldere, solfattigere og lidt over gennemsnittet mht. nedbør ift. 2006-15 gennemsnit. Ottende laveste højeste maksimum temperatur siden 1874.  Sommerdøgn 3 steder den 30-31. Midlet af de daglige minimumtemperaturer 10. laveste (sammen med juli 1963, 1998, og 2015) siden 1953. Lejlighedsvis pænt meget nedbør med ind imellem skybrud specielt den 30. Mange døgn med nedbør.

Juli 2017 fik en døgnmiddeltemperatur på 15,5°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,1°C under normalen beregnet på 30 års perioden 1961-90, der er 15,6°C. Det er 1,9°C koldere end 10 års gennemsnittet på 17,4°C beregnet på perioden 2006-15. Sidste års juli var varmere, men juli 2015 endte som juli 2017 også på 15,5°C. Juli 2014 endte til gengæld på 19,5°C; og den blev så sammen med juli 1994 den næst varmeste juli registreret siden 1874. Rekorden for varmeste juli er i øvrigt fra juli 2006, der i gennemsnit blev 19,8°C. Den koldeste juli er fra 1979 med i gennemsnit 13,6°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Siden 2006, har middeltemperaturen for juli (°C) i Danmark set således ud: 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19,8

15,7

17,6

17,2

18,7

16,4

15,9

17,3

19,5

15,5

16,4

15,5

En del juli’er siden 2006 i Danmark har faktisk været ret varme. Specielt juli’erne 2006, 2010 og 2014 har været meget varme.

Den højeste temperatur i juli 2017 blev målt til 26,4°C ved Hammer Odde Fyr på Bornholm den 30. juli. Det var den ottende laveste højeste maksimum temperatur siden 1874, og den var lavere end den højeste temperatur i maj 2017.

Bund 10 for juli måneder for højeste maksimumtemperatur er angivet nedenfor.

1) 23,5°C (1974)
2) 23,9°C (1979)
3) 24,6°C (1962)
4) 25,6°C (1993)
5) 26,0°C (1902)
6) 26,2°C (1954)
7) 26,3°C (1909)
8) 26,4°C (2017)
9) 27,0°C (2000)
10) 27,1°C (2011)

Med en højeste temperatur på 26,4°C ved Hammer Odde fyr den 30. juli og den næsthøjeste på 25,2°C samme dag ved Holbæk, blev der registreret et sommerdøgn den 30. juli 2017 to steder i landet. Dagen efter den 31. juli blev der registreret et sommerdøgn på Lolland (25,1°C). Normal 1961-90 for juli er 2,6 sommerdøgn for landet som helhed. Temperaturen skal nemlig overstige 25°C et eller andet sted i landet, før der er tale om et sommerdøgn. Tiendedele af sommerdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har maksimumtemperaturer over 25,0°C. Eksempelvis vil et halvt sommerdøgn registreres, når halvdelen af Danmarks areal har maksimumtemperaturer over 25,0°C. Sidste års juli gav 3,7 sommerdøgn, juli 2015 gav 2,9 og juli 2014 gav til sammenligning hele15,5 sommerdøgn og det var ny rekord, der slog den gamle på 14,9 sommerdøgn fra hhv. juli 2006 og juli 1994. De landsdækkende beregninger af sommerdøgn startede i 1938. 

Hvis juli havde været uden sommerdøgn og det var jo tæt på, er dette blot sket i tre års juli’er siden 1874. Det var i 1962, 1974 og 1979. Det er altså 38 år siden, sommerdagene sidst udeblev i juli. Juli 1974 er den absolutte bundskraber, hvor termometeret blot nåede 23,5°C på månedens varmeste dag. Vi skal dog kun fem år tilbage, til 2012, for at finde den seneste sommermåned uden sommerdage. Det var så juni 2012, der opnåede en højeste temperatur på præcis 25,0°C - altså blot 0,1°C under en officiel sommerdag! 

Den første sommerdag i 2017 blev i øvrigt registreret den 18. maj i Jylland, på Sjælland og på Falster. På landsplan blev det til 0,5 sommerdøgn i maj 2017 (normal 1961-90 er 0,2 sommerdøgn). I juni 2017 var der 0,4 sommerdøgn på landsplan (normal 1961-90 er 1,9). I juli blev antal sommerdøgn på landsplan beregnet til 0, da de tre enlige sommerdøgn på stationsniveau ikke påvirkede landstallet væsentligt (normal 1961-90 er 2,6 sommerdøgn). Altså 0,9 sommerdøgn indtil videre i år på landsplan (normal 4,7). 

Der har selvfølgelig heller ikke været registreret tropedøgn i juli 2017, hvor temperaturen på intet tidspunkt nåede ned på eller under 20°C. Til sammenligning blev der i juli 2014 registreret i alt 10 døgn med lokale tropedøgn. Da der heller ikke var tropedøgn i maj og juni har vi endnu dette til gode i 2017. 

Den laveste temperatur i juli 2017 på 2,6°C blev målt ved Isenvad nær Herning i Midtjylland den 6. juli. Den laveste temperatur målt i en juli er i øvrigt -0,9°C fra juli 1903, altså frost i en juli! 

At juli 2017 var en kølig måned, vidner også midlet af de daglige minimumtemperaturer, der blev det 10. laveste (sammen med juli 1963, 1998 og 2015) siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. 

Bund 10 for juli måneder for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 10,0°C (1965)
2) 10,1°C (1962)
3) 10,2°C (1979)
4) 10,5°C (1978,1996)
6) 10,7°C (1968)
7) 10,8°C (1993)
8) 10,9°C (1974)
9) 11,2°C (1964)
10) 11,3°C (1963, 1998, 2015, 2017)

Regionen Fyn var varmest med 16,0°C i gennemsnit, mens regionen Nordjylland var koldest med 15,1°C i gennemsnit.

Temperaturen i juli 2017

I gennemsnit ud over landet faldt der 78 millimeter regn i juli 2017. Det er 12 millimeter eller 18% over normalen på 66 millimeter for 1961-90. En sammenligning med 10 års gennemsnittet 2006-2015 på 73 millimeter viser 5 millimeter eller 7% over. 

Der var mange døgn med regn, 18,9 døgn med nedbør på landsplan. Faktisk har ingen døgn i juli 2017 været helt og aldeles tørre set på landsplan. Tiendedele af døgn med nedbør registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør. Juli 2017 var næsten ligesom sidste års juli, der heller ingen helt tørre døgn havde på landsplan og havde 22,5 nedbørdøgn. 

Siden 2006, har nedbørstallene (mm) for juli i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

33

126

54

86

69

113

91

19

54

86

85

78

Nogle juli’er siden 2006 i Danmark har været pænt våde. Specielt juli’erne 2007 og 2011 har været meget våde. 

Rekorden for den vådeste juli er i øvrigt fra 1931 med 140 millimeter regn for måneden som helhed. De tørreste juli’er 1904, 1983 og 1994, der alle fik 15 millimeter regn. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. 

Der var i juli 2017 forskelle i regnen, der faldt ud over landet. Mest nedbør oplevede regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster med 87 millimeter i gennemsnit hver især. Regionen Bornholm fik mindst med 63 millimeter i gennemsnit. 

I mange situationer faldt der meget regn, indimellem med skybrud steder samt torden. Det var specielt den 3., 11-12., 16., 20-21 og 23. og derefter faktisk næsten måneden ud. Der blev indimellem registreret kraftig regn og skybrud blev registreret den 11., 14., 21., 23., 24., 30. og den 31. Specielt den 30. blev der registreret mange skybrud. Der skal falde over 15 millimeter på 30 minutter i et skybrud og mere end 24 millimeter på 6 timer ved kraftig regn.

Nedbøren i juli 2017

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i juli 2017 i 196 timer, hvilket præcist er normalen for 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års gennemsnit for 2006-2015 på 242 timer giver dog et billede af en solfattig juli 2017, med 46 timer eller 19% under gennemsnittet. Sidste års juli var solfattigere. Den endte på 175 timer. 

Rekorden indehaves af den fantastisk solrige juli 2006 med hele 321 soltimer. Bundrekorden for solskinstimer på 137 soltimer er fra juli 1922. De landsdækkende solskinsmålinger startede i 1920. 

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for juli i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

321

173

280

220

247

171

224

297

277

211

175

196

En del juli’er siden 2006 i Danmark har været solrige. Specielt juli’erne 2006, 2008, 2013 og 2014 har været meget solrige. 

Mest sol fik region Bornholm med 231 timer i gennemsnit. Regionen København og Nordsjælland fik mindst, nemlig 186 soltimer i gennemsnit. 

Soltimerne i juli 2017

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele juli 2017 fra 3 udvalgte kyststationer, der viser at juli var mindre blæsende end gennemsnitligt set som en helhed. Vinden blæste hovedsagelig fra omkring sydvestlige retninger. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for juli 2017 beregnet til 4,1 m/s (1961-90 normal 5,3 m/s). Indimellem har der dog været perioder med lidt blæsende vejr, specielt 2-3. juli og 12-13. juli og specielt ved kysterne. Op til hård kuling den 2-3. og stiv kuling den 12-13. i middelvind og begge perioder op til stormende kuling i vindstødene. 

Station*

Middel vindhast. (m/s)

Middelvindretning (Grader hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhastighed (m/s)

Højeste vindstød( m/s)

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

6,2 (6,5)

207 (240/22%)

15,8 (19,1)

22,4

11

Hvide Sande

5,9 (6,6)

222 (300/22%)

12,7 (19,6)

17,5

5

Gedser

5,1 (6,0)

212 (270/21%)

13,8 (15,5)

20,0

9

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Landstal juli 2017, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015

Parameter jul-17 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-2015
Middeltemperatur 15,5°C 15,6°C 17,4°C
Nedbør 78 mm 66 mm 73 mm
Soltimer 196 timer 196 timer 242 timer

Klimatal for de danske kommuner - juli 2017

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 16,1 88,0 182,3
Allerød 15,7 81,9 175,9
Assens 16,1 65,0 206,2
Ballerup 16,1 91,3 180,0
Billund 15,2 85,2 191,2
Bornholm 15,9 63,4 230,6
Brøndby 16,4 83,3 189,4
Brønderslev 15,1 99,2 203,3
Dragør 16,3 95,1 193,1
Egedal 15,8 87,6 180,1
Esbjerg 15,7 84,4 203,2
Fanø 15,9 69,8 219,3
Favrskov 15,2 78,1 185,2
Faxe 15,5 82,8 183,8
Fredensborg 15,7 79,9 177,9
Fredericia 15,8 62,2 201,3
Frederiksberg 16,7 101,6 191,6
Frederikshavn 15,2 99,6 212,9
Frederikssund 15,8 71,8 193,0
Furesø 15,9 94,1 176,8
Faaborg-Midtfyn 15,9 83,2 205,4
Gentofte 16,3 104,3 190,9
Gladsaxe 16,3 108,0 182,3
Glostrup 16,3 84,6 183,4
Greve 15,8 85,2 187,6
Gribskov 15,6 61,0 187,2
Guldborgsund 16,0 108,7 202,7
Haderslev 15,6 75,2 192,7
Halsnæs 15,8 64,9 199,3
Hedensted 15,5 62,8 188,6
Helsingør 15,6 90,0 185,6
Herlev 16,2 92,2 180,2
Herning 15,3 75,9 187,1
Hillerød 15,7 70,8 177,5
Hjørring 15,0 82,5 208,4
Holbæk 15,7 82,1 204,1
Holstebro 15,2 57,5 189,8
Horsens 15,5 68,0 184,4
Hvidovre 16,5 85,8 191,3
Høje-Taastrup 15,8 92,1 183,3
Hørsholm 15,8 89,9 178,8
Ikast-Brande 15,2 91,8 181,4
Ishøj 16,0 83,2 187,7
Jammerbugt 15,1 75,5 201,8
Kalundborg 16,0 61,6 206,9
Kerteminde 16,0 68,3 211,6
Kolding 15,6 70,3 192,0
Københavns 16,6 99,6 191,5
Køge 15,6 99,6 182,5
Langeland 16,4 77,0 202,2
Lejre 15,7 94,1 193,1
Lemvig 15,5 51,2 199,6
Lolland 16,2 95,6 199,9
Lyngby-Taarbæk 16,2 102,5 184,2
Læsø 15,8 107,0 224,5
Mariagerfjord 15,1 77,2 187,3
Middelfart 16,0 59,6 208,0
Morsø 15,2 60,3 204,9
Norddjurs 15,7 86,7 203,6
Nordfyn 15,9 52,2 209,2
Nyborg 16,0 88,2 205,8
Næstved 15,6 81,1 188,2
Odder 15,5 58,5 206,4
Odense 15,8 64,2 204,9
Odsherred 16,0 75,0 210,8
Randers 15,1 84,2 187,1
Rebild 15,1 76,9 187,1
Ringkøbing-Skjern 15,5 61,2 205,8
Ringsted 15,6 90,5 187,1
Roskilde 15,7 93,3 185,1
Rudersdal 15,9 96,1 180,0
Rødovre 16,5 86,8 185,6
Samsø 16,0 56,3 235,7
Silkeborg 15,3 93,8 181,5
Skanderborg 15,3 78,1 184,5
Skive 15,2 64,8 190,5
Slagelse 15,8 83,2 190,9
Solrød 15,7 102,4 185,4
Sorø 15,6 81,6 191,4
Stevns 15,6 96,1 184,1
Struer 15,2 59,3 191,9
Svendborg 16,1 91,4 205,1
Syddjurs 15,9 81,7 201,0
Sønderborg 16,3 75,0 204,0
Thisted 15,2 58,7 207,1
Tønder 15,7 74,4 197,5
Tårnby 16,3 95,2 192,6
Vallensbæk 16,3 78,9 189,2
Varde 15,5 70,4 203,7
Vejen 15,4 85,0 187,6
Vejle 15,3 83,2 187,3
Vesthimmerland 15,1 67,8 186,5
Viborg 15,3 75,3 180,3
Vordingborg 15,9 87,2 198,3
Ærø 16,2 69,0 206,0
Aabenraa 15,7 74,3 186,3
Aalborg 15,1 95,9 199,1
Aarhus 15,3 72,0 193,5

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. august 2017

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder