twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - maj 2018

Rekordvarm siden 1874, rekordsolrig siden 1920 og niendetørreste siden 1874. Midlet af de daglige maksimums- og minimumstemperaturer hhv. højeste og næsthøjeste siden 1953. Både lokale, regionale og landsdækkende varmebølger samt lokale hedebølger. Skybrud ved flere lejligheder.

Produktionstidspunkt: 2018-06-01 

Maj 2018 endte med en middeltemperatur på hele 15,0°C på landsplan, hvilket er 4,2°C over 1961-90 normalen på 10,8°C og 3,7°C varmere end tiårs-gennemsnittet på 11,3°C beregnet på perioden 2006-2015. 

Maj 2018 blev så absolut den varmeste maj måned siden de landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Den tidligere rekord for varmeste maj var helt tilbage fra 1889, der i gennemsnit blev 13,8°C varm. Derved blev Danmarks ældste varme-vejrrekord slået betragteligt! Den næstældste varme-vejrrekord er fra juni 1889, altså kun 1 måned yngre! 

Top-10 for maj måneder for middeltemperatur er angivet nedenfor. 

1) 15,0°C (2018)
2) 13,8°C (1889)
3) 13,4°C (1947)
4) 12,9°C (1993,2016)
6) 12,8°C (1992,2002)
8) 12,7°C (1911,1921,2000)

Den koldeste maj er i øvrigt fra 1902 med 8,1°C.

Siden 2006 har middeltemperaturen (°C) for maj i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11,4

11,5

12,6

11,5

9,4

11,4

12,1

12,1

11,7

9,7

12,9

12,0

15,0

Månedens laveste temperatur på -1,3°C blev målt nær Billund i Midtjylland den 4. og månedens og årets højeste temperatur på 29,3°C blev målt den 30. i København.

Antal sommerdøgn (når temperaturen et eller andet sted i landet overstiger 25°C) i maj 2018 blev på landsplan til 3,0 sommerdøgn. Normalen for 1961-90 er 0,2 sommerdøgn for landet som helhed. Tiendedele af sommerdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har sommerdøgn.

Der blev ikke registreret tropedøgn i maj 2018, hvor temperaturen på intet tidspunkt nåede ned på eller under 20°C.

Der var både lokale, regionale og landsdækkende varmebølger samt lokale hedebølger i løbet af maj. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser, defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser, defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definitioner gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

At maj 2018 var en varm måned, vidner også midlet af de daglige maksimums- og minimumstemperaturer om. Hvad angår midlet af de daglige maksimumstemperaturer var det for maj 2018 det højeste, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige minimumstemperaturer var det næsthøjest siden 1953.

Top-12 for maj måneder for midlet af de daglige minimumstemperaturer er angivet nedenfor.

1) 9,3°C (2002)
2) 9,1°C (2018)
3) 8,1°C (2000,2016)
5) 8,0°C (2012)
6) 7,9°C (1981,1993,2004)
9) 7,7°C (1998,2003,2006,2017)

Top-10 for maj måneder for midlet af de daglige maksimumstemperaturer er angivet nedenfor.

1) 20,5°C (2018)
2) 17,7°C (1993)
3) 17,6°C (2008)
4) 17,5°C (2016)
5) 17,3°C (1954)
6) 17,1°C (1959,1992,2000)
9) 17,0°C (1990)
10) 16,7°C (1981)

Der var ganske lidt frostvejr i starten af måneden. Det var dog ikke nok til at antal frostdøgn for landet som helhed i maj 2018 blev registrerbart (normalen for 1961-90 er 0,7 døgn). Tiendedele af frostdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har frostdøgn.

Region Syd- og Sønderjylland var varmest med 15,3°C i gennemsnit, mens region Bornholm var koldest med 13,6°C.

I gennemsnit faldt der på landsplan 18 millimeter nedbør i maj 2018. Det er 30 millimeter eller 63% under 1961-90 normalen på 48 millimeter og 41 millimeter eller 69% under tiårs-gennemsnittet for 2006-15 på 59 millimeter. 

Med 18 millimeter regn gennemsnitligt var maj 2018 den tørreste maj siden 2008 (13 millimeter) og den niendetørreste (sammen med maj 1880, 1918 og 1939) siden de landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874. Bund-12 for maj måneder for nedbør er angivet nedenfor: 

1) 9 mm (1959)
2) 10 mm (1917)
3) 12 mm (1919)
4) 13 mm (1947,2008)
6) 15 mm (1980)
7) 16 mm (1883)
8) 17 mm (1978)
9) 18 mm (1880,1918,1939,2018)

Rekorden for den vådeste maj er fra 1983, hvor der faldt 138 millimeter i gennemsnit ud over landet. Den tørreste maj er fra 1959 med kun 9 millimeter for måneden som helhed.

Siden 2006 har nedbørstallene (mm) for maj i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

77

71

13

56

63

54

36

68

65

86

31

31

18

Der var forskelle på mængden af nedbør i regionerne. Region København og Nordsjælland fik mest med 25 millimeter i gennemsnit, mens region Bornholm fik mindst med 6 millimeter.

I nogle situationer faldt der meget regn, indimellem med skybrud sine steder samt torden. Det var specielt den 10., hvor et uvejr passerede Danmark med meget kraftige tordenbyger. På det østlige Fyn blev uvejret så voldsomt, at der var tale om mere end dobbelt skybrud, op imod tredobbelt skybrud. Der skal falde over 15 millimeter på 30 minutter i et skybrud og mere end 24 millimeter på 6 timer ved kraftig regn. Den 19. blev der registeret skybrud i Nord- og Nordvestsjælland. Der blev flere steder målt op mellem 20 og 35 millimeter regn enkelte steder; omkring dobbelt skybrud. Den 26. blev der igen registreret et skybrud på Sjælland, da man i Viby Sj. registrerede dobbelt skybrud. Både den 27. og den 29. var der skybrud på Fyn.

På landsplan skinnede Solen 363 timer i maj 2018. Det er 154 timer eller 74% over normalen på 209 timer. Sammenlignes med tiårs-gennemsnittet (2006-15) på 237 timer, har Solen skinnet 126 timer eller 53% over gennemsnittet.

Med 363 soltimer er maj 2018 den solrigeste maj måned og den solrigeste måned overhovedet siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den tidligere rekord for solrigeste maj og solrigeste måned overhovedet var tilbage i maj 2008, der i gennemsnit fik 347 soltimer. Top-10 for maj måneder for soltimer er angivet nedenfor. 

1) 363 timer (2018)
2) 347 timer (2008)
3) 330 timer (1947)
4) 304 timer (1935)
5) 296 timer (1959)
6) 288 timer (1921)
7) 283 timer (1943)
8) 279 timer (1992)
9) 277 timer (1989,2000)

Bundrekorden, lydende på 103 soltimer, er i øvrigt fra maj 1983.

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for maj i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

229

217

347

274

189

239

252

224

216

184

271

240

363

Region Bornholm fik det største antal solskinstimer med 380 timer, mens region København og Nordsjælland fik det færreste antal med 354 timer.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele maj 2018 fra tre udvalgte kyststationer, der viser, at maj her i kystregionerne generelt var mindre blæsende end gennemsnittet fra hovedsagelig nord-nordøstlige (Gedser), nordøstlige (Hvide Sande) og øst-nordøstlige (Skagen) retninger. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for maj 2018 beregnet til 3,6 m/s (1961-90 normal 5,2 m/s). Højeste vindstød for landet som helhed blev 21,0 m/s.

Station* Middel vindhast. (m/s) Middel vindretning (Grader, hvorfra vinden blæser) Højeste middelvindhastighed (m/s) Højeste vindstød m/s Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s
Skagen Fyr 4,7 (6,7) 70 (240/18%) 16,4 (19,6) 20,5 5
Hvide Sande 5,3 (6,5) 56 (300/21%) 12,8 (18,1) 16,1 4
Gedser 5,3 (6,4) 29 (90/20%) 16,4 (16,5) 20 5

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Landstal maj 2018, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet 2006-15

Parameter Maj 2018 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 15,0°C 10,8°C 11,3°C
Nedbør 18 mm 48 mm 59 mm
Soltimer  363 timer 209 timer 237 timer

Klimatal for de danske kommuner - maj 2018

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Aabenraa 15,3 20,7 360,7
Aalborg 15,1 20,0 362,2
Ærø 14,5 20,3 366,9
Albertslund 15,6 23,1 351,9
Allerød 15,2 39,8 344,6
Aarhus 14,9 18,4 365,2
Assens 15,0 17,9 366,8
Ballerup 15,6 25,2 348,8
Billund 15,2 10,8 356,4
Bornholm 13,6 5,8 379,7
Brøndby 15,9 15,4 357,6
Brønderslev 15,1 19,2 360,1
Dragør 15,4 13,3 360,3
Egedal 15,3 30,3 348,6
Esbjerg 15,5 15,3 365,8
Faaborg-Midtfyn 14,9 20,5 366,4
Fanø 15,5 17,5 380,6
Favrskov 15,2 14,8 363,4
Faxe 14,7 18,1 359,5
Fredensborg 15,2 21,8 346,2
Fredericia 15,0 9,6 363,8
Frederiksberg 16,3 10,4 359,1
Frederikshavn 14,9 20,3 365,7
Frederikssund 15,2 30,3 357,1
Furesø 15,4 32,3 345,6
Gentofte 15,8 7,8 358,2
Gladsaxe 15,8 16,6 350,7
Glostrup 15,8 22,9 352,6
Greve 15,1 19,7 358,1
Gribskov 15,1 18,0 352,2
Guldborgsund 14,0 19,0 360,4
Haderslev 15,2 22,0 357,9
Halsnæs 15,1 26,4 359,9
Hedensted 14,8 7,8 359,8
Helsingør 15,1 15,5 352,2
Herlev 15,6 22,2 349,0
Herning 15,3 16,9 364,4
Hillerød 15,2 25,7 346,0
Hjørring 14,9 16,6 362,9
Høje-Taastrup 15,1 22,4 353,3
Holbæk 15,2 29,7 363,9
Holstebro 15,4 26,1 372,1
Horsens 14,8 9,9 358,7
Hørsholm 15,3 26,6 347,2
Hvidovre 15,9 11,3 359,0
Ikast-Brande 15,2 10,0 360,2
Ishøj 15,4 17,3 357,1
Jammerbugt 15,0 17,9 363,0
Kalundborg 15,0 15,2 366,2
Kerteminde 14,8 25,8 369,1
Københavns 16,1 10,2 359,0
Køge 14,8 25,5 359,0
Kolding 15,3 10,9 355,9
Læsø 14,9 18,1 371,6
Langeland 14,8 17,4 364,5
Lejre 15,0 34,2 359,5
Lemvig 15,0 18,6 372,1
Lolland 15,1 19,9 367,3
Lyngby-Taarbæk 15,7 16,9 352,2
Mariagerfjord 15,1 22,8 364,5
Middelfart 15,0 13,1 367,7
Morsø 14,6 19,2 366,8
Næstved 14,7 19,0 358,9
Norddjurs 15,5 16,0 367,8
Nordfyn 14,7 25,1 367,8
Nyborg 14,9 42,4 365,9
Odder 14,7 13,4 368,4
Odense 14,9 16,6 365,6
Odsherred 15,2 20,8 366,7
Randers 15,2 18,3 364,2
Rebild 15,1 20,3 363,8
Ringkøbing-Skjern 15,5 19,9 367,7
Ringsted 14,8 25,8 358,9
Rødovre 16,0 19,4 354,3
Roskilde 14,9 29,7 355,6
Rudersdal 15,5 27,0 348,3
Samsø 14,5 10,4 380,6
Silkeborg 15,1 10,7 361,8
Skanderborg 14,9 11,2 360,8
Skive 15,0 19,8 366,9
Slagelse 15,0 15,3 358,2
Solrød 14,9 23,6 358,7
Sønderborg 14,4 28,4 367,4
Sorø 15,0 22,2 359,2
Stevns 14,7 16,0 359,4
Struer 15,1 25,5 371,7
Svendborg 14,8 18,8 366,2
Syddjurs 15,6 15,5 367,4
Tårnby 15,5 11,9 360,0
Thisted 14,5 25,8 366,8
Tønder 15,4 12,7 366,5
Vallensbæk 15,7 15,1 357,7
Varde 15,3 15,7 364,8
Vejen 15,4 10,7 350,3
Vejle 15,1 7,2 357,1
Vesthimmerland 15,0 17,1 364,9
Viborg 15,2 18,3 364,5
Vordingborg 14,0 22,1 360,3

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima” og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. juni 2018

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder