twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - oktober 2015

Tørreste oktober siden 1972. Gennemsnitlig mht. temperatur, men solfattigere ift. perioden 2001-2010. Første frost 19. oktober. Vi skal 9 år tilbage for at finde en senere 'første nattefrost'.

Oktober 2015 fik en døgnmiddeltemperatur på 9,5°C for landet som helhed. Det er 0,4°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (9,1°C) og 0,1°C varmere end den seneste 10 års gennemsnitsværdi på 9,4°C beregnet på perioden 2001-10. Det var noget koldere end sidste års oktober, der blev den næst varmeste oktober siden 1874 med 12,1°C. Den varmeste oktober var i 2006, der blev 12,2°C i gennemsnit. Den koldeste oktober skal findes helt tilbage i 1905 med 5,2°C. De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874.

Siden 2001, har døgnmiddeltemperaturen (°C) for oktober i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12,0

7,2

6,7

9,7

11,1

12,2

8,7

9,6

7,9

8,7

9,8

8,8

10,9

12,1

9,5

Månedens højeste temperatur på 19,6°C blev målt på Djursland (Tirstrup) den 2. oktober. Månedens laveste temperatur på -0,9°C blev målt den 27. oktober ved Herfølge på Sjælland. Den 19. oktober blev sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) registreret ved Isenvad nær Herning i Midtjylland. Vi skal 9 år tilbage for at finde en senere 'første nattefrost'.

Region Bornholm var varmest med 10,0°C i gennemsnit. Regionen Fyn fulgte dog lige efter med 9,9°C i gennemsnit. Region Nordjylland var koldest med 9,0°C i gennemsnit.

Temperaturen i Danmark i oktober 2015. Grafik Mikael Scharling.

Der faldt i gennemsnit 29 millimeter regn ud over landet i oktober 2015. Det er 47 millimeter eller 62% under normalen (76 mm; 1961-90) og 54 millimeter eller 65% under 10 års gennemsnitsværdien (83 mm; 2001-2010). Det er den tørreste oktober siden 1972, hvor der faldt 16 millimeter i gennemsnit for landet. Oktober 2015 ender lige uden for bund-10 som den 12. tørreste siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den tørreste oktober er fra 1922, hvor der blot faldt 12 millimeter nedbør. Rekorden for vådeste oktober og vådeste måned i det hele taget i gennemsnit for landet er på 177 millimeter fra oktober 1967.

Siden 2001 har nedbørtallene (mm) for oktober i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

64

113

57

107

57

126

33

108

79

85

61

93

103

114

29

Nedbøren har været ujævnt fordelt, således fik region Nordjylland mindst med 17 millimeter i gennemsnit, mens region Syd- og Sønderjylland fik mest med 38 millimeter.

Nedbøren i Danmark i oktober 2015. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit 89 timer ud over landet i oktober 2015, hvilket er 3 timer eller 3% over normalen (86 timer; 1961-90). Sammenlignes med den seneste 10 års gennemsnitsværdi (111 timer; 2001-2010) har solen dog skinnet noget mindre end gennemsnittet, nemlig 22 timer eller 20% under.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for oktober i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

68

90

144

108

162

83

122

110

114

109

130

90

94

81

89

Rekorden for den solrigeste oktober er fra 2005 med 162 solskinstimer, og bundrekorden er fra 1976 med blot 26 timer.

Mest sol fik region Nordjylland med 107 soltimer i gennemsnit, mens der i region Syd- og Sønderjylland var mindst med 81 soltimer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i oktober 2015. Grafik Mikael Scharling.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele oktober 2015 fra 3 udvalgte kyststationer, der generelt viser, at september her i kystregionerne var mindre eller gennemsnitligt blæsende fra hovedsagelig østlige retninger.

Station*

Middel vindhast.

m/s

Middel vindretning Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste 10 min. vindhastighed

m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

7,7 (8,1)

115 (210°/14%)

17,3

24,6 (22,1)

16

Hvide Sande

6,2 (7,7)

71 (300°/12%)

15,5

20,8 (26,8)

6

Gedser Fyr

5,4 (7,6)

66 (270°/18%)

14,1

18,2 (19,6)

4

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Natten til 22. oktober blev blæsende. Ved en enkelt station registrerede DMI vindstød af stærk stormstyrke. Middelvinden nåede ikke over stormende kuling.

Landstal oktober 2015. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010

Parameter

Oktober 2015

Normal 1961-90

Gennemsnit 2001-10

Middeltemperatur

9,5 °C

9,1 °C

9,4 °C

Nedbør

29 mm

76 mm

83 mm

Soltimer

89 timer

86 timer

111 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”. Data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 2. november 2015

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder