twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - oktober 2017

Varmere, vådere og solfattigere ift. perioden 2006-15. Sjettevarmeste oktober (sammen med oktober 1949, 1961 og 2005) siden 1874. Midlet af de daglige minimums- og maksimumstemperaturer hhv. fjerdehøjeste og ottendehøjeste (sammen med oktober 2013) siden 1953. Første frost 9. oktober. Mange døgn med nedbør. Blæsevejr den 29. på den danske stormliste.

Oktober 2017 fik en døgnmiddeltemperatur på 11,1°C for landet som helhed. Det er 2,0°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (9,1°C) og 1,3°C varmere end det seneste tiårs-gennemsnit på 9,8°C beregnet på perioden 2006-15. Det er meget varmere end sidste års oktober, der endte på 8,8°C og også varmere end oktober 2015, der endte på 9,5°C.

Oktober 2017 brød en noget kølig tendens, der har præget de senere måneder. Både juli, august og september 2017 var nemlig koldere end tiårs-gennemsnittet.

Oktober 2017 blev den sjettevarmeste oktober sammen med 1949, 1961 og 2005. De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874.

Top 10 for oktober måneder for middeltemperatur er angivet nedenfor.

1) 12,2°C (2006)
2) 12,1°C (2014)
3) 12,0°C (2001)
4) 11,4°C (1995)
5) 11,3°C (1907)
6) 11,1°C (1949,1961,2005,2017)
10) 11,0°C (2000)

Som det ses af listen, er den varmeste oktober fra 2006. Den blev 12,2°C i gennemsnit. Den koldeste oktober skal findes helt tilbage i 1905 med 5,2°C.

Siden 2006 har døgnmiddeltemperaturen (°C) for oktober i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

12,2

8,7

9,6

7,9

8,7

9,8

8,8

10,9

12,1

9,5

8,8

11,1

Månedens højeste temperatur på 19,7°C blev målt i St. Jyndevad nær den dansk/tyske grænse den 15. oktober. Månedens laveste temperatur på -2,0°C blev målt den 30. oktober ved Billund i Midtjylland.

At oktober 2017 havde overskud af varme, vidner også midlet af de daglige maksimums- og minimumstemperaturer om. Hvad angår midlet af de daglige minimumstemperaturer, var det for oktober 2017 det fjerdehøjeste, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige maksimumstemperaturer var det for oktober 2017 det ottendehøjeste (sammen med oktober 2013), siden disse målinger blev landsdækkende i 1953.

Top 10 for oktober måneder for midlet af de daglige minimumstemperaturer er angivet nedenfor.

1) 9,7°C (2001)
2) 9,3°C (2014)
3) 9,2°C (2006)
4) 8,8°C (2017)
5) 8,7°C (1953,1961)
7) 8,5°C (2000)
8) 8,3°C (2013)
9) 8,2°C (1995)
10) 8,0°C (1984)

Top 10 for oktober måneder for midlet af de daglige maksimumstemperaturer er angivet nedenfor.

1) 14,9°C (2006)
2) 14,8°C (2005)
3) 14,5°C (2014)
4) 14,4°C (1995,2001)
6) 13,9°C (1961)
7) 13,6°C (1959)
8) 13,5°C (2013,2017)
10) 13,4°C (2000)

Den 9. oktober blev sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) registreret ved Billund og senere ved Isenvad i Midtjylland. Med ”første frost” den 9. oktober kom den i år så at sige til ”normal tid”. Antal frostdøgn blev på landsplan 0,2 døgn, hvilket er mindre end normalen (1961-90 normal 1,8 døgn; 2006-15 gennemsnit 1,2 døgn). Der var ingen snedækkedøgn (normal større end 0,0, men mindre end 0,1 døgn). 

Regionerne Syd- og Sønderjylland og Fyn var varmest med 11,6°C hver især i gennemsnit. Region Nordjylland var koldest med 10,4°C i gennemsnit.

Der faldt i gennemsnit 106 millimeter regn ud over landet i oktober 2017. Det er 30 millimeter eller 39% over normalen (76 millimeter; 1961-90) og 23 millimeter eller 28% over tiårs-gennemsnittet på 83 millimeter (2006-15). Det er meget vådere end de sidste to års oktober måneder, hvor der hhv. faldt 72 og 29 millimeter. Det er i øvrigt anden måned i træk, at der er målt mere end 100 mm regn. Det skete senest i november-december 2015.  

Rekorden for vådeste oktober og vådeste måned i det hele taget i gennemsnit for landet er på 177 millimeter fra oktober 1967. Den tørreste oktober er fra 1922, hvor der blot faldt 12 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874. 

Siden 2006 har nedbørstallene (mm) for oktober i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

126

33

108

79

85

61

93

103

114

29

72

106

Nedbøren har været ujævnt fordelt, således fik regionerne Nordjylland og Syd- og Sønderjylland mest med 124 millimeter hver især i gennemsnit, mens region København og Nordsjælland fik mindst med 84 millimeter.

Der var mange døgn med regn, helt præcist 25,0 døgn med nedbør på landsplan. Faktisk har kun få døgn i oktober 2017 været tæt på at være helt og aldeles tørre set på landsplan. Tiendedele af døgn med nedbør registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør.

Solen skinnede i gennemsnit 80 timer ud over landet i oktober 2017, hvilket er 7 timer eller 8% under normalen (87 timer; 1961-90). Sammenlignes med det seneste tiårs-gennemsnit på 102 timer (2006-2015) har solen dog skinnet noget mindre end gennemsnittet, nemlig 22 timer eller 22% under. Oktober sidste år var solfattigere med 76 timer. 

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for oktober i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

83

122

110

114

109

130

90

94

81

89

76

80

Rekorden for den solrigeste oktober er fra 2005 med 162 solskinstimer, og bundrekorden er fra 1976 med blot 26 timer. De landsdækkende solskinsmålinger startede i 1920. 

Mest sol fik region Fyn med 86 soltimer i gennemsnit, mens der i region Bornholm var mindst med 66 soltimer i gennemsnit.

Der var vindstød af orkanstyrke den 4. oktober med højeste stød på 33,5 m/s (Hammer Odde Fyr på Bornholm). Den 12. oktober var der vindstød af stormstyrke med højeste stød på 28,2 m/s (Gniben på Sjællands Odde). Weekenden den 28-29. oktober blev en blæsende weekend i Danmark. Især den 29. oktober blæste det kraftigt og vindstødene kom godt op i orkanstyrke, der starter ved 32,7 m/s. Det kraftigste vindstød blev målt til 38,6 m/s i Kalundborg. Middelvinden, som er gennemsnittet af vinden målt over ti minutter, nåede også højt op. Som det højeste blev der målt 27,7 m/s på Rømø, hvilket er stormstyrke. Blæsevejret, der fik navnet Ingolf, blev klassificeret som en national klasse 1 (NW1) på den danske stormliste

Nedenstående tabel giver et lille vindbillede for hele oktober 2017 fra tre udvalgte kyststationer, der generelt viser, at vinden i oktober her i kystregionerne var fra hovedsagelig sydvestlige retninger. Ved Skagen Fyr har der været mere blæst mere end sædvanligt, mens det har været omkring det gennemsnitlige for Hvide Sande og Gedser Fyr. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for oktober 2017 beregnet til 5,4 m/s (1961-90 normal 6,0 m/.

Station* Middelvind-hastighed Middelvindretning Højeste middelvindhast. Højeste vindstød m/s Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s
m/s Grader (hvorfra vinden blæser) m/s
Skagen Fyr 9,2 (8,1) 223 (210/14%) 20,8 (22,1) 27 26
Hvide Sande 7,6 (7,7) 219 (300/12%) 20,6 (26,8) 32,7 17
Gedser 7,6 (7,6) 215 (270/18%) 18,5 (19,6) 25,5 14

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Landstal oktober 2017, samt normalen for 1961-90 og gennemsnit 2006-2015

Parameter okt-17 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 11,1 °C 9,1 °C 9,8 °C
Nedbør 106 mm 76 mm 83 mm
Soltimer  80 timer 87 timer 102 timer

Klimatal for de danske kommuner - oktober 2017

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 11,0 80,7 66,9
Allerød 10,7 88,0 65,5
Assens 11,7 92,2 89,7
Ballerup 11,0 84,0 66,6
Billund 11,1 130,4 82,7
Bornholm 11,0 114,0 66,2
Brøndby 11,2 81,7 69,7
Brønderslev 10,2 147,3 88,3
Dragør 11,2 86,0 71,0
Egedal 10,8 79,3 66,6
Esbjerg 11,8 132,6 83,4
Fanø 12,2 128,0 84,4
Favrskov 10,7 86,1 82,0
Faxe 11,0 85,5 65,9
Fredensborg 10,7 96,7 66,3
Fredericia 11,5 93,9 88,8
Frederiksberg 11,3 90,2 70,8
Frederikshavn 10,5 143,6 87,1
Frederikssund 11,0 73,0 70,5
Furesø 10,8 89,1 65,7
Faaborg-Midtfyn 11,5 94,4 86,3
Gentofte 11,1 98,4 70,6
Gladsaxe 11,0 88,9 67,5
Glostrup 11,1 84,4 67,5
Greve 10,9 82,7 68,1
Gribskov 10,8 90,5 69,9
Guldborgsund 11,7 91,0 81,1
Haderslev 11,5 116,6 84,3
Halsnæs 11,0 77,7 73,9
Hedensted 11,2 99,9 85,9
Helsingør 10,8 102,7 69,0
Herlev 11,0 84,7 66,7
Herning 11,1 117,8 80,1
Hillerød 10,7 94,0 66,0
Hjørring 10,3 145,7 87,3
Holbæk 11,1 74,4 73,4
Holstebro 11,2 118,8 80,3
Horsens 11,1 97,9 84,9
Hvidovre 11,2 86,1 70,4
Høje-Taastrup 10,9 78,7 66,8
Hørsholm 10,8 100,0 66,7
Ikast-Brande 10,9 114,7 79,1
Ishøj 11,0 73,4 68,5
Jammerbugt 10,4 119,4 84,2
Kalundborg 11,4 78,8 77,8
Kerteminde 11,4 79,7 86,7
Kolding 11,5 116,1 85,5
Københavns 11,3 88,5 70,8
Køge 10,9 73,8 65,1
Langeland 11,8 95,2 78,5
Lejre 10,9 75,0 69,7
Lemvig 11,8 109,0 78,9
Lolland 11,8 94,2 73,7
Lyngby-Taarbæk 10,9 100,5 68,3
Læsø 11,2 132,0 87,9
Mariagerfjord 10,4 100,0 82,0
Middelfart 11,7 90,6 91,3
Morsø 11,1 118,0 78,0
Norddjurs 10,9 81,9 85,4
Nordfyn 11,4 68,9 88,2
Nyborg 11,5 91,4 82,6
Næstved 11,1 89,6 68,4
Odder 10,9 75,1 89,5
Odense 11,3 91,8 85,8
Odsherred 11,4 71,9 76,8
Randers 10,4 86,3 82,2
Rebild 10,4 110,6 82,3
Ringkøbing-Skjern 11,7 110,7 80,0
Ringsted 11,0 78,8 67,4
Roskilde 10,9 77,0 67,1
Rudersdal 10,8 104,0 66,9
Rødovre 11,2 85,7 68,5
Samsø 11,4 69,8 96,3
Silkeborg 10,9 104,3 80,4
Skanderborg 10,8 99,0 83,1
Skive 10,9 113,0 79,6
Slagelse 11,3 86,3 70,1
Solrød 10,9 79,0 66,8
Sorø 11,1 81,2 69,7
Stevns 11,0 73,0 66,4
Struer 11,3 115,8 80,0
Svendborg 11,6 103,7 82,6
Syddjurs 11,1 86,8 85,6
Sønderborg 12,0 92,0 87,5
Thisted 11,1 112,3 77,7
Tønder 11,8 124,7 79,8
Tårnby 11,2 85,7 71,0
Vallensbæk 11,1 74,4 69,4
Varde 11,7 127,6 81,4
Vejen 11,3 126,2 84,1
Vejle 11,1 127,2 83,4
Vesthimmerland 10,5 103,7 81,0
Viborg 10,8 101,4 79,8
Vordingborg 11,4 89,7 76,3
Ærø 11,9 101,6 84,2
Aabenraa 11,7 125,9 76,4
Aalborg 10,3 120,6 86,0
Aarhus 10,7 82,0 84,6

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen 'Danmarks klima', og data kan derved ændres.

Af Seniorklimatolog John Cappelen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 1. november 2017

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder