twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - september 2015

Overskud af nedbør, underskud af varme, og solskinsmæssig gennemsnitlig ift. perioden 2001-10. Indimellem faldt der pænt meget nedbør. Der var skybrud ved flere lejligheder, specielt i København den 4. med voldsomt haglvejr. Ny september-rekord for lufttryk siden målingernes start i 1874.

Produktionstidspunkt: 2015-10-01

September 2015 fik en døgnmiddeltemperatur på 13,2°C for landet som helhed. Det er 0,5°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (12,7°C), og 0,6°C koldere end 10 års gennemsnittet på 13,8°C, beregnet på perioden 2001-10. September 2006 oppebærer sammen med september 1999 rekorden med 16,2°C. Den koldeste september skal findes helt tilbage i 1877 med 10,0°C.

Siden 2001, har døgnmiddeltemperaturen for september i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12,6

14,7

14,1

13,8

14,5

16,2

12,9

12,9

14,1

12,6

14,1

13,0

13,1

14,6

13,2

Landets højeste temperatur på 23,8°C blev målt ved Nexø på Bornholm den 1. september. Månedens laveste temperatur på 0,7°C blev målt den 28. september ved Tylstrup i Nordjylland. Derved fik vi ikke i år sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) i september, ligesom sidste og forrige år.

Region Bornholm var varmest med 14,6°C i gennemsnit, mens region Nordjylland var koldest med 12,7°C i gennemsnit.

Temperaturen i Danmark i september 2015. Grafik Mikael Scharling.

Der faldt i gennemsnit 94 millimeter regn ud over landet i september 2015. Det er 21 millimeter eller 29% over normalen (1961-90; 73 millimeter) og 32 millimeter eller 52% over 10 års gennemsnittet (2001-2010; 62 millimeter).

Helt frem til den 25. september kom der en del regn til landet, bortset fra nogle dage fra den 7-10. september. I den sidste uge af måneden var vejret præget af højtryksvejr.

Den 4. september oplevede mange københavnere et ret voldsomt regn- og haglvejr. Der kom over 44 millimeter den dag det sted, hvor det regnede mest og nogle steder var der skybrud. Det var dog Vestjylland, der vandt vandkampen den dag med over 72 millimeter i Esbjerg. Modsat København og Vestjylland, så holdt det næsten tørt i resten af landet. Dagene efter, den 5. og 6. kom oveni mere regn til hele Danmark. Den 14. september kom der også meget vand, mest til Jylland og den 15. september trak kraftige byger med torden, masser af vand og hagl op over landet fra sydvest. Helt frem til den 25. kom der derefter regn i varierende mængder hver dag til store dele af landet.

Nedbøren har været meget ujævnt fordelt med mest nedbør til Midt- og Vestjylland, som fik 118 millimeter for regionen i gennemsnit. Region Vest- og Sydsjælland/Lolland/Falster fik mindst nedbør med 56 millimeter for regionen i gennemsnit.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for september i Danmark set således ud:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

137

31

40

75

29

36

85

65

45

73

92

98

92

54

94

Rekorden for vådeste september er på 162 millimeter fra 1994. Den tørreste september er fra 1933, hvor der blot faldt 18 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Nedbøren i Danmark i september 2015. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit 164 timer ud over landet i september 2015, hvilket er 36 timer eller 28% over normalen (1961-90; 128 timer). En sammenligning med det seneste 10 års gennemsnit (2001-2010; 162 timer) fortæller, at Solen dog kun har skinnet 2 timer eller 1% over 10 års gennemsnittet. September sidste år i 2014 var lidt solrigere med 171 timer.

Rekorden for den solrigeste september er fra 2002 med 201 solskinstimer, og bundrekorden er fra 1998 med kun 74 timer.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for september i Danmark set således ud:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

89

201

170

193

181

188

145

145

160

146

135

115

136

171

164

Mest sol fik region Bornholm med 187 soltimer i gennemsnit, mens der i region Midt-/Vestjylland Syd-/Sønderjylland var mindst med 154 soltimer i gennemsnit. Regionen Syd-/Sønderjylland var dog lige i nabolaget med 155 soltimer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i september 2015. Grafik Mikael Scharling.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele september 2015 fra 3 udvalgte kyststationer, der generelt viser, at september her i kystregionerne var lidt mindre eller normalt blæsende end gennemsnitligt fra hovedsagelig syd-sydvestlige retninger.

Station*

Middel vindhast.

m/s

Middel vindretning Grader (hvorfra vinden blæser) 

Højeste 10 min. vindhastighed

m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

7,5 (7,6)

173 (240°/13%)

16,3

22,2 (23,2)

15

Hvide Sande

6,5 (7,2)

235 (300°/16%)

17,8

23,4 (26,2)

13

Gedser Fyr

6,1 (7,2)

229 (270°/17%)

17,6

22,1 (22,1)

13

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Den 29. september 2015 blev der registreret en ny september-rekord for lufttryk (reduceret til havoverfladen), siden målingernes start i 1874. Lufttrykket i Danmark sneg sig nogle steder over 1042 hPa. Sammenlignet med lufttrykket tilbage i tiden tre steder i landet, Vestervig (Nordjylland), Nordby(Fanø) og Hammer Odde Fyr (Bornholm) viste det sig, at vi klart slog den hidtidige september-rekord fra 18. september 1904, hvor lufttrykket som det højeste kom op på 1038,8 hPa ved Hammer Odde på Bornholm. Rekorden for det højeste lufttryk overhovedet målt i Danmark er 1062,5 hPa den 23. januar 1907.

Landstal september 2015. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010

Parameter

September 2015

Normal 1961-90

Gennemsnit 2001-2010

Middeltemperatur

13,2 °C

12,7 °C

13,8 °C

Nedbør

94 mm

73 mm

62 mm

Soltimer

 164 timer

128 timer

162 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”. Data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. oktober 2015

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder