twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - marts 2017

Varm med overskud af nedbør og underskud sol ift. gennemsnit 2006-15. Næsthøjeste maksimumtemperatur i en marts måned siden 1874. Midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer blev hhv. 8. højeste og 8. højeste (sammen med marts 1991 og 2015) siden 1953.

Produktionstidspunkt: 2017-04-03

Marts 2017 havde overskud af varme med en middeltemperatur på 4,7°C på landsplan. Det er 2,6°C over 1961-90 normalen, der lyder på 2,1°C, og 1,2°C over gennemsnittet på 3,5°C for perioden 2006-15. 

Siden 2006 har middeltemperaturen for marts (°C) i Danmark set således ud: 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0,2

6,1

3,6

4,0

2,8

3,1

5,7

-0,8

5,8

4,7

3,8

4,7

Marts 2017 endte uden for top-10. Det blev det fjortende varmeste år (sammen med marts 1927 og 2015), siden de landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Rekorden for varmeste marts er fra 2007 og 1990, der begge endte på 6,1°C i gennemsnit. Den koldeste marts er fra 1942 med -3,5°C.

Den højeste temperatur i marts 2017 blev 21,5°C målt den 31. nær Karup i det centrale Jylland. Ved Tønder ved den dansk-tyske grænse kom temperaturen samme dag op på 21,3°C, mens der ved Skagen kun blev målt 9,7°C som den højeste temperatur. Vi har ikke haft en så høj temperatur som 21,5°C i en marts måned siden 1990, hvor der 18. marts blev målt 22,2°C også i Karup. Marts 1990 beholder rekorden, mens marts 2017 nu indtager andenpladsen med den næsthøjeste maksimumtemperatur målt i en marts måned siden 1874. Det er for øvrigt også kun sket seks gange siden 1874, at temperaturen i en marts er kommet over 20°C. Månedens laveste temperatur på -7,4°C blev registreret den 8. i Tirstrup på Djursland i Østjylland.

Top-10 for marts-måneder for højeste maksimumtemperatur er angivet nedenfor.

1) 22,2°C (1990)
2) 21,5°C (2017)
3) 21,2°C (1896,1968)
5) 20,3°C (1945)
6) 20,2°C (1938)
7) 19,6°C (1884,1957,1989)
10) 19,5°C (1929)

At marts 2017 havde overskud af varme, vidner også midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer om. Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer var det for marts 2017 det ottendehøjeste, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer var det for marts 2017 også det ottendehøjeste (sammen med marts 1991 og 2015), siden disse målinger blev landsdækkende i 1953.

Top-11 for marts-måneder for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 9,6°C (2007)
2) 9,5°C (2014)
3) 9,4°C (1990)
4) 9,1°C (2012)
5) 8,6°C (1961)
6) 8,5°C (1973)
7) 8,3°C (1989)
8) 8,1°C (2017)
9) 8,0°C (1953)
10) 7,7°C (1967,2015)

Top-10 for marts-måneder for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 2,8°C (1989,1990,2007,2012)
5) 2,6°C (2014)
6) 2,5°C (1961)
7) 2,4°C (1967)
8) 1,8°C (1991,2015,2017)

Regionerne Syd- og Sønderjylland og Fyn var varmest med 5,1°C hver især i gennemsnit, mens regionerne Nordjylland og Bornholm var koldest med 4,1°C hver især i gennemsnit.

Marts 2017 bød på 6,2 frostdøgn, hvilket er under 1961-90-normalen på 15 døgn. Der var 0,3 døgn med snedække (normal 4,6) i starten af måneden og mest i Vendsyssel.

I gennemsnit ud over landet faldt der 56 millimeter nedbør i marts 2017. Det er 10 millimeter eller 22% over normalen for 1961-90 (normal 46 mm) og 16 millimeter eller 40% over gennemsnittet for 2006-2015 på 40 millimeter.

Siden 2006 har nedbørstallene (mm) for marts i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

40

42

77

53

33

31

21

9

27

66

39

56

De tørreste marts-måneder er fra 1918 og 1969 med 7 millimeter for måneden som helhed.  Rekorden for den vådeste marts er fra 1978, hvor der faldt 100 millimeter i gennemsnit ud over landet. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 63 millimeter i gennemsnit, mens der på Bornholm kom mindst med 38 millimeter i gennemsnit. 

I gennemsnit var der 113 soltimer i landet i marts 2017, hvilket er 3 timer eller 3% over normalen for 1961-90 på 110 timer. Sammenlignes derimod med perioden 2006-2015 (146 timer) ses et underskud på 33 timer, svarende til 23% under gennemsnittet.

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for marts i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

139

187

122

106

127

143

164

190

151

127

113

113

Rekorden er fra marts 1943 med 200 soltimer. Bundrekorden lydende på 50 soltimer er fra marts 1963. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol i marts 2017 fik region Fyn med 123 timer i gennemsnit. Region Midt- og Vestjylland fik med 107 timer i gennemsnit mindst sol.

Nedenstående tabel giver et lille billede af vinden for hele marts 2017 fra tre udvalgte kyststationer, der generelt viser, at marts i kystregionerne var mindre blæsende end gennemsnitligt hovedsagelig fra mellem syd-sydvestlige retninger og sydvestlige retninger. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for marts 2017 beregnet til 5,0 m/s (1961-90 normal: 6,5 m/s).

Station*

Middel vindhast. m/s

Middel vindretning. Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste 10 min. vindhastighed. m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

7,2 (8,6)

210 (240°/19%)

19,6 (22,1)

23,6

19

Hvide Sande

5,9 (7,9)

210 (240°/14%)

13,2 (21,1)

21,1

8

Gedser Fyr

6,0 (7,7)

211 (270°/21%)

14,5 (19,0)

19,3

12

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

 

Landstal marts 2017 samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015.

Parameter mar-17 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 4,7°C 2,1 °C 3,5 °C
Nedbørsum 56 mm 46 mm 40 mm
Soltimesum  113 timer 110 timer 146 timer

Klimatal for de danske kommuner - marts 2017

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 5,0 50,0 117,7
Allerød 4,7 44,3 118,2
Assens 5,1 48,4 121,2
Ballerup 5,0 44,7 118,0
Billund 4,9 67,8 105,5
Bornholm 4,2 38,4 117,0
Brøndby 5,2 47,1 117,8
Brønderslev 4,0 55,4 112,8
Dragør 4,8 50,6 117,8
Egedal 4,8 44,7 118,3
Esbjerg 5,2 64,0 118,5
Fanø 5,2 57,0 133,9
Favrskov 4,6 51,6 111,7
Faxe 4,7 51,5 114,1
Fredensborg 4,7 43,3 118,4
Fredericia 5,1 54,5 114,5
Frederiksberg 5,5 50,0 117,9
Frederikshavn 3,9 53,2 114,3
Frederikssund 4,7 47,0 120,7
Furesø 4,8 45,7 118,2
Faaborg-Midtfyn 5,2 49,2 125,3
Gentofte 5,1 45,4 118,0
Gladsaxe 5,1 46,4 118,1
Glostrup 5,1 47,9 117,7
Greve 4,8 45,9 117,1
Gribskov 4,5 41,7 119,7
Guldborgsund 4,8 56,2 113,1
Haderslev 5,1 66,2 111,4
Halsnæs 4,5 42,2 121,8
Hedensted 5,0 57,7 110,1
Helsingør 4,5 42,5 118,9
Herlev 5,0 42,9 118,0
Herning 4,8 62,6 110,6
Hillerød 4,7 42,9 118,3
Hjørring 3,9 50,8 113,1
Holbæk 4,8 55,0 123,7
Holstebro 4,7 65,0 108,1
Horsens 5,0 54,5 109,0
Hvidovre 5,2 50,0 117,7
Høje-Taastrup 4,8 46,2 117,5
Hørsholm 4,7 44,3 118,2
Ikast-Brande 4,7 57,5 117,8
Ishøj 4,9 45,3 117,4
Jammerbugt 4,1 53,4 107,6
Kalundborg 4,7 50,2 122,8
Kerteminde 5,0 45,2 124,9
Kolding 5,3 61,0 108,8
Københavns 5,3 49,1 117,9
Køge 4,8 47,7 114,0
Langeland 5,0 53,6 117,9
Lejre 4,8 51,6 119,8
Lemvig 4,7 62,3 106,4
Lolland 5,2 56,9 111,1
Lyngby-Taarbæk 4,9 46,4 118,1
Læsø 4,0 50,2 118,5
Mariagerfjord 4,2 55,7 106,2
Middelfart 5,1 49,8 118,6
Morsø 4,3 63,5 100,7
Norddjurs 4,6 48,7 116,5
Nordfyn 5,1 45,6 122,1
Nyborg 5,1 46,0 125,0
Næstved 4,7 52,2 116,6
Odder 4,8 50,5 117,3
Odense 5,3 46,6 127,1
Odsherred 4,7 43,0 125,0
Randers 4,3 53,2 109,8
Rebild 4,2 60,3 103,9
Ringkøbing-Skjern 4,8 61,8 105,1
Ringsted 4,7 51,6 116,7
Roskilde 4,7 47,4 117,3
Rudersdal 4,8 45,5 118,2
Rødovre 5,2 49,3 117,8
Samsø 4,7 45,4 126,2
Silkeborg 4,7 55,2 113,3
Skanderborg 4,8 52,6 110,9
Skive 4,5 60,4 104,1
Slagelse 4,8 48,2 119,3
Solrød 4,8 47,0 115,6
Sorø 4,8 55,5 119,4
Stevns 4,8 43,3 114,1
Struer 4,6 66,6 105,7
Svendborg 5,0 56,5 122,4
Syddjurs 4,8 47,0 116,5
Sønderborg 5,0 64,6 119,1
Thisted 4,3 61,4 100,4
Tønder 5,3 56,3 122,6
Tårnby 4,8 50,2 117,9
Vallensbæk 5,1 46,6 117,8
Varde 5,0 61,5 109,1
Vejen 5,0 67,5 103,9
Vejle 5,0 65,6 109,6
Vesthimmerland 4,3 58,4 101,2
Viborg 4,6 55,1 106,2
Vordingborg 4,8 52,9 115,8
Ærø 5,0 66,8 119,0
Aabenraa 5,4 63,5 117,0
Aalborg 4,1 56,9 109,8
Aarhus 4,7 48,4 114,7

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 3.april 2017

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder