twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - marts 2016

Overskud af varme, underskud af nedbør og sol i forhold til gennemsnit 2001-10

Produktionstidspunkt: 2016-04-01

Marts 2016 havde overskud af varme med en middeltemperatur på 3,8°C på landsplan. Det er 1,7°C over 1961-90 normalen, der lyder på 2,1°C, og  0,8°C over gennemsnittet på 3,0°C for perioden 2001-10. 

Siden 2001 har middeltemperaturen for marts (°C) i Danmark set således ud:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

1,1

4,3

3,5

3,7

1,5

-0,2

6,1

3,6

4,0

2,8

3,1

5,7

-0,8

5,8

4,7

3,8

Rekorden for varmeste marts er fra 2007 og 1990, der begge i gennemsnit blev 6,1°C varm. Den koldeste marts er fra 1942 med -3,5°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Den højeste temperatur i marts 2016 blev 15,0°C, målt den 27. marts ved Hammer Odde Fyr på Bornholm. Månedens laveste temperatur på -7,0°C blev registreret tre dage før, den 24. marts, nær Billund i Midtjylland.

Regionen Syd- og Sønderjylland var varmest med 4,0°C i gennemsnit, mens regionerne Nordjylland  og Bornholm var koldest med 3,5°C hver især i gennemsnit.

Marts 2016 bød på 11,9 frostdøgn, hvilket er under 1961-90 normalen på 15 døgn.

Temperaturen i Danmark i marts 2016. Grafik Mikael Scharling.

I gennemsnit ud over landet faldt der 39 millimeter nedbør i marts 2016. Det er 7 millimeter eller 15% under normalen for 1961-90 (normal 46 mm) og 4 millimeter eller 9% under gennemsnittet for 2001-2010 på 43 millimeter.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for marts i Danmark set således ud: 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

40

39

17

50

43

40

42

77

53

33

31

21

9

27

66

39

De tørreste marts måneder er fra 1918 og 1969 med 7 millimeter for måneden som helhed.  Rekorden for den vådeste marts er fra 1978, hvor der faldt 100 millimeter i gennemsnit ud over landet. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Mest nedbør kom der i region København og Nordsjælland med 46 millimeter i gennemsnit, mens der på Bornholm kom mindst med kun 10 millimeter i gennemsnit.

Nedbøren i Danmark i marts 2016. Grafik Mikael Scharling.

I gennemsnit var der 113 soltimer i landet i marts 2016, hvilket er 3 timer eller 3% over normalen for 1961-90 på 110 timer. Sammenlignes derimod med perioden 2001-2010 (146 timer) ses et underskud på 33 timer, svarende til 23% under gennemsnittet.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for marts i Danmark set således ud:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

116

155

186

139

178

139

187

122

106

127

143

164

190

151

127

113

Rekorden er fra 1943 med 200 soltimer. Bundrekorden lydende på 50 soltimer er fra marts 1963. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol i marts 2016 fik Bornholm med 121 timer i gennemsnit. Region Nordjylland fulgte lige efter med 120 timer i gennemsnit. Region Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster fik med 105 timer i gennemsnit mindst sol.

Soltimer i Danmark i marts 2016. Grafik Mikael Scharling.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele marts 2016 fra 3 udvalgte kyststationer, der generelt viser, at marts her i kystregionerne var mindre blæsende end gennemsnitligt.

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middel vindretning
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste 10 min. vindhastighed
m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

6,0 (8,6)

221 (240°/19%)

17,3 (22,1)

21,9

10

Hvide Sande

5,6 (7,9)

230 (240°/14%)

19,4 (21,1)

24,7

8

Gedser Fyr

5,1 (7,7)

228 (270°/21%)

14,0 (19,0)

17,1

5

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Påsken 2016, der strakte sig fra den 24-28. marts, fik blandet vejr med indslag af regn, sol og blæst. Der var nattefrost flere gange og dagtemperaturer mellem 7 og 13°C.

Landstal marts 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010.

Parameter Marts 2016 Normal 1961-1990 Gennemsnit 2001-2010
Middeltemperatur 3,8°C 2,1 °C 3,0 °C
Nedbørsum 39 mm 46 mm 43 mm
Soltimer 113 timer 110 timer 146 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen 

© DMI, 1. april 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder